Menu

Czwarte pryncypium animacji, czyli animowanie progresywne oraz według klatek kluczowych

W tym artykule zostanie omówione czwarte pryncypium animacji Disney’a, na które składa się animowanie progresywne oraz animowanie według klatek kluczowych.


Animowanie według klatek kluczowych (ang. Pose to Pose)

Polega na narysowaniu/ustawieniu póz kluczowych, a następnie wypełnieniu przestrzeni między nimi. Technika ta daje nam większą kontrolę nad tworzeniem sceny i zawartych w niej animacji.

Źródło: Patryk Konieczny, PCC Polska

Animowanie progresywne (ang. Straight Ahead)

Jest to tworzenie animacji klatka po klatce, od początku do końca. Jest to dość trudna metoda, jednak gdy ją opanujemy, da nam płynne i realistyczne ruchy, które nieraz bywają potrzebne.


Każda z tych metod ma swoje określone cechy, oraz przypadki użycia, jednak w większości sytuacji, będzie to kombinacja ich obu.

Źródło: Patryk Konieczny, PCC Polska