Menu

Fusion 360 Additive Build Extension

Fusion 360 Additive Build Extension

Additive Build Extension – Rozszerzenie funkcjonalności programu Fusion 360 o symulację wytwarzania przyrostowego drukarek 3D działających w technologii MPBF (synteza proszkowa metalu) jak i FFF (filament topiony).

Dodatek Additive Build Extension umożliwia wykonanie druku 3D w technologii przyrostowej. Skorzystaj z niego aby produkować lżejsze, mocniejsze i lepiej działające części, jednocześnie zmniejszając straty materiału i koszty.

Fusion 360 additive building extension


Jak pracować w module Additive Build Extension?

Rozpoczęcie pracy w module Additive Build Extension zaczyna się od przejścia do modułu Manufacture i wyboru zakładki Additive:

Fusion 360 Moduł Additive Build


 1. Kliknij w przycisk Job Setup

Fusion 360 Job Setup

Program symuluje rzeczywisty proces produkcyjny. Nie może zostać zakończony bez zaznaczenia modelu.

 

 1. Wybierz maszynę z biblioteki, zatwierdź ją przyciskiem Select

W tym miejscu znajdują się filtry dotyczące rodzaju wytwarzania i jej technologii

Fusion 360 Biblioteka maszyn Additive

 

 1. Zweryfikuj ustawienia drukarki 3D (Print Settings, przycisk Select)

 2. Wybierz elementy, które mają zostać uwzględnione w symulacji
  Fusion 360 am complete setup Źródło: https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-B7A1FB40-2CCF-4817-9690-7AC72F1A5362

 3. Zorientuj części w przestrzeni, pamiętaj że przeważnie maszyna pracuje w osi Z!

Wybierz przycisk Move.

Fusin 360 przesuwanie modelu additive

W tym miejscu możesz przesuwać i obracać modele w dowolnej płaszczyźnie. Funkcja ta jest niezbędna ze względu na właściwości mechaniczne wydrukowanego elementu jak i na ewentualne drukowanie suportów.

Polecenie pozycjonowania dotyczy wszystkich obiektów umieszczonych w polu roboczym. Podczas obracania zachowują się jakby były zgrupowane. Możesz natomiast przełączać elementy dzięki funkcji manuall move and rotate.

 • Jeżeli część zmieniła kolor na czerwony oznacza to, że wystąpiła kolizja z płytą roboczą Drukarki 3D.
 • Funkcja Minimalize build height automatycznie umieści elementy w taki sposób, by łączna wysokość wykorzystanego pola roboczego była jak najniższa.
 • Funkcja Collision detection automatycznie wykryje bezpośredni kontakt między 2 częściami
 • Funkcja Automatic orientation w sposób automatyczny zaproponuje orientację komponentów na podstawie różnych kryteriów.

 

 1. Wygeneruj supporty

Support, to automatycznie wygenerowana podpora, która zapewnia lepszą stabilizację drukowanego modelu 3D. Bez nich element w momencie druku mógłby się przesunąć, przewrócić, wygiąć itp.

Fusion 360 Additive support

Funkcja selecting the component or body wygeneruje supporty dla całej części

Funkcja selecting individual faces wygeneruej supporty tylko dla wskazanych powierzchni

UWAGA: Dodatek Additive Build Extension oferuje suporty tylko dla technologii MPBF. Jeżeli Twoja drukarka pracuje w innej technologii po prostu pomiń ten krok.

 

 1. Generowanie pliku do druku 3D

Wybierz narzędzie Export toolpath i podaj miejsce, gdzie ma zostać zapisany plik.

Format pliku będzie się różnił w zależności od wybranej maszyny podczas symulacji.

 
fusion 360 teamZapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the car.  Promocje