Menu

Aktualizacja programu Inventor 2019 update 2 i jej nowościKategoria: Inventor, Tagi: ,

W listopadzie 2018 roku ukazała się aktualizacja programu Inventor 2019. Aktualizacja nr 2 programu Inventor 2019 zawiera wiele udoskonaleń wnioskowanych przez użytkowników, poprawek i znaczących usprawnień. Dostęp do aktualizacji 2019.2 możliwy jest z „Aplikacji na pulpit Autodesk” lub z konta na portalu Autodesk accounts.autodesk.com. Poniżej prezentujemy w jakich aspektach programu zaszły zmiany:

Zespoły

Udoskonalenia w bibliotece Content Center

Dodano wiele ulepszeń funkcji wyszukiwania

 • Obie karty Wyszukiwanie zaawansowane i Podstawowe znajdują się teraz w panelu Szybkie wyszukiwanie w edytorze Content Center.
 • Zapis wyszukiwania – Można teraz zapisać wyszukiwanie w bibliotece Content Center po wyświetleniu wyników wyszukiwania.
  • Zapytanie zapisuje się w aktywnej kategorii wyszukiwania.
  • Nazwa wyszukiwania to szukane przez nas wartości. Aby zmienić nazwę zapisanego wyszukiwania, kliknij nazwę w przeglądarce.
 • Elementy rurowe z połączeniami – można teraz zredagować część z maksymalnie 30 połączeniami. Poprzednio maksymalna liczba wynosiła 10.

Generator ram

Narzędzie „Generator ram” zawiera znaczące ulepszenia dotyczące wydajności i produktywności:

 • Zmiana domyślnych nazw plików generowanych w czasie tworzenia elementów z generatora ram. W Opcje aplikacji na karcie Plik znajduje się nowa sekcja dotycząca domyślnego nazewnictwa plików dla generatora ram.
  W oknie dialogowym Domyślne nazewnictwo pliku, kliknij listy rozwijane Dodaj atrybuty, aby skonfigurować schemat nowego nazewnictwa. Można zmienić domyślne ustawienia nazewnictwa dla:

   • Zespołu ramy
   • Szkicu ramy
   • Kształtownika wstawianego do ramy
   • Położenia zespołu ramy

   

 • Połączenie narożnikowe: Została dodana nowa opcja wyboru wielu elementów ramy poprzez zaznaczenie OKNEM. Dzięki tej opcji możemy zaznaczyć wiele elementów ramy, które mają być docięte do siebie pod kątem 45 stopni. Opcja ta oszczędza wiele czasu i zbędnego klikania.
  • Przytnij: Nowa opcja umożliwia wybranie wielu elementów ramy. Można teraz wybrać w jednym poleceniu wiele elementów ramy do przycięcia i wiele tnących elementów ramy. Opcja ta oszczędza wiele czasu i zbędnego klikania.

 

 • Zmień: Nowe zachowanie funkcji wyboru i edycji w poleceniu Zmień. W poprzednich wersjach nie można było wybrać ani edytować elementów które zostały użyte ponownie.
  Teraz można wybrać ponownie używane elementy dowolnej grupy, aby zmodyfikować wartości odległości i kąta obrotu. Wszystkie elementy z grupy są objęte zmianą rozmiaru lub rodziny.


Informacje ogólne

Lepszy dostęp do przeglądarki modelu

Dla wszystkich typów dokumentów dodano możliwość włączenia przeglądarki modelu. Jeśli przeglądarka nie jest widoczna to pojawia się ikona plus  w lewym górnym rogu okna graficznego. Kliknij ikonę, aby wybrać dostępne panele przeglądarki.

Sprawdzanie pisowni

Okno dialogowe Formatowanie tekstu udostępnia teraz funkcję sprawdzania pisowni w programie Inventor. Gdy funkcja Sprawdzanie pisowni jest włączona, pod tekstem wyświetlana jest czerwona linia, wskazująca, że dany wyraz nie znajduje się w aktywnym słowniku. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do opcji zarządzania wyborem.

 

Dostęp do opcji zarządzania funkcją Sprawdzanie pisowni i słownikami niestandardowymi można uzyskać z poziomu menu kontekstowego czerwonej falowanej linii (Ustawiania sprawdzania pisowni) oraz karty Ogólne w oknie dialogowym Opcje aplikacji. (brak słownika sprawdzającego tekst w języku polskim)

Uwaga: Sprawdzanie pisowni jest domyślnie włączone.

Tekstura przekroju bryły – możliwość wyboru własnej tekstury.

Na karcie Opcje aplikacji Kolor Tekstura przekroju bryły – można określić teksturę jaka jest wyświetlana w modelu 3D podczas przekroju części lub zespołu. Domyślnym kolorem jest szary. Aby użyć innego koloru, wybierz własny plik obrazu w formacie bmp.


iLogic

Pole wyboru umożliwiające „Szczegółowe śledzenie” zostało dodane do okna dialogowego edytora reguł iLogic oraz do okna dialogowego zaawansowanej konfiguracji iLogic. Po wybraniu tej opcji komunikaty dziennika są automatycznie generowane podczas uruchamiania reguły na poziomie trasy. Ustawienie to określa wartość właściwości API iLogicVb.Automation.LogControl.RuleEntryExitMessageLevel.


Rysunki

Udoskonalenia w zakresie wydajności

Zwiększono wydajność aktualizacji rysunków w przypadku widoków przekroju dzięki aktualizacji tylko tych części, na które zmiana ma wpływ. To udoskonalenie jest najbardziej widoczne podczas aktualizowania widoków przekroju, a także widoków szczegółu, przerwania, wyrwania i wycinka.

Ustawienia wstępne dla opisów rysunku

Można zdefiniować i zapisać często wykorzystywane opisy dla następujących poleceń:

 • Symbol spoiny
 • Przekrój spoiny
 • Symbol chropowatości powierzchni dla opisów 2D i 3D

Po zapisaniu parametrów opisu, każde następne użycie nie będzie wymagało żmudnego wpisywania parametrów opisowych, a jedynie wybór z listy.

 

Ulepszenie widoku nakładkowego

Nie ma już konieczności używania reprezentacji pozycji zespołu w celu utworzenia widoku nakładkowego. Teraz można użyć dowolnej reprezentacji widoku, aby utworzyć widok nakładkowy. Jest to przydatne, gdy położenie komponentów nie zmienia się, ale chcesz wyróżnić określoną część lub zespół w widoku.

Na poniższej ilustracji widok nadrzędny jest cieniowanym zespołem uchwytu, a Nakładka stanowi inną reprezentację widoku, który pokazuje pozostałe komponenty jako linie przerywane.

Źródło: Autodesk, Tomasz Jarmuszczak, PCC Polska