Menu

Autodesk Fusion 360 Team

Autodesk Fusion 360 Team

Autodesk Fusion 360 TeamPołącz, Komunikuj się, Współpracuj

Wyeliminuj nieefektywność, którą tworzą różne narzędzia podczas pracy z zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Współpracuj mądrzej już dziś.

Połącz swoje zespoły robocze i dostawców

Zarządzaj dostępem i bezpiecznie udostępniaj pliki wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom. Przeglądaj i przeglądaj projekty natychmiast.

Informuj o postępach w projekcie

Scentralizuj wszystkie zmiany projektowe, komentarze i oznaczenia wprowadzone przez różne zespoły, aby łatwo zobaczyć postępy w projekcie.

Współpracuj bez ograniczeń

Uzyskaj dostęp do szczegółów projektu z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, za pomocą przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego.

Autodesk Fusion 360 Team praca zespołowa


Fusion Team to obszar roboczy w chmurze (hub) do przechowywania Twoich projektów. Fusion Team oferuje następujące możliwości:

 • Tworzenia obszarów projektów, katalogów z projektami
 • Dodawanie uczestników do swoich projektów
 • Udostępnianie i zarządzaj danymi projektu
 • Przeglądanie projektów 2D i 3D w przesło 60 formatach CAD
 • Przeglądarce na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu: komputer, laptop, tablet, smartfon
 • Tworzenie uwag, chmurek i znaczników w przeglądarce
 • Komentarze, uwagi i ustalenia projektowe indywidualnie lub w grupie
 • Listy dyskusyjne w projekcie
 • Zrządzanie kalendarzem projektu
 • Śledzenie aktualizacji projektu i elementów, które wymagają Twojej uwagi i działania

Autodesk Fusion 360 Team zastosowanie programu

Używając w Fusion Team, uzyskujesz dostęp do huba. Możesz dodawać użytkowników do huba i tworzyć projekty. Cała praca odbywa się w ramach projektu. Użytkownicy mogą uczestniczyć w wielu projektach. Użytkownicy mają zdefiniowaną rolę w hub’ie i odrębną rolę w każdym projekcie, do którego należą.

Kupując subskrypcję Fusion Team, kupujesz licencje na określoną liczbę stanowisk. Liczba kupionych stanowisk określa liczbę użytkowników, których możesz mieć w centrum, a także ilość dostępnego miejsca (500 GB na użytkownika). Użytkownikom są przypisywane określone role, które określają ich uprawnienia w centrum.

Użytkownikom przypisuje się różne role w hub’ie i w projektach. Rola użytkownika w hub’ie określa, co może on w nim robić. Podobnie role w projekcie określają, co użytkownik może robić w ramach projektu.

Rola użytkownika w projekcie jest unikalna dla projektu. Innymi słowy, użytkownik może być przeglądającym w jednym projekcie i edytorem w innym projekcie. Poniższa ilustracja przedstawia ogólne wprowadzenie do ról w centrum i projektach.


Autodesk Fusion 360 Team przypisywanie roli w zespole

Projekt to udostępniony obszar roboczy dla osób pracujących razem nad projektem.

Projekt zawiera:

 • Członków projektu z przypisaną rolą
 • Dane projektu
 • Listy dyskusyjne
 • Kalendarz

W ramach projektu możesz:

 • Zaproś uczestników do udziału w projekcie. Może to obejmować zasoby wewnętrzne, klientów lub inne grupy współpracujące z Tobą przy Twoim projekcie.
 • Przesyłaj i udostępniaj zawartość projektu, w tym pliki projektowe, dokumentację, obrazy, animacje, filmy i nie tylko
 • Komentuj i odpowiadaj na komentarze dotyczące treści projektu
 • Przeglądaj, wyszukuj, twórz przekrój, rozbijaj i mierz projekt i jego części
 • Oznacz pliki projektów 2D i 3D
 • Zaktualizuj zawartość projektu
 • Przełącz się na różne wersje plików
 • Bądź na bieżąco z aktualizacjami zawartości, przeglądaj komentarze i nowe osoby w projekcie za pośrednictwem źródła aktywności
 • Twórz różne typy projektów z różnymi poziomami zabezpieczeń
 • Przypisz różne role w projekcie członkom projektu

Rola członka projektu określa działania, które może podjąć w ramach projektu.

Autodesk Fusion 360 Team role członków projektu


Typy projektów

Ważne: typy projektów dotyczą tylko zespołu stworzonego w Fusion.

W Fusion Team możesz tworzyć 3 różne typy projektów: otwarte, zamknięte i tajne. Projekty mają różne poziomy widoczności w hub’ie, ochrony treści i ograniczeń użytkowników.

Uwaga dla użytkowników Fusion 360

Jeśli jesteś użytkownikiem programu Fusion 360, zostaniesz automatycznie zarejestrowany w Fusion 360 My Hub. Fusion 360 My Hub obejmuje funkcje projektu, zarządzania danymi i współpracy zespołu jak w Fusion Team. Nie obejmuje elementów: typy projektów, definiowanie roli, ani możliwości administracyjnych do zarządzania hub’em i użytkownikami. Fusion 360 My Hub posiada 5 GB pamięci na użytkownika. Role nie są dostępne w Fusion 360 My Hub.

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the flag.  Promocje