Menu

Fusion 360 Machining Extension

Fusion 360 Machining Extension dodaje rozszerzoną funkcjonalność do obszaru produkcji, aby zwiększyć możliwości środowiska CAM w programie Fusion 360. Daje dostęp do zaawansowanych technologii produkcyjnych, w tym programowania maszyn 5-osiowych, optymalizacji ścieżki narzędzia, automatyzacji procesów, weryfikacji na maszynie i nie tylko.


Dzięki Autodesk Fusion 360 każdy użytkownik ma możliwość pracy ze swoim modelem z każdego miejsca i w każdym czasie, a efektami tej pracy może się dzielić ze współpracownikami i klientami poprzez chmurę Autodesk.

Fusion 360 Machining Extension powinien okazać się idealnym rozwiązaniem dla mikroprzedsiębiorstw tworzących pojedyncze, unikalne produkty, wdrażających  nowe rozwiązania. Rozszerzenie zawiera wiele specjalistycznych narzędzi, które pomogą usprawnić projektowanie CAM. Zautomatyzuj procesy obróbki, aby skrócić czas programowania, usunąć powtarzające się zadania i zmniejszyć liczbę błędów. Twórz wysokiej jakości gotowe części z funkcjami zwiększającymi efektywność programów NC. Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji obróbki i frezowania wtedy, gdy tego potrzebujesz.

fusion360-machining-extension-comparison-matrix_PL

Dodatkowe możliwości sterowania orientacją narzędzia

Skorzystaj z dodatkowych możliwości sterujących do ustawiania orientacji narzędzia. Dzięki nim możesz dotrzeć do większej ilości obszarów obrabianej części w jednej operacji. Funkcje obrotu, pochylenia, wyrównania orientacji narzędzia do bieżącego widoku lub ustawienia orientacji narzędzia jako normalnej do dowolnej powierzchni dają taką możliwość.

Przykład użycia funkcji Wyrównaj do widoku:

 Fusion 360 - wyrównaj do widoku

Przykład użycia funkcji Pochylenia:

Fusion 360 - pochylenie

Przykład użycia funkcji Normalna powierzchni:

Fusio

Obróbka 5-osiowa i unikanie kolizji

Używaj ustawień wieloosiowych, aby wygenerować skomplikowane ścieżki narzędzia. Umożliwi Ci to obróbkę większej ilości obszarów części w jednym ustawieniu. Dla bezpieczniejszej obróbki, program jest w stanie wykryć i uniknąć kolizji pomiędzy narzędziem lub oprawką a częścią. (Obecnie tylko dla stromej i płytkiej strategii)

Obejrzyj poniższy film, aby zobaczyć, jak wygenerować wieloosiową ścieżkę narzędzia do obróbki złożonych części. Zobacz także, w jaki sposób unikanie kolizji jest używane do bezpiecznej obróbki złożonych części.


Podczas generowania ścieżki narzędzia jest ona początkowo obliczana w 3 osiach. Następnie stosowane są dodatkowe ustawienia, aby obrócić oś narzędzia, dla uzyskania wieloosiowej ścieżki narzędzia jako wyniku końcowego. Obecnie, ze względu na sposób obliczania ścieżki narzędzia, podcięcia nie są wykrywane i dlatego są nieosiągalne dla narzędzia. Poniższy przykład pozwala zrozumieć, gdzie pojawiają się podcięcia w obrabianym modelu. Nad modelem, na osi Z umiejscawiamy latarkę. Obszary z cieniem są regionami podciętymi.

Oznaczenie 1 – Obszar podcięcia, ponieważ światło latarki nie dociera do tego obszaru.

Fusion 360 - oznaczenie 1 obszar podciecia

Podcięcia są niewykrywane na ścieżce narzędzia, a zacieniony obszar nie jest obrabiany.

Fusion 360 - obszary podcięcia niebieskie

Aby obrobić obszary podcięcia, utwórz konfigurację z inną orientacją narzędzia, aby umożliwić obróbkę lewej strony części. Światło świeci teraz z lewej strony, a wszystkie obszary po prawej stronie części stają się obszarami podciętymi. Powtórzenie tego samego dla drugiej strony skutkuje obróbką całej części.

Fusion 360 - obszary podcięcia


Wyrównanie części

Zapewnia możliwość optymalizacji pozycjonowania kolejnych ścieżek narzędziowych w oparciu o wyniki pomiaru/kontroli sondą powierzchni.

Korzystając z wyników pomiaru, można obliczyć i zastosować transformację do operacji w konfiguracji. Daje to możliwość korygowania miejsca, w którym część fizyczna odbiega od pozycji i orientacji modelu CAD.

 1. Utwórz konfigurację.
 2. Utwórz operacje produkcyjne, które chcesz przekształcić przez wyrównanie części.
 3. Określ stopnie swobody dostępne dla wyrównania części.
 4. Utwórz ścieżkę sondy, aby sprawdzić powierzchnię części.
 5. Przetwórz ponownie ścieżkę sondy, aby utworzyć plik programu NC, a następnie uruchom plik na obrabiarce.
 6. Importuj wyniki kontroli wygenerowane maszynowo, aby obliczyć wyrównanie części.
 7. (Opcjonalnie) Przeanalizuj wyniki kontroli i wyrównanie części.
 8. Przetwarzaj końcowe operacje produkcyjne przy użyciu wyrównania części.


Identyfikacja otworów

Pozwala uprościć i przyspieszyć wiercenie, dzięki automatycznemu rozpoznawaniu otworów, efektywnemu wybieraniu narzędzi i porządkowaniu operacji w celu uzyskania szybszych cykli.

Rozpoznawanie otworów automatyzuje proces tworzenia operacji obróbki otworów. Model jest analizowany pod kątem wyszukiwania cylindrycznych otworów i tym cylindrom jest przypisywana odpowiednia akcja. Działania będą stanowić kombinację wiercenia punktowego, wiercenia, wytaczania kontrującego, wytaczania, gwintowania lub rozwiercania.

Narzędzia zostaną wybrane z określonych bibliotek narzędzi. Biblioteki standardowe (calowe i metryczne) są domyślnie aktywne, wraz z wszelkimi narzędziami w bieżącym dokumencie. Wybierz niestandardowe biblioteki narzędzi, które reprezentują dostępne narzędzia, aby uzyskać bardziej ukierunkowany wybór narzędzi.

Fusion 360 - biblioteka narzędzi

Otwory można rozpoznać w dowolnej płaszczyźnie, na dowolnej ścianie. To sprawia, że ​​rozpoznawanie otworów jest przydatne w każdym zastosowaniu obrotowym, w którym otwory przecinają cylinder (czwarta oś) lub dowolną część wielowarstwową (5 osi).

Fusion - biblioteka narzędzi dowolna płaszczyzna

Generowanie cyklu sondy

Cykl sondy daje możliwość zmierzenia cech detalu w trakcie trwania programu obróbczego, a także pozwala zweryfikować wymiary i pozycje krytycznych elementów. Zaktualizuj parametry zużycia narzędzi i wstrzymuj lub zatrzymuj programy w celu wczesnego podjęcia działań naprawczych.

Na pasku narzędzi obszaru roboczego Produkcja kliknij opcję Kontrola> Sondowanie> Geometria sondy>Probe Geometria otwiera okno dialogowe.

Na karcie Narzędzie kliknij opcję Wybierz, aby wybrać sondę. Jeśli nie utworzyłeś sondy do użycia, w lewym panelu okna dialogowego z biblioteki Fusion 360 wybierz sondę z biblioteki Sample Probes.

Fusion 360 - select

Na karcie Geometria na liście Tryb sondy wybierz opcję Model.


Wskazówka: najedź myszą na parametr, aby uzyskać więcej informacji.


Upewnij się, że powierzchnia którą chcesz zmierzyć jest aktywna, a następnie w obszarze roboczym kliknij powierzchnię lub ściany model. Na przykład powierzchnie walców w modelu:

 Fusion 360 - aktywna powierzchnia

Z listy Typ sondy wybierz typ cyklu sondy. Dostępne opcje zależą od wybranej powierzchni.

Wprowadź tolerancje dla elementu. W zależności od wybranego typu cyklu sondy wprowadza się obustronne tolerancje położeniarozmiaru lub kąta .

Opcjonalne kroki:

  • Aby zatrzymać obrabiarkę i wyświetlić komunikat na sterowniku, gdy element jest poza tolerancją, na karcie Akcje zaznacz pola wyboru Poza pozycją, Zły wymiar lub Krzywo.
  • Aby poprawić dokładność przyszłych operacji obróbki, zaznacz pole wyboru Aktualizuj zużycie narzędzia , a następnie kliknij Wybierz i wybierz ostatnią operację, która obrabiała element.
  • Aby umożliwić wyświetlanie wyników na sterowniku obrabiarki i wygenerować plik wyników, zaznacz pole wyboru Drukuj wyniki .

Kliknij OK. Cykl sondy jest generowany.

Fusion 360 - cykl sondy

Strategia kontroli powierzchni

Twórz ścieżki sondy i oceniaj wyniki obróbki. Upewnij się, że Twoje części spełniają specyfikacje projektowe dzięki weryfikacji na maszynie.

Na pasku narzędzi obszaru roboczego Produkcja kliknij opcję Kontrola> Sondowanie> Sprawdź powierzchnię   .

Sprawdź okno dialogowe.

Na karcie Narzędzie kliknij opcję Wybierz, aby wybrać sondę. Jeśli nie utworzyłeś sondy do użycia, w lewym panelu okna dialogowego z biblioteki Fusion 360 wybierz sondę z biblioteki Przykładowe Sondy.

Fusion 360 - select

Na karcie Geometria upewnij się, że opcja Pozycje jest aktywna, a następnie w obszarze roboczym kliknij model, aby określić punkty, które mają być sprawdzane przez sondę.

Fusion 360 -geometria

Wskazówka: najedź myszą na parametr, aby uzyskać więcej informacji.


Wprowadź wartości dla Górnej tolerancji i Dolnej tolerancji, aby określić pasmo tolerancji.

Opcjonalne kroki:

  • Aby skompensować grubość powierzchni, wprowadź dodatnią lub ujemną wartość odsunięcia powierzchni.
  • Aby zmienić odległość, na której sonda zaczyna zbliżać się do punktu przy szybkości posuwu pomiaru, zmień wartość podejścia.
  • Aby zatrzymać obrabiarkę i wyświetlić komunikat na sterowniku, gdy punkt jest poza tolerancją, na karcie Akcje zaznacz pole wyboru Poza pozycją.

Kliknij OK. Generowana jest ścieżka sondy.

Fusion 360 - ścieżka sondy

Po przeprowadzeniu kontroli na obrabiarce zaimportuj plik wyników wygenerowany przez maszynę, aby wyświetlić wyniki kontroli powierzchni.

Strategia obrotowa

Obrabiaj złożone, skomplikowane kształty za pomocą strategii obrotowej dla frezowania 4-osiowego.

Strategia obrotowa to operacja wykańczająca. Wykorzystuje czwartą oś obrabiarki do obróbki części do wykonania, których potrzebny jest ciągły ruch obrotowy. Najlepiej się sprawdza podczas obróbki części obrotowych lub dowolnej części z osią środkową. Strategia Obrotowa tworzy ruch 360°, ale można także określić zakres kątowy, aby obrabiać ograniczoną część detalu. W zależności od części i obrabiarki wybierz strategię obróbczą narzędzia Spiralna, Liniowa lub Okrągła.

Fusion 360 - strategia obrotowa

Wybór strategii ścieżki narzędzia:

SPIRALNA

Użyj Spiralnej ścieżki narzędzia, aby obrabiać część bez wychodzenia narzędzia z materiału. Aby uzyskać czyste wykończenie, na obu końcach wycina się pełne koło. Ścieżka narzędzia w strategii spirali nadaje się do jednoczesnej obróbki 4-osiowej, ponieważ generuje ciągłą ścieżkę narzędzia, która zapewnia lepsze wykończenie powierzchni w porównaniu ze ścieżką kołową.

Widok z boku podczas obróbki z użyciem strategii spirali.
1 – Odległość kroku
2 – Cięcie po okręgu na dwóch końcach

Fusion 360 - spirala

LINIOWA

Użyj Liniowej ścieżki narzędzia, aby przesuwać narzędzie wzdłuż osi obrotowej w ruchu 2-osiowym. Obrócenie części następuje po przejściu narzędzia wzdłuż ścieżki.

1 – Kątowy krok

Fusion 360 - liniowa

KOŁOWA

Użyj kołowej ścieżki narzędzia, aby wykonać obróbkę obrotową w ustalonym położeniu części. Następnie narzędzie przesuwa się o odległość kroku, aby obrobić następny przekrój poprzeczny. Wybierz styl kołowy zamiast spiralnego, jeśli chcesz obrabiać części na nie pełnych kątach 360 stopni.

1 – Odległość kroku

Fusion 360 - kołowa

Stroma i płytka strategia

Popraw wykończenie powierzchni i obrabiaj bezpieczniej za pomocą jednej ścieżki narzędzia do stromych i płytkich regionów. Pozwala to unikać pozostawiania resztek i przedłużyć żywotność narzędzia.

Fusion 360 - stroma i płytka strategia

 1. Przejścia konturowe stosowane na stromych obszarach
 2. Powłoki nakładane na płytkie obszary
 3. Końcowa ścieżka narzędziowa

Użyj tej strategii na częściach, które składają się ze stromych i płytkich obszarów w geometrii, na przykład części z powierzchniami 3D o dowolnym kształcie.

Korzystanie z tej strategii oszczędza czas, generując ścieżkę narzędzia zarówno dla stromych, jak i płytkich obszarów. Produkcja > Frezowanie > 3D > Strome i płytkie

Usuwanie przejść

Skorzystaj z usuwania przejść, aby poprawić wydajność ścieżki narzędzia i skrócić czas obróbki. Szczególnie przydatne przy usuwaniu niechcianych przebiegów lub odcinków ścieżek, które są blisko siebie lub nachodzą na siebie.

przeglądarce wybierz ścieżkę narzędzia, którą chcesz zmodyfikować.

Na pasku narzędzi obszaru roboczego Produkcja kliknij Frezowanie > Modyfikuj > Usuń przebiegi   .

W oknie dialogowym Usuwanie, wybierz przebiegi   lub segmenty  .

W obszarze roboczym zaznacz przebiegi lub segmenty, które chcesz usunąć. W środku selekcji możesz zmienić typ selekcji i usunąć kombinację przebiegów i segmentów w jednej modyfikacji. Jeśli chcesz odznaczyć jakiekolwiek przebiegi lub segmenty, możesz przytrzymać Ctrl(Windows) lub Command(MacOS) i kliknąć je. Aby ułatwić proces wybierania segmentów, możesz wyświetlać punkty na ścieżce narzędzia za pomocą opcji Pokaż / Ukryj namiary i łącza,   aby zobaczyć, gdzie zaczynają się i kończą segmenty.

Fusion 360 - punkty na ścieżce

Wskazówka: Użyj okna lub przecięcia, aby szybciej wybrać wiele przebiegów lub segmentów. Najedź kursorem na pole wyboru, aby uzyskać więcej informacji.


(Opcjonalnie) Aby odwrócić zaznaczenie przebiegów i segmentów, kliknij opcję Odwróć wybór   .

W oknie dialogowym Usuń karty kliknij OK . Przejścia i segmenty są usuwane, a namiary i łącza dla pozostałej ścieżki narzędzia są ponownie obliczane.

Obejrzyj ten film, aby zobaczyć, kiedy należy używać opcji Usuń przebiegi zamiast przycinania ścieżki narzędzia, oraz zapoznać się z różnymi metodami zaznaczania, których możesz użyć.


Przycinanie ścieżki narzędzia

Użyj przycinania ścieżki narzędzia, aby poprawić wydajność i skrócić czas obróbki. Umieść punkty, aby utworzyć wielokąt, a następnie zdecyduj, czy zachować część ścieżki narzędzia, która znajduje się wewnątrz czy na zewnątrz wielokąta.

 1. przeglądarce wybierz ścieżkę narzędzia, którą chcesz przyciąć.
 2. Na pasku narzędzi obszaru roboczego Produkcja kliknij Frezowanie > Modyfikuj > Utnij  . Pojawi się okno dialogowe Przytnij .
 3. W obszarze roboczym kliknij trzy lub więcej punktów, aby utworzyć zamkniętą granicę na obszarze ścieżki narzędzia, który chcesz usunąć, zachować lub podzielić, a następnie kliknij przycisk Akceptuj   .
 4. oknie dialogowym Przytnij wybierz opcję Zachowaj :
  • Granica zewnętrzna: zachowuje część ścieżki narzędzia znajdującą się poza granicą i ucina to, co jest w środku.
  • Granica wewnętrzna: zachowuje część ścieżki narzędzia znajdującą się wewnątrz granicy i ucina to, co jest na zewnątrz.
  • Obie: zachowuje części ścieżki narzędzia, które znajdują się wewnątrz i na zewnątrz obwiedni, co daje dwie oddzielne ścieżki narzędzia.
 5. Kliknij OK.

Obejrzyj ten film, aby zapoznać się z podstawami przycinania ścieżki narzędzia na prostym przykładzie.


Obejrzyj ten film, aby zobaczyć, jak użyć przycinania ścieżki narzędzia, aby skrócić czas obróbki i czas programowania ścieżki narzędzia.

fusion 360 teamZapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the flag.  Promocje

  Fusion 360 Machining Extension, 5.0 out of 5 based on 1 rating