Menu

Straight Ahead

W tym artykule zostanie omówione czwarte pryncypium animacji Disney’a, na które składa się animowanie progresywne oraz animowanie według klatek kluczowych.
Czytaj więcej