Menu

Scanfil Poland – wdrożenie przyśpieszających pracę i obniżających koszty rozwiązań CAD/CAM (case study)

Scanfill wdrożenie fusion 360 customer story

Kategoria: Aktualności, Tagi: , , ,

Firma Scanfil Poland Spółka z o.o., jest częścią fińskiej Grupy Scanfil. Wdrożyła oprogramowanie Fusion 360 aby szybciej wprowadzać zniamy wskazywane przez klientów.


Nasz klient, firma Scanfil Poland Spółka z o.o. (dalej Scanfil), jest częścią fińskiej Grupy Scanfil. Oddział w Sieradzu działa od 1995 roku, a pod marką Scanfil od 2016r. i jest największą fabryką w grupie wszystkich fabryk Scanfil na świecie. Obecnie zatrudniają blisko 1000 pracowników. Główne obszary działania to elektronika, mechanika i integracja systemów.

Scanfil Poland histori klienta Fusion 360


Cel biznesowy i wyzwanie Scanfil Poland

Firma Scanfil zajmuje się wykonywaniem wyrobów na maszynach CNC. Zlecenia, które przyjmowali, najpierw były oddelegowane do firm trzecich w celu projektowania detali. Często projekty przychodziły z błędami. Generowało to niepotrzebne koszty i znacznie wydłużało czas zlecenia. Każda zmiana, która musiała zostać wprowadzona, wiązała się z ustalaniem terminu i warunków wykonania z podmiotami zewnętrznymi.

Ponieważ ich klientami są światowe koncerny, dla których realizujemy szeroki zakres usług postanowiono zmienić sytuację w firmie. Aby obniżyć koszty i skrócić czas realizacji zlecenia, należało zrezygnować z zewnętrznych projektantów i ich usług projektowych. Celem zmian było wprowadzenie znacznych oszczędności w prowadzonych zleceniach oraz lepszej komunikacji wewnątrz firmy.


fusion 360 PCC Polska

Opis zastosowanych rozwiązań Autodesk w firmie Scanfil Poland

Utworzenie w firmie Scanfil własnego działu konstrukcyjnego wiązało się z wybraniem odpowiedniego rozwiązania CAD/CAM, sprzętu oraz zatrudnieniem i przeszkoleniem dużej grupy pracowników.

Firma Scanfil, w związku ze specyfiką swojej działalności i potrzeb, wybrała i wdrożyła oprogramowanie Fusion 360. Na początku było to 11 licencji. Aktualnie nadal konsekwentnie wprowadzane są nowe stanowiska Fusion 360.

Jako dostawcy rozwiązań CAD/CAM, zapewniliśmy im kilka dedykowanych szkoleń z Fusion 360 przeprowadzonych w siedzibie klienta. W każdym ze szkoleń uczestniczyło przynajmniej 8 osób z firmy Scanfill. Zagadnienia poruszane na szkoleniach dotyczyły przede wszystkim modułu wytwarzania CAM. Dodatkowo przygotowaliśmy postprocesory pod maszyny CNC klienta. Na bieżąco były prowadzone konsultacje odnośnie najlepszego podejścia do ich projektów.

Obecnie zarówno konstruktorzy jak i operatorzy CAM mogą szybko reagować i wprowadzać wymagane zmiany w detalach dzięki stosowaniu narządzi Fusion 360. Dodatkowo zostały oddelegowane osoby do opracowywania i wykonywania elementów w programie Fusion 360 na wewnętrzne potrzeby firmy.

„Prace związane z projektowaniem i wykonywaniem elementów nie wysyłamy do zewnętrznych firm wykonujemy tylko wewnętrznie”.


– pracownicy firmy Scanfil


Scanfil Poland historia klienta Fusion 360

Wynik biznesowy firmy Scanfil Poland

Dzięki zastosowaniu Fusion 360 oraz licznym szkoleniom z CAM, firma Scanfil mogła otworzyć własny dział konstrukcyjno-projektowy i rozpocząć przygotowywanie potrzebnych elementó w swojej firmie, bez konieczności zlecania tego firmom trzecim.

W przeciągu półtora roku liczba osób odpowiedzialnych za projektowanie i wytwarzanie zwiększyła się dwukrotnie. Firma Scanfill mogła jednocześnie rozszerzyć swoje porfolio i zyskać nowych klientów. Stała się też bardziej niezależna.

Osoby które wcześniej pracowały jedynie jako operatorzy CNC, dzięki wprowadzeniu Fusion 360 mogą sami projektować i na bieżąco wprowadzać zmiany w projektach, co znacznie przyspieszyło cały proces realizacji zamówienia, a co za tym idzie również znacznie zmniejszyło koszty całego procesu.


fusion 360 Product Design Extension PCC Polska

Podsumowanie wdrożenia

Odpowiednie poprowadzenie klienta pozwoliło rozszerzyć ofertę firmy. Przeszkolenie kilkunastu osób sprawiło, że nowopowstały dział pozwolił znacznie przyspieszyć realizację projektów oraz zredukować finalne koszty, co przełożyło się na bardziej konkurencyjną ofertę cenową.

Wdrożenie oprogramowania Fusion 360 pozwala też w dalszych krokach na rozważenie zastosowania szeregu rozszerzeń (Fusion 360 Extensions) odpowiednich do stanowisk, które tego potrzebują:  Fusion 360 Product Design Extension czy Fusion 360 Simulation Extension na stanowiskach projektowych czy Extension czy Fusion 360 Machining Extension w działach technologicznych. Dowiedz się więcej o Rozszerzeniach Fusion 360 >>