Menu

Inventor Nastran

Inventor Nastran – Odkryj nowe rozwiązanie dla obliczeń i symulacji mechanicznych

Inventor Nastran


Autodesk Inventor Nastran to narzędzie osadzone bezpośrednio w programie CAD Autodesk Inventor. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest praca nad modelem i symulacja w jednym spójnym środowisku graficznym.

Inventor Nastran zawiera symulacje obejmujące wiele rodzajów i typów analiz: zagadnienia liniowe i nieliniowe, dynamiczne, termiczne, zmęczeniowe, wyboczenie, drgania, …. Produkt ten jest dostępny w pakiecie programów Autodesk Product Design & Manufacturing Collection i działa w środowisku programu Autodesk Inventor. Takie rozwiązanie zapewnia spójny przepływ pracy pomiędzy programami CAD-CAE. Eliminuje zbędne konwersje modelu i konieczność używania dwóch niezależnych programów do projektowania i obliczeń.


Przyjazny dla użytkowników programów Autodesk Inventor

Autodesk Inventor Nastran eliminuje potrzebę stosowania wielu programów dzięki integracji narzędzi MES bezpośrednio w oprogramowaniu CAD Inventor. Umożliwia to pracę w jednym środowisku, modelowanie, przygotowanie modelu do analizy, analiza wyników obywa się w tym samym środowisku programu Inventor.


Przyjazny interfejs i przepływ pracy w Inventor Nastran

Korzystanie z jednego środowiska CAD/MES zapewnia taki sam wygląd menu i „struktury drzewa”, co umożliwia niezakłócony przepływ pracy i częste korzystanie z symulacji nawet dla małych zmian w produkcie, co wcześniej zazwyczaj było bardzo uciążliwe. W przypadku dwóch niezależnych programów CAD i MES po każdej zmianie geometrii modelu trzeba model eksportować, wczytać do środowiska MES, zdefiniować warunki brzegowe, wygenerować siatkę, z zrobić poprawki ,itp….


Integracja z modelem CAD

Inventor Nastran pozwala na utrzymanie wysokiej produktywności eliminując problemy związane ze zgodnością pojawiające się podczas importu modeli CAD do różnych programów MES. Zintegrowane środowisko CAD-MES pozwala wykonać kolejne iteracje projektu bez ponownego definiowania sił, podparć, kontaktów, dla każdej zmiany projektowej.

Geometria pochodząca z różnych systemów CAD 3D jest poprawnie rozpoznawana i wczytywana w środowisku graficznym programu Autodesk Inventor. Inventor wczytuje formaty CAD pochodzące z systemów: CATIA, Solidworks, Pro-E/Creo, NX, JT, Alias, STEP, Iges, Rhino, SAT, Parasolid Binary files, itp dzięki czemu nie ma potrzeby powtarzania tej samej pracy w wielu systemach CAD.


Analizy i obliczenia w Inventor Nastran


Autodesk Nastran jest cenionym w branży solverem do obliczeń za pomocą metody elementów skończonych. Cechuje go duża dokładność wyników analiz zarówno liniowych jak i nieliniowych, dynamicznych i termicznych.

Autodesk Nastran pozwala uzyskiwać dokładne wyniki analiz nawet dla bardzo złożonych symulacji. Analizy mogą być prowadzone dla modeli typu: bryła, powłoka i belka.


Analizy i obliczenia w Inventor Nastran


Autodesk Inventor Nastran dysponuje szerokim wachlarzem analiz – od podstawowych do zaawansowanych – liniowych, nieliniowych dynamicznych, testy zderzeniowe. Dostępne są również zaawansowane typy analiz takich jak analiza zmęczeniowa, MES dla dużych prędkości i deformacji, materiały kompozytowe.


Możliwości zaawansowanych analiz obejmują:

 • Analizy nieliniowe: Obliczanie zagadnień nieliniowych, takich jak duże przemieszczenia, obroty, duże odkształcenia, plastyczność, hiperelastyczność, pełzanie,…
 • Analizy termiczne: Rozwiązywanie problemów związanych z obciążeniem termicznym i wymianą ciepła w liniowych i nieliniowych warunkach pracy, które zmieniają się w czasie (na przykład wahania mocy).
 • Zmęczenie: Określanie żywotności części poddanych obciążeniom cyklicznie zmiennym w czasie; pozwala łatwo obliczyć wytrzymałość zmęczeniową bazując na liniowej analizie statycznej lub analizie dynamicznej
 • Wyboczenie: Dokonuje oceny stabilności i możliwych przypadków awarii pod wpływem obciążeń ściskających.
 • Odpowiedź dynamiczna: Określa przemieszczenia, naprężenia, obciążenia oraz odkształcenia w strukturach poddanych obciążeniom zmiennym w czasie lub zależnym od częstotliwości.


Pełna lista typów analiz i symulacji dostępnych w Inventor Nastran:

Pełna lista typów analiz i symulacji dostępnych w Inventor Nastran

Materiały w Inventor Nastran


Biblioteka materiałów w Inventor Nastran

Dane w bibliotece materiałów mają zasadnicze znaczenie dla dokładności symulacji inżynierskich w procesie projektowania. Symulacje takich materiałów jak metal, materiały kompozytowe, gumy oraz tworzywa sztuczne pomagają użytkownikom dowiedzieć się więcej o działaniu produktu, a nawet przewidzieć ewentualne problemy. Program wspiera szeroki zakres liniowych i nieliniowych modeli materiałów, co pozwala lepiej symulować rzeczywiste warunki eksploatacji. Pozwala modyfikować istniejące w bazie materiały, ale też tworzyć własne modele materiałowe.

Biblioteka Materiałów w Inventor Nastran

Porównanie Inventor Nastran z Inventor Professional


Porównanie możliwości prowadzenia obliczeń i symulacji MES w oprogramowaniu: Autodesk Inventor Nastran i Autodesk Inventor Professional 2023.

Inventor i Inventor Nastran - porownanie programow 1
Oprogramowanie Inventor Nastran to osadzone w środowisku graficznym Autodesk Inventor uniwersalne narzędzie do analizy metodą elementów skończonych (MES), bazujące na solverze NEi Nastran.

Poniżej odpowiemy na pytanie kiedy i dlaczego warto użyć do obliczeń oprogramowania Inventor Nastran zamiast symulacji dostępnej w Inventor Professional.

Inventor i Inventor Nastran - porownanie programow 2

1. Analizy dostępne w programach Nastran i Inventor

Dostępna analiza symulacji w Inventor jest dobrym rozwiązaniem, niestety posiada ograniczoną ilość dostępnych typów analiz, umożliwia przeprowadzenie:

 • Analizy statycznej – umożliwia wykonanie prostej analizy naprężeń,
 • Analizy modalnej – analiza wyszukująca częstotliwości, przy których testowany obiekt wibruje.

Jak to wygląda to w Nastran? Mamy do dyspozycji nie dwa typy analiz, ale znacznie więcej:

Statyka liniowa

 • Pozwala określić naprężenie, zmęczenie i odkształcenie wynikające z przyłożonych obciążeń statycznych i nałożonych ograniczeń,
 • Naprężenie liniowe, zmęczenie, ugięcie,
 • Naprężenie cieplne i ugięcie,
 • Rozciąganie,
 • Właściwości masy,
 • Zmęczenie wieloosiowe,
 • Statyka liniowa jest najłatwiejszą i najczęściej spotykaną klasą MES, umożliwia symulację obciążeń statycznych i powolnych.

Nieliniowa statyka

 • Nieliniowa statyka umożliwia dodanie bardziej realistycznej symulacji z częściami stykającymi się, nieliniowymi materiałami sprężystymi i plastycznymi oraz dużymi odkształceniami,
 • Oblicza zaawansowane rozwiązania nieliniowe, takie jak duże przemieszczenia/obroty, duże odkształcenie, plastyczność, hiperelastyczność i pełzanie.

Wyboczenie

 • Użyj wyboczenia, aby ocenić stabilność urządzenia pod obciążeniem. Wyboczenie bada konstrukcje pod kątem trybów nagłego uszkodzenia spowodowanych siłami ściskającymi,
 • Krytyczne obciążenia i tryby kształtów,
 • Liniowe i nieliniowe naprężenie początkowe,
 • Wyboczenie liniowe jest obliczane ze wzoru na wyboczenie Eulera,
 • Użyj nieliniowego wyboczenia, aby zasymulować duże odkształcenia, kontakt i nieliniowe zachowanie materiału w obliczeniach obciążenia wyboczeniowego.

Wstępne/początkowe naprężenie statyczne i tryby Normal

 • Użyj trybów wstępnego naprężenia i normalnych do analizy konstrukcji poddanych naprężeniu początkowym i modeluj wpływ stanu naprężeń początkowych na przemieszczenia i naprężenia.

Tryby normalne

 • Użyj normalnych trybów, aby określić kształty i częstotliwości nie tłumionych trybów naturalnych. Pozwala to inżynierom-projektantom odkrywać i rozwiązywać problemy z hałasem i wibracjami,
 • Naturalne częstotliwości i kształty trybów,
 • Ruch obiektu Elastycznego i (doskonale) sztywnego,
 • Modalne współczynniki uczestnictwa, efektywna masa / waga i siły reakcji,
 • Naprężenie liniowe i nieliniowe (usztywnienie),
 • Wirtualna masa płynu.

Kompozyty

 • Symuluj wydajność złożonych danych warstwowych. Analiza oparta na najnowszych wskaźnikach awarii, w tym Puck i LaRC02,
 • Liniowy i nieliniowy,
 • Elementy laminowane 2D i 3D,
 • Szczególnie nadaje się do materiałów wzmacnianych włóknami,
 • Specjalne techniki niszczenia kompozytów warstwowych,
 • Modele strefy spoistej dla awarii rozwarstwiania,
 • Wskaźnik awarii i współczynnik obliczeń bezpieczeństwa.

Zaawansowane materiały nieliniowe i hiperelastyczne

 • Symuluj złożone zjawiska nieliniowe, takie jak plastyczność, hiperelastyczność i efekt pamięci kształtu. Umożliwia to analizę szerokiej gamy materiałów, od metali i stopów z pamięcią kształtu po gumy i tkankę miękką.
 • Modelowanie złożenia z kontaktem
 • Wyjdź poza analizę poszczególnych części. Symulacja złożeń w świecie rzeczywistym jest możliwa dzięki wyrafinowanemu modelowaniu różnego rodzaju interakcji kontaktu, w tym styków ślizgowych, tarcia i spawanych.

Liniowy stały transfer ciepła

 • Przeanalizuj przenikanie ciepła, aby określić rozkład temperatury, stosując zasady przewodzenia i konwekcyjnego przenoszenia ciepła. Oblicz stan stały i zależne od czasu obciążenie cieplne, używając:
  – Przewodzenia,
  – Konwekcji,
  – Promieniowania,
 • Wyniki temperatur można przenosić do analiz strukturalnych jako obciążenia termiczne.

Naprężenia termiczne

 • Analizuj konstrukcje poddane obciążeniom termicznym.

Nieliniowe przejściowe przenikanie ciepła

 • Symulacja wymiany ciepła z nieliniowymi liniowymi granicznymi warunkami termicznymi, które zmieniają się w czasie. Przykładem jest przejściowe wytwarzanie ciepła spowodowane fluktuacjami mocy.

Nieliniowy transfer ciepła w stanie ustalonym

 • Symulacja wymiany ciepła z nieliniowymi warunkami brzegowymi, takimi jak właściwości termiczne zależne od temperatury.

Losowa odpowiedź

 • Przeanalizuj zachowanie strukturalne w odpowiedzi na losowe obciążenia dynamiczne.

Liniowa i nieliniowa odpowiedź przejściowa

 • Symuluj zależną od czasu reakcję konstrukcji pod wpływem stałych lub zależnych od czasu obciążeń.

Test zderzenia

 • Łatwo i automatycznie symuluj testy zrzutu i inne obciążenia uderzeniowe. Zdefiniuj wpływające części, ścieżkę i prędkość. Zdefiniuj warunki początkowe, obciążenia i uruchom jako nieliniową analizę stanu nieustalonego.

Inventor i Inventor Nastran - porownanie programow 3


2. Typy obciążeń

Kolejną znaczącą różnicą między programami jest dostępność typów obciążeń, które można przypisać do modelu, zostały one przedstawione w tabeli poniżej. Jak można zaobserwować Inventor Nastran jest programem bardziej rozbudowanym dającym większe możliwości obciążenia projektowanych konstrukcji czy elementów.

 

 Rodzaje obciążeń Inventor i Inventor Nastran - porownanie programow Inventor logo Inventor i Inventor Nastran - porownanie programow Inventor Nastran logo
 Siła
    ciśnienie
    obciążenie łożyska
    moment
    grawitacja
    obciążenie rozproszone
    obciążenie hydrostatyczne
    siła zdalna
 Siła obrotowa
 Wymuszony ruch
 Warunki początkowe
 Temperatura obiektu
 Temperatura
 Konwekcja
 Radiacja
 Generowanie ciepła
 Strumień ciepła

 

W poniższym filmie przedstawiono jak prosta i szybka jest praca w Inventor Nastran:

Jak widać Inventor Nastran jest zaawansowanym narzędziem, służącym do obliczeń i symulacji inżynieryjnych i konstrukcyjnych. Intuicyjny i prosty interfejs sprawia, że jest oprogramowaniem łatwe i proste w użycia oraz nie wymaga wysoko wyspecjalizowanej wiedzy dzięki automatyzacja części operacji (np.: tworzenie siatki mes).

Produkt ten jest dostępny w pakiecie programów Autodesk Product Design & Manufacturing Collection i działa w środowisku programu Autodesk Inventor. Takie rozwiązanie zapewnia spójny przepływ pracy pomiędzy programami CAD-CAE. Eliminuje zbędne konwersje modelu i używanie dwóch niezależnych programów do projektowania i obliczeń.

Takie rozwiązanie zapewnia spójny przepływ pracy pomiędzy programami CAD-CAE. Eliminuje zbędne konwersje modelu i używanie dwóch niezależnych programów do projektowania i obliczeń.


Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Nastran
CAD MODEL/INTEGRATIONS
Embed indo Autodesk Inventor
CAD File Translators
Associativity with Autodesk Inventor
PREPROCESSING
Parametric Design Studies for Inventor Models
Extensive Materials Library
2D, Beam and Plate Modeling
Automatic Surface Meshing
Automatic Tetrahedral Meshing
Automatic Hexa-dominant Meshing
Automatic Midplane Meshing
Pressure Vessel Design and Meshing
CONTACT MODELING
Rigid Bonding
Welded Contact
Surface Contact with Friction
Sliding Contact Without Separation
Separation Contact Without Sliding
Shrink Fit Contact (Linear, With or Without Sliding)
Thermal Contact (With or Without Resistance)
HEAT TRANSFER
Steady-State Heat Transfer
Transient Heat Transfer
LINEAR STRUCTURAL
Static Stress
Fatigue
Natural Frequency (Modal)
Modal with Load Stiffening
Response Spectrum
Random Vibration
Frequency Response
Transient Stress (Modal Superposition/Direct Integration)
Critical Bucling Load
NONLINEAR STRUCTURAL
Large Displacement
Nonlinear Material Models
Flexible and Rigid Body Motion
Dynamic Nonlinear Analysis
Nonlinear buckling
Impact analysis
POST PROCESSING
Contour Display
Vector Display
Isoline and Isosurface Display
Custom Result Types
Stress Linerization
Slice Planes
Customizable Presentations
Animations
Image and CSV File Export
Custom Reporting (PDF, HTML, Word)
GENERAL
Parallel Windows Solvers
Autodesk Vault Data Menagement Interoperability
Topology Optimization

Legenda:
– częściowo zawiera
– całkowicie zawiera

Wymagania sprzętowe i systemowe


Program Inventor Nastran działa w środowisku programu Autodesk Inventor. Wymagania sprzętowe w dużej części są zbieżne z wymaganiami programu Autodesk Inventor.

Sprawdź wymagania dla Inventora: https://www.pccpolska.pl/branza-mechaniczna/autodesk-inventor/inventor-wymagania/

W przypadku wykonywania zaawansowanych obliczeń w programie Inventor Nastran zaleca się jak najszybszy procesor, zwiększenie ilości pamięci RAM i dostępnej przestrzeni dyskowej. Szczegółowe wymagania w zakresie wykorzystania procesorów wielordzeniowych zależą do wybranego solvera obliczeniowego w programie Nastran.


 

Gdzie dostępny jest Inventor Nastran?


Program Inventor Nastran dostępny jest jedynie w pakiecie programów Autodesk Product Design & Manufacturing Collection

Cena kolekcji branżowej Product Design & Manufacturing Collection zależy od wersji, ilości zamówionych sztuk oraz aktualnych rabatów i promocji. Zachęcamy do negocjacji ceny programu oraz kontaktu z handlowcem.


Product Design & Manufacturing Collection - licencja - subskrypcja 1 rok - single-user
-2%
Cena:
13 282,62 zł netto
3 047,80 € netto
Product Design & Manufacturing Collection - licencja - subskrypcja 3 lata - single-user
Cena:
40 661,07 zł netto
9 330,00 € netto
Product Design & Manufacturing Collection - licencja - subskrypcja 1 rok - single-user - odnowienie
Cena:
12 878,19 zł netto
2 955,00 € netto
Product Design & Manufacturing Collection - licencja - subskrypcja 3 lata - single-user - odnowienie
Cena:
36 869,53 zł netto
8 460,00 € netto

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

Jesteśmy na rynku od 2002 roku i w tym czasie współpracowaliśmy z kilkoma tysiącami klientów. Jako Autodesk Gold Partner jesteśmy w stanie zaoferować Państwu atrakcyjną i konkurencyjną ofertę.

Nasi doświadczeni specjaliści techniczni i handlowi doradzą, zapewnią pomoc wdrożeniową oraz wsparcie. Nasza szeroka oferta wspiera Twój biznes, a precyzyjne dobrane rozwiązania pomogą usprawnić jego działanie. Jeśli potrzebujesz konsultacji, szkolenia lub usług wdrożeniowych – możesz na nas liczyć.

Wybierając PCC Polska zyskujesz nie tylko renomowanego dostawcę oprogramowania, ale doświadczonego i rzetelnego partnera do współpracy na długie lata. Znamy się na rzeczy!

Nowości w wersji 2023 programu Inventor Nastran


Inventor Nastran 2023 to nowa wersja programu do analiz MES znanego w poprzednich wersjach jako Nastran In-CAD. W najnowszej wersji 2023 wprowadzono szereg zmian usprawniających przepływ pracy, możliwości programu, oraz dodano nowe funkcje.

Przyspieszono proces przygotowania konstrukcji ramowych do analizy. Zdecydowanie szybciej przebiega przygotowanie modelu ramy do analizy, przez zastąpienie kształtowników bryłowych modelem prętowo-węzłowym. Pozwala to znacznie przyspieszyć pracę na dużych modelach konstrukcji ramowych


Wprowadzono menu ze wstępnie ustawionymi wiązaniami


Dodano nowy typ obciążenia – obciążenie hydrostatyczne, wykorzystywane np.: przy obliczeniach zbiorników wypełnianych cieczami

Inventor Nastran 2020 obciążenie hydrostatyczne

Linearyzacja naprężeń

W Inventor Nastran 2023 jest możliwość zdefiniowania odcinka pomiarowego na którym chcemy analizować występujące naprężenia np. w przekroju bryły dwa punkty pomiędzy którymi chcemy dokładnie prześledzić występujące naprężenia. Wystarczy wskazań 2 węzły – początkowy i końcowy oraz jaka ma być gęstość punktów pomiarowych. Wyniki tej analizy to wykresy z rozkładem naprężeń zredukowanych i ścinających pomiędzy 2 wskazanym punktami. Wyniki można zapisać do pliku Excela i poddać dalszej obróbce.

Inventor Nastran 2020 linearyzacja naprężen

Licencjonowanie programów Autodesk odbywa się obecnie poprzez subskrypcję


Autodesk umożliwia użytkownikom wynajem oprogramowania na określone przedziały czasowe:

Autodesk-supscription-badger
AUTODESK SUBSCRIPTION – subskrypcja

 • Wynajem oprogramowania: stacjonarny program z licencją czasową
 • Możliwe okresy wynajmu 1 miesiąc, 1 rok lub 3 lata

Zalety:

 • Pełna funkcjonalność licencji stacjonarnej
 • Praca na najbardziej aktualnych wersjach
 • Elastyczne licencjonowanie z możliwością rozbudowy o kolejne stanowiska
 • Praca w poprzednich wersjach
 • Dostęp do usług w chmurze
 • Dostęp do dodatkowych usług i narzędzi
 • Płacisz tylko wtedy gdy korzystasz

Czytam więcej >>Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the car.

  Promocje

  Inventor Nastran, 5.0 out of 5 based on 1 rating