Menu

Autodesk Vault

Branża mechanicznaVault – Najlepszy program do zarządzania projektami CAD

Oprogramowanie do zarządzania danymi Autodesk Vault ułatwia zespołom projektowym i inżynierom organizowanie danych oraz zarządzanie nimi, a także pozwala śledzić procesy ich tworzenia, wprowadzania zmian oraz dokumentowania.


Funkcje zarządzania zmianami konstrukcyjnymi pozwalają lepiej kontrolować pliki projektowe i rewizje, a szybkie odnajdywanie informacji pozwala łatwo zarządzać danymi projektowymi np. w celu ponownego użycia w nowym projekcie. Zobacz poniszy film aby zrozumieć dlaczego warto wdrożyć Vaulta.

Poświęcaj mniej czasu na zarządzanie danymi inżynieryjnymi, a więcej na tworzenie wysokiej jakości produktów. Wykorzystaj oprogramowanie Autodesk Vault do zarządzania danymi i procesami inżynieryjnymi, aby móc skoncentrować się na projektowaniu produktów i wprowadzaniu innowacji.

Zobacz prezentację Power Point>>>


Integracja Vault z programami CAD

Zarządzaj danymi powiązanymi z modelem cyfrowym przez cały cykl rozwoju projektu. Ścisła integracja oprogramowania Autodesk Vault z programami Autodesk jak np: Inventor czy AutoCAD Mechanical, umożliwia inżynierom poprawienie wydajności pracy, bez konieczności przechodzenia pomiędzy programami do projektowania i do zarządzania danymi.

vault professional - Integracja Vault z programami CAD

©Autodesk


Ponowne wykorzystanie danych dzięki Vault

Wyszukuj, organizuj, kopiuj projekty i ponownie wykorzystuj dane, aby oszczędzić czas, który możesz wykorzystać do tworzenia jeszcze bardziej nowatorskich produktów. Korzystaj z narzędzia do kopiowania całych podzespołów z powiązanymi plikami. Podczas kopiowania możesz zdecydować, która część lub podzespół ma mieć nową nazwę, a które mają pozostać ze starą nazwą.

vault professional - Ponowne wykorzystanie danych

©Autodesk


Projektowanie współbieżne dzięki Vault

Wielu użytkowników może pracować nad tym samym projektem, bez wzajemnego nadpisywania danych, z podglądem postępu prac wszystkich uczestników projektu.

vault professional - wspóldzielenie plików i podgląd
 

©Autodesk


Zarządzanie rewizjami w Vault

Produkty mają zdefiniowane cykle rozwojowe od rozpoczęcia do zakończenia produkcji. Rozwój i modyfikacje produktu wprowadza zmiany w plikach. Zmiany te wymagają śledzenia i zarządzania nimi, aby zapewnić utrzymanie pełnej historii zmian w cyklu rozwoju produktu. Zarządzanie zmianami zapewnia spójność danych w ramach całego cyklu rozwojowego produktu.

vault professional - zadządzanie rewizjami

©Autodesk


Skalowalne rozwiązanie

Dostępne wersje programu Autodesk Vault umożliwiają wybranie funkcji i rozwiązań dla procesów roboczych, które odpowiadają potrzebom twojej firmy. Autodesk Vault to skalowalne rozwiązanie wspomagające pracę od pojedynczego konstruktora do wieloosobowych grup roboczych, od zarządzania tylko plikami CAD do generacji zestawień list materiałowych dla systemów ERP, od obsługi jednej pracowni projektowej do połączenia i zintegrowania danych projektowych pomiędzy wieloma oddziałami firmy w rożnych lokalizacjach.
 


✔️ VAULT 2024

 
Nowości Vault 2024 zawierają między innymi:

 • możliwość kopiowana TYLKO struktury folderów w projekcie w celu zapewnienia spójności i standardu w projektach wraz z uprawnieniami
 • narzędzia do ekportu danych formatach STEP, płaskie rozwinięcia blachy DXF,
 • ocena wzajemna, nowa funkcja w cyklu życia produktu, która nie pozwala na ocenę czy zatwierdzenie projektu przez tą samą osobę które projektowała
 • mapowanie danych projektowych jak np.: biblioteki, szablony, … Stała aktualizacja i porównywanie danych lokalnych ze standardami umieszczonymi w Vault w celu eliminacji błędów i niespójności szablonów i bibliotek
 • ulepszenie i przyspieszenie tworzenia kopii bezpieczeństwa archiwum Vault
 • klient www – dodano funkcję znacznie rozszerzające mołzwiśoci klienta www, między innymi: zaawansowane wyszukiwanie, konfiguracja widoku dla administratorów,
 • eksport danych do Excela, rozwijanie/zwijanie wszystkiego, przycisk generowania wizualizacji,… .
Rodzina produktów Vault

Oprogramowanie Autodesk Vault jest skalowalnym rozwiązaniem umożliwiającym dobranie odpowiedniej wersji w zależności od wymagań użytkownika i wielkości przedsiębiorstwa.

Vault występuje obecnie w trzech wersjach:

 • Vault Basic,
 • Vault Office
 • Vault Professional.

Uwaga: W celu uproszczenia linii produktów Vault i zapewnienia ciągłości w 2022 wycowano Vault Workgroup ze sprzedaży. Wydanie Vault Workgroup 2023 jest ostatnim wydaniem dla tego produktu. Klienci mogą przejść na Vault Professional, aby uzyskać taką samą funkcjonalność, a nawet więcej.


Autodesk VAULT Basic

Pozwala na organizacje pracy w grupie projektantów czy konstruktorów. Zwiększa efektywność pracy, porządkuje i archiwizuje dokumentację projektową. Ułatwia dostęp do danych projektowych, wyszukiwanie i przeglądanie danych. Umożliwia zorganizowanie pracy grupowej na jednym projekcie. Program dostępny jest m.in. z oprogramowaniem Autodesk: Inventor Professional, Product Design & Manufacturing Collection, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical dostępnymi w pakiecieAutoCAD – including specialized toolsets i pakietami: Product Design Suite, Factory Design Suite.

Vault Basic - przykład zarządzania danymi


Autodesk VAULT Office

Autodesk Vault Office to program przeznaczony dla użytkowników korzystających z dokumentacji technicznej, jak: dział zakupów, serwisu , produkcji, marketingu, montażu, którzy nie używają programów CAD jak Inventor czy AutoCAD. Vault Office zarządza dowolnym plikami projektowymi i inżynieryjnymi, niezależnie od typu pliku. Pliki mogą być plikami Autodesk Inventor, AutoCAD, Revit, Moldflow, 3Ds Max, Microsoft Office lub dowolnymi innymi plikami używanymi w cyklu życia projektu.

Vault Office jest instalowany w środowisku Vault Professional jako narzędzie do zarządzania dokumentacją dla osób nietworzących dokumentacji technicznej w programach CAD.

Program Vault Office jest idealny dla użytkowników, którzy nie potrzebują wszystkich funkcji do projektowania CAD dostępnej w pełnej wersji Vault Professional, ale nadal muszą zarządzać dokumentami w repozytorium. Na przykład: inżynierowie niebędący projektantami, kierownicy projektów, pracownicy hali produkcyjnej i personel sprzedaży mogą używać klienta Vault Office do wykonywania następujących prac:

 • Przegląd i weryfikacja danych projektowych
 • Uczestnictwo w procesie zmiany
 • Zarządzanie danymi projektu
 • Komunikacja z zewnętrznymi członkami zespołu
 • Tworzenie raportów
 • Korzystanie z opublikowanych danych projektowych
 • Zarządzanie dodatkowymi danymi innymi niż CAD i obiektami niestandardowymi.

 

Vault Office - przykład - zarządzanie dokumentacją projektową

 

Vault Office zawiera zintegrowany dodatek działający w środowisku programów MS Office, umożliwiający zarządzanie wszystkimi danymi biurowymi, w tym dokumentami Word, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami bezpośrednio z programu Word, Excel, Power Point, Outlook,…

Korzystając z Autodesk Vault Office, możesz uporządkować wszystkie swoje pliki i przechowywać je w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp. Wszystkie wersje plików są zachowywane, więc nigdy nie zgubisz ani nie nadpiszesz poprzednich wersji. Repozytorium przechowuje każdą wersję pliku wraz z wszelkimi zależnościami między plikami, zapewniając historię projektu w czasie pracy. Vault Office zapewnia dostęp do wszystkich właściwości iProperties dokumentów takie jak nazwa użytkownika, data i komentarze, materiał, stan, rewizja dokumentu, itp. w celu szybkiego wyszukiwania i pobierania plików do edycji.

Podstawowe możliwości programu Vautl Office zapewniają:

 • dostęp użytkowników do archiwum dokumentacji
 • pobieranie, otwieranie, usuwanie, zmiany w plikach i dokumentacji
 • lokalny obszar roboczy do edycji plików
 • aktualizację stanów plików, zmianę „cyklu życia”
 • obsługę zlecenia zmiany
 • umieszczanie nowych plików w archiwum


Autodesk VAULT Professional

Zapewnia dostęp do danych projektowych osobom spoza działu konstrukcyjnego. Zapewnia kontrole dostępu do danych, automatyczną numerację tworzonych plików, raportowanie postępu projektów, kontrolę wersji, szablony tworzenia nowych plików – Vault Data Standard,

Narzędzia umożliwiające obieg pracy w grupie roboczej (workflow), tworzenie zlecenia zmiany, zarządzanie zestawieniami materiałowymi oraz wymiany danych z innymi systemami biznesowymi klasy ERP. Dostęp do danych poszerzony o przeglądarki www umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie i wydruk danych projektowych przez nielimitowaną ilość użytkowników..

Najważniejsze cechy VAULT Professional:

 • Integracja z narzędziami projektowymi CAD:  Zarządzaj danymi powiązanymi z modelem cyfrowym przez cały cykl rozwojowy projektu.
 • Projektowanie współbieżne: Wielu użytkowników może pracować nad tym samym projektem bez wzajemnego nadpisywania danych.
 • Ponowne wykorzystanie danych:  Wyszukuj, organizuj, kopiuj i ponownie wykorzystuj dane, aby oszczędzić czas, który możesz wykorzystać do tworzenia jeszcze bardziej nowatorskich produktów.
 • Zarządzanie rewizjami:  Udostępniaj i śledź pliki w bezpieczny sposób w czasie całego projektu, aby zmniejszyć możliwość wystąpienia błędów.
 • Nielimitowany dostęp do danych: Udostępnij dane projektowe poprzez przeglądarki www wewnątrz firmy i kooperantom na zewnątrz.
 • Workflow: Wykorzystaj narzędzia obiegu: zleceń, zmiany, pracy. Rozdziel precyzyjnie zadania w grupie roboczej, skontroluj ich przebieg i etap.
 • Integracja z ERP: Wykorzystaj narzędzia integracji i przekaż dane projektowe do systemów ERP.

Vault Professional - przykład zarządzania danymiZdobądź przewagę konkurencyjną – zobacz materiał »

Autodesk Vault – porównanie produktów

Cecha
Vault Basic
Vault Professional
Narzędzia do zarządzania plikami Wyszukiwanie, składowanie, organizacja bazy danych
Interaktywny podgląd plików Podgląd plików w Vault bez otwierania programu w którym został utworzony plik (Inventor, AutoCAD, PDF, MS Office, jpg,….)
Szybkie wyszukiwanie Wyszukiwanie po dowolnym ciągu znaków znajdującym się we wszystkich polach iProperties plików
Integracja z programami CAD firmy Autodesk Menu programu Vault instaluje się w programie: Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Electrical,…
Narzędzia umożliwiające ponowne wykorzystanie projektów Kopiowanie projektów z powiązanymi plikami, częściowe kopiowanie projektu bez utraty powiązań między plikami
Zarządzanie dokumentami Microsoft Office Wyświetlanie i wyszukiwanie plików MS Office bez otwierania aplikacji, menu Vault w programach MS Office
Drukowanie wsadowe Manager drukowania, wydruk wielu rysunków przez wskazanie katalogu, plików na wskazanym urządzeniu
Automatyczne schematy nazewnictwa plików Definicja schematów generowania nazwy plików, automatyczna nazwa dla nowego pliku
Dostęp dla użytkowników nieposiadających CAD Możliwa instalacja programu dla dowolnego użytkownika
Kontrola dostępu do plików i folderów Definicja praw dostępu użytkownikom do folderów projektowych
Replikacja danych między oddziałami firmy Wymiana danych i synchronizacja zawartości baz danych między dwoma lokalizacjami firmy
Wyszukiwanie, podgląd i wydruk plików z poziomu przeglądarki www Dostęp do bazy projektów za pomocą przeglądarki www. Nielimitowana ilość użytkowników. Ograniczony zakres dostępu tylko do odczytu i pobierania danych.  
Graficzne raporty Raporty informujące o bieżącej pracy, raporty materiałowe BOM, raporty o użytkownikach, stan projektu, itp…
Publikowanie plików DWF z wykorzystaniem serwera zadań Przeniesienie zadania publikacji podglądu plików ze stacji klienckich na serwer Vault.
Zarządzanie zestawieniami materiałowymi Możliwość definicji list materiałowych, indeksów ERP
Zarządzanie zleceniami zmian Tworzenie schematów obiegu zlecania, schematów kontroli i zatwierdzania projektu, tworzenie wersji projektu
Współpraca z systemami ERP Interfejs do wymiany danych z systemami ERP
Znaczniki, komentarze i znaki wodne w plikach wizualizacji Możliwość umieszczania komentarzy w plikach podglądu DWF

*W celu uproszczenia linii produktów Vault i zapewnienia ciągłości firma Autodesk wycofał ze sprzedaży produkt Vault Workgroup od 6 lipca 2022 r. Wersja Vault Workgroup 2023 będzie ostatnim wydaniem dla tego produktu. Klienci mogą przejść na Vault Professional, aby uzyskać taką samą funkcjonalność, a nawet więcej.


Autodesk Vault – Wymagania


Autodesk Vault Server 20242 – Wymagania

Autodesk Vault działa tylko na 64-bitowych systemach operacyjnych.

Wspierane systemy operacyjne:

 • Windows Server 2019* Standard, Datacenter
 • Windows Server 2022* Standard, Datacenter
 • Microsoft Windows 10* Professional, Enterprise (Vault Basic tylko)
 • Microsoft Windows 11* Professional, Enterprise (Vault Basic tylko)

Wspierane serwery baz danych

Pojedynczy serwer:

 • Microsoft SQL Server 2016 Express, Standard, Enterprise (SP3)
 • Microsoft SQL Server 2017 Express, Standard, Enterprise (CU31)
 • Microsoft SQL Server 2019 Express, Standard, Enterprise (CU18)

Replikacja baz danych:

 • Microsoft SQL Server 2016 Standard, Enterprise (SP3)
 • Microsoft SQL Server 2017 Standard, Enterprise (CU31)
 • Microsoft SQL Server 2019 Standard, Enterprise (CU18)

Wymagania sprzętowe serwer

Procesor

Pojedynczy serwer:

 • 2,5 GHz lub szybszy (Minimum)
 • 3 GHz lub szybszy (Rekomendowany)

Replikacja baz danych:

 • 2,5 GHz lub szybszy (Minimum)
 • 3,3 GHz lub szybszy (Rekomendowany)

Pamięć RAM:

 • Pojedynczy serwer – 8 GB RAM (Min), 16 GB RAM (Rekomendowane)
 • Replikacja baz danych – 16 GB RAM (Min) – 32 GB RAM (Rekomendowane)

Dysk, wolne miejsce:

 • Pojedynczy serwer – 100 GB (Min) – 200 GB (Rekomendowane)
 • Replikacja baz danych – 300 GB (Min) – 500 GB (Rekomendowane)

Wymagania Vault Client

 • System operacyjny – Microsoft Windows 10* Professional, Enterprise
 • System operacyjny – Microsoft Windows 11* Professional, Enterprise

Sprzęt:

 • Procesor 2-3 GHz lub szybszy
 • Pamięć – 4 – 8 GB RAM
 • Miejsce na dysku 10-30 GB

Vault przez www

Aktualna wersja przeglądarki internetowej:

 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari

Ile kosztuje Vault?


Cena programu Vault zależy od jego wersji, ilości zamówionych sztuk oraz aktualnych rabatów i promocji. Zachęcamy do negocjacji ceny programu oraz kontaktu z handlowcem.Vault Office 2025 - licencja - subskrypcja 1 rok - single-user
Cena:
862,32 zł netto
200,00 € netto
Vault Office 2025 - licencja - subskrypcja 3 lata - single-user
Cena:
2 586,96 zł netto
600,00 € netto
Vault Professional 2025 - licencja - subskrypcja 1 rok - single-user
Cena:
3 449,28 zł netto
800,00 € netto
Vault Professional 2025 - licencja - subskrypcja 3 lata - single-user
Cena:
10 347,84 zł netto
2 400,00 € netto

Vault Basic 2023 – zawarty jest w Inventor Professional i Product Design & manufacturing Collection.

SUPER CENA!
Product Design & Manufacturing Collection - licencja - subskrypcja 1 rok - single-user
-3%
Cena:
13 006,80 zł netto
3 016,70 € netto
SUPER CENA!
Inventor Professional 2025 - licencja - subskrypcja 1 rok - single-user
-3%
Cena:
9 974,67 zł netto
2 313,45 € netto

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

Jesteśmy na rynku od 2002 roku i w tym czasie współpracowaliśmy z kilkoma tysiącami klientów. Jako Autodesk Gold Partner jesteśmy w stanie zaoferować Państwu atrakcyjną i konkurencyjną ofertę.

Nasi doświadczeni specjaliści techniczni i handlowi doradzą, zapewnią pomoc wdrożeniową oraz wsparcie. Nasza szeroka oferta wspiera Twój biznes, a precyzyjne dobrane rozwiązania pomogą usprawnić jego działanie. Jeśli potrzebujesz konsultacji, szkolenia lub usług wdrożeniowych – możesz na nas liczyć.

Wybierając PCC Polska zyskujesz nie tylko renomowanego dostawcę oprogramowania, ale doświadczonego i rzetelnego partnera do współpracy na długie lata. Znamy się na rzeczy!poradnik wdrożenia Vault

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the tree.

  Promocje

  Autodesk Vault, 5.0 out of 5 based on 2 ratings