Autodesk Vault

Branża mechaniczna

Vault – Najlepszy program do zarządzania projektami CAD

Oprogramowanie do zarządzania danymi Autodesk Vault ułatwia zespołom projektowym i inżynierom organizowanie danych oraz zarządzanie nimi, a także pozwala śledzić procesy ich tworzenia, wprowadzania zmian oraz dokumentowania.


Funkcje zarządzania zmianami konstrukcyjnymi pozwalają lepiej kontrolować pliki projektowe i rewizje, a szybkie odnajdywanie informacji pozwala łatwo zarządzać danymi projektowymi np. w celu ponownego użycia w nowym projekcie.

Autodesk Vault


Poświęcaj mniej czasu na zarządzanie danymi inżynieryjnymi, a więcej na tworzenie wysokiej jakości produktów. Wykorzystaj oprogramowanie Autodesk Vault do zarządzania danymi i procesami inżynieryjnymi, aby móc skoncentrować się na projektowaniu produktów i wprowadzaniu innowacji.

Zobacz prezentację Power Point>>>


Integracja Vault z programami CAD

Zarządzaj danymi powiązanymi z modelem cyfrowym przez cały cykl rozwoju projektu. Ścisła integracja oprogramowania Autodesk Vault z programami Autodesk jak np: Inventor czy AutoCAD Mechanical, umożliwia inżynierom poprawienie wydajności pracy, bez konieczności przechodzenia pomiędzy programami do projektowania i do zarządzania danymi.

©Autodesk

Projektowanie współbieżne dzięki Vault

Wielu użytkowników może pracować nad tym samym projektem, bez wzajemnego nadpisywania danych, z podglądem postępu prac wszystkich uczestników projektu.

©Autodesk

Ponowne wykorzystanie danych dzięki Vault

Wyszukuj, organizuj, kopiuj projekty i ponownie wykorzystuj dane, aby oszczędzić czas, który możesz wykorzystać do tworzenia jeszcze bardziej nowatorskich produktów. Korzystaj z narzędzia do kopiowania całych podzespołów z powiązanymi plikami. Podczas kopiowania możesz zdecydować, która część lub podzespół ma mieć nową nazwę, a które mają pozostać ze starą nazwą.

©Autodesk

Zarządzanie rewizjami w Vault

Produkty mają zdefiniowane cykle rozwojowe od rozpoczęcia do zakończenia produkcji. Rozwój i modyfikacje produktu wprowadza zmiany w plikach. Zmiany te wymagają śledzenia i zarządzania nimi, aby zapewnić utrzymanie pełnej historii zmian w cyklu rozwoju produktu. Zarządzanie zmianami zapewnia spójność danych w ramach całego cyklu rozwojowego produktu.

©Autodesk

Skalowalne rozwiązanie

Dostępne wersje programu Autodesk Vault umożliwiają wybranie funkcji i rozwiązań dla procesów roboczych, które odpowiadają potrzebom twojej firmy. Autodesk Vault to skalowalne rozwiązanie wspomagające pracę od pojedynczego konstruktora do wieloosobowych grup roboczych, od zarządzania tylko plikami CAD do generacji zestawień list materiałowych dla systemów ERP, od obsługi jednej pracowni projektowej do połączenia i zintegrowania danych projektowych pomiędzy wieloma oddziałami firmy w rożnych lokalizacjach.

vault_skalowalnosc

©Autodesk


     Przejdź do sklepu     
Zapisz się na newsletter
  Skontaktuj się z nami  

Rodzina produktów Vault

Oprogramowanie Autodesk Vault występuje w trzech wersjach. Jest skalowalnym rozwiązaniem umożliwiającym dobranie odpowiedniej wersji w zależności od wymagań użytkownika i wielkości przedsiębiorstwa.


Autodesk VAULT Basic

Pozwala na organizacje pracy w grupie projektantów czy konstruktorów. Zwiększa efektywność pracy, porządkuje i archiwizuje dokumentację projektową. Ułatwia dostęp do danych projektowych, wyszukiwanie i przeglądanie danych. Umożliwia zorganizowanie pracy grupowej na jednym projekcie. Program dostępny jest m.in. z oprogramowaniem Autodesk: Inventor Professional, Product Design & Manufacturing Collection, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical dostępnymi w pakiecie AutoCAD – including specialized toolsets i pakietami: Product Design Suite, Factory Design Suite.


Autodesk VAULT Workgroup

Uwaga: W celu uproszczenia linii produktów Vault i zapewnienia ciągłości firma Autodesk wycofuje ze sprzedaży produkt Vault Workgroup od 6 lipca 2022 r. Wersja Vault Workgroup 2023 będzie ostatnim wydaniem dla tego produktu. Klienci mogą przejść na Vault Professional, aby uzyskać taką samą funkcjonalność, a nawet więcej. Wersję tą stosujemy jeżeli musimy zapewnić dostęp do danych projektowych osobom spoza działu konstrukcyjnego. Zapewnia lepszą kontrole dostępu do danych, automatyczną numerację tworzonych plików, raportowanie postępu projektów, kontorolę wersji,  szablony tworzenia nowego pliku – Vault Data Standard.


Autodesk VAULT Professional

Zawiera wszystkie funkcje programu Vault Workgroup uzupełnione o narzędzia umożliwiające obieg pracy w grupie roboczej (workflow), tworzenie zlecenia zmiany, zarządzanie zestawieniami materiałowymi oraz wymiany danych z innymi systemami biznesowymi klasy ERP. Dostęp do danych poszerzony o przeglądarki www umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie i wydruk danych projektowych przez nielimitowaną ilość użytkowników.


Zdobądź przewagę konkurencyjną – zobacz materiał »

     Przejdź do sklepu     
Zapisz się na newsletter
  Skontaktuj się z nami  

Autodesk Vault – porównanie produktów

Cecha
Vault Basic
Vault Workgroup
Vault Professional
Narzędzia do zarządzania plikami Wyszukiwanie, składowanie, organizacja bazy danych
Interaktywny podgląd plików Podgląd plików w Vault bez otwierania programu w którym został utworzony plik (Inventor, AutoCAD, PDF, MS Office, jpg,….)
Szybkie wyszukiwanie Wyszukiwanie po dowolnym ciągu znaków znajdującym się we wszystkich polach iProperties plików
Integracja z programami CAD firmy Autodesk Menu programu Vault instaluje się w programie: Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Electrical,…
Narzędzia umożliwiające ponowne wykorzystanie projektów Kopiowanie projektów z powiązanymi plikami, częściowe kopiowanie projektu bez utraty powiązań między plikami
Zarządzanie dokumentami Microsoft Office Wyświetlanie i wyszukiwanie plików MS Office bez otwierania aplikacji, menu Vault w programach MS Office
Drukowanie wsadowe Manager drukowania, wydruk wielu rysunków przez wskazanie katalogu, plików na wskazanym urządzeniu
Automatyczne schematy nazewnictwa plików Definicja schematów generowania nazwy plików, automatyczna nazwa dla nowego pliku
Dostęp dla użytkowników nieposiadających CAD Możliwa instalacja programu dla dowolnego użytkownika
Kontrola dostępu do plików i folderów Definicja praw dostępu użytkownikom do folderów projektowych
Replikacja danych między oddziałami firmy Wymiana danych i synchronizacja zawartości baz danych między dwoma lokalizacjami firmy
Wyszukiwanie, podgląd i wydruk plików z poziomu przeglądarki www Dostęp do bazy projektów za pomocą przeglądarki www. Nielimitowana ilość użytkowników. Ograniczony zakres dostępu tylko do odczytu i pobierania danych.  
Graficzne raporty Raporty informujące o bieżącej pracy, raporty materiałowe BOM, raporty o użytkownikach, stan projektu, itp…
Publikowanie plików DWF z wykorzystaniem serwera zadań Przeniesienie zadania publikacji podglądu plików ze stacji klienckich na serwer Vault.
Zarządzanie zestawieniami materiałowymi Możliwość definicji list materiałowych, indeksów ERP
Zarządzanie zleceniami zmian Tworzenie schematów obiegu zlecania, schematów kontroli i zatwierdzania projektu, tworzenie wersji projektu
Współpraca z systemami ERP Interfejs do wymiany danych z systemami ERP
Znaczniki, komentarze i znaki wodne w plikach wizualizacji Możliwość umieszczania komentarzy w plikach podglądu DWF


     Przejdź do sklepu     
Zapisz się na newsletter
  Skontaktuj się z nami  

Autodesk Vault – Wymagania


Autodesk Vault Server 2022 – Wymagania

Autodesk Vault działa tylko na 64-bitowych systemach operacyjnych.

Wspierane systemy operacyjne:

 • Windows Server 2016* Standard, Datacenter
 • Windows Server 2019* Standard, Datacenter
 • Microsoft Windows 10* Professional, Enterprise (Vault Basic only)
 • Microsoft Windows 11* Professional, Enterprise (Vault Basic only)

Wspierane serwery baz danych

Pojedynczy serwer:

 • Microsoft SQL Server 2016 Express, Standard, Enterprise (CU15 for 2016 SP2)
 • Microsoft SQL Server 2017 Express, Standard, Enterprise (CU22)
 • Microsoft SQL Server 2019 Express, Standard, Enterprise (CU8)

Replikacja baz danych:

 • Microsoft SQL Server 2016 Standard, Enterprise (CU15 for 2016 SP2)
 • Microsoft SQL Server 2017 Standard, Enterprise (CU22)
 • Microsoft SQL Server 2019 Standard, Enterprise (CU8)

Wymagania sprzętowe serwer

Procesor

Pojedynczy serwer:

 • 2,5 GHz lub szybszy (Minimum)
 • 3 GHz lub szybszy (Rekomendowany)

Replikacja baz danych:

 • 2,5 GHz lub szybszy (Minimum)
 • 3,3 GHz lub szybszy (Rekomendowany)

Pamięć RAM:

 • Pojedynczy serwer – 8 GB RAM (Min), 16 GB RAM (Rekomendowane)
 • Replikacja baz danych – 16 GB RAM (Min) – 32 GB RAM (Rekomendowane)

Dysk, wolne miejsce:

 • Pojedynczy serwer – 100 GB (Min) – 200 GB (Rekomendowane)
 • Replikacja baz danych – 300 GB (Min) – 500 GB (Rekomendowane)

Wymagania Vault Client

 • System operacyjny – Microsoft Windows 10* Professional, Enterprise
 • System operacyjny – Microsoft Windows 11* Professional, Enterprise

Sprzęt:

 • Procesor 2-3 GHz lub szybszy
 • Pamięć – 4 – 8 GB RAM
 • Miejsce na dysku 10-30 GB

Autodesk Vault – pierwszy projekt (wersja 3 i 4)

Zachęcamy Państwa do pobrania materiałów umożliwiających naukę posługiwania się oprogramowaniem Autodesk Vault. Materiały zawierają pliki projektów i broszury szkoleniowe wyjaśniające krok po kroku sposób pracy w programie.


Projekt zawiera:

 •  omówienie różnych aspektów i funkcjonalności programu Autodesk Vault pod kątem zarządzania danymi, zarządzanie danymi podczas pracy w toku, uprawnień użytkowników i administrowanie danymi
 •  sposób organizowania i współdzielenia plików w grupie projektowej oraz przenoszenia istniejących projektów Autodesk Inventor do Autodesk Vault
 •  wyszukiwanie danych projektowych
 •  wykorzystanie istniejących plików danych części i zespołów
 •  zmianę nazwy plików przy wykorzystaniu w innym projekcie
 •  śledzenie i zarządzanie wersjami projektu
 •  instrukcje instalacji i konfiguracji Autodesk Vault
 •  omówienie zarządzanie dokumentacją i projektami w środowisku Windows, Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical
 •  pliki projektu oraz instrukcje w pdf

Opis i instrukcje: wersja 3 – PL, wersja 4 – EN.

Pobierz projekt>>

     Przejdź do sklepu     
Zapisz się na newsletter
  Skontaktuj się z nami  

Dlaczego warto zamówić subskrypcję?


subskr_prds

Rekomendujemy zakup subskrypcji do tego oprogramowania. Poniżej prezentujemy atuty takiego rozwiązania.


Zdobądź najnowszą wersję oprogramowania

Gdy w trakcie obowiązywania subskrypcji wydana zostanie nowa wersja oprogramowania, subskrybent otrzyma ją natychmiast. Uzyska on także dostęp do najnowszych dodatków i usprawnień zwiększających funkcjonalność.


Zyskaj dodatkową licencję, by móc pracować także poza biurem

Dzięki dodatkowej licencji Home Use Benefit będzie możliwa praca w dowolnym miejscu. Dodatkowa instalacja i autoryzacja pozwala na korzystanie z oprogramowania w domu i poza biurem.


Korzystaj z nieograniczonej mocy obliczeniowej

Platforma Autodesk 360 to internetowa „chmura”, która znacząco usprawnia pracę dzięki nieograniczonej mocy obliczeniowej. Umożliwia ona pracę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.


Zaoszczędź do 70% kosztu ewentualnego uaktualnienia (upgrade)

Zakup subskrypcji może być nawet o 70% tańszy niż późniejszy zakup uaktualnienia (upgrade). Przewidywalne koszty i znajomość terminu odnowienia subskrypcji, sprawiają, że jest ona atrakcyjną formą planowania wydatków związanych z oprogramowaniem Autodesk, pozwalającą na wcześniejsze budżetowanie tych wydatków oraz optymalne rozłożenie inwestycji w czasie.


Nie trać czasu na wdrożenia i instalacje

Po otrzymaniu uaktualnienia (upgrade) subskrybent nadal może używać poprzedniej wersji programu. Nie ma konieczności przerywania prac nad projektem, by wdrożyć lub zainstalować najnowszą wersję.


Dopasuj wersję językową do potrzeb zagranicznych kontrahentów

Zmiana wersji językowej to opcja, która idealnie sprawdza się w przypadku współpracy z klientem zagranicznym. Od teraz wszystkie projekty można przedstawić jako zrealizowane w języku kontrahenta. Zdecydowanie podnosi to poziom konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.


Skorzystaj z pomocy i wsparcia profesjonalistów

Subskrybent otrzymuje dostęp do internetowego Centrum Subskrypcyjnego, co zapewnia kompleksową obsługę subskrypcji od jej zarejestrowania, przez instalację po jej odnawianie. W przypadku problemów uzyska pomoc i wsparcie techniczne bezpośrednio od konsultantów firmy Autodesk.


Zdobądź dodatkową wiedzę dzięki szkoleniom e-Learning

Istnieje możliwość samodzielnego uzupełnienia wiedzy z zakresu obsługi i funkcji danego produktu. Szkolenia dostępne są w formie krótkich interaktywnych ćwiczeń i symulacji.


Jak zamówić subskrypcję?

Wystarczy skontaktować się z naszym działem sprzedaży. Konsultanci udzielą wszystkich niezbędnych informacji. Więcej informacji prezentujemy na specjalnej stronie Subskrypcja Autodesk »


Dowiedz się więcej na temat subskrypcji

Ile kosztuje Vault?


Cena programu Vault zależy od jego wersji, ilości zamówionych sztuk oraz aktualnych rabatów i promocji. Zachęcamy do negocjacji ceny programu oraz kontaktu z handlowcem.


Vault Office 2023 - licencja - subskrypcja 1 rok - single-user
Cena:
962,56 zł netto
200,00 € netto
Vault Office 2023 - licencja - subskrypcja 3 lata - single-user
Cena:
2 743,30 zł netto
570,00 € netto
Vault Professional 2023 - licencja - subskrypcja 1 rok - single-user
Cena:
3 850,24 zł netto
800,00 € netto
Vault Professional 2023 - licencja - subskrypcja 3 lata - single-user
Cena:
10 973,18 zł netto
2 280,00 € netto
  Dlaczego warto z nami współpracować?

Jesteśmy na rynku od 2002 roku i w tym czasie współpracowaliśmy z kilkoma tysiącami klientów. Jako Autodesk Gold Partner jesteśmy w stanie zaoferować Państwu atrakcyjną i konkurencyjną ofertę.

Nasi doświadczeni specjaliści techniczni i handlowi doradzą, zapewnią pomoc wdrożeniową oraz wsparcie. Nasza szeroka oferta wspiera Twój biznes, a precyzyjne dobrane rozwiązania pomogą usprawnić jego działanie. Jeśli potrzebujesz konsultacji, szkolenia lub usług wdrożeniowych – możesz na nas liczyć.

Wybierając PCC Polska zyskujesz nie tylko renomowanego dostawcę oprogramowania, ale doświadczonego i rzetelnego partnera do współpracy na długie lata. Znamy się na rzeczy!

Licencjonowanie programów Autodesk odbywa się poprzez subskrypcję.


Autodesk umożliwia użytkownikom wynajem oprogramowania na określone przedziały czasowe:

Autodesk-supscription-badger
AUTODESK SUBSCRIPTION – subskrypcja

 • Wynajem oprogramowania: stacjonarny program z licencją czasową
 • Możliwe okresy wynajmu 1 miesiąc, 1 rok lub 3 lata

Zalety:

 • Pełna funkcjonalność licencji stacjonarnej
 • Praca na najbardziej aktualnych wersjach
 • Elastyczne licencjonowanie z możliwością rozbudowy o kolejne stanowiska
 • Praca w poprzednich wersjach
 • Dostęp do usług w chmurze
 • Dostęp do dodatkowych usług i narzędzi
 • Płacisz tylko wtedy gdy korzystasz

Czytam więcej >>

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Ciężarówka.

  Promocje

  Autodesk Vault, 5.0 out of 5 based on 2 ratings