Menu

Aktualizacja Inventor 2022.2

Aktualizacja Inventor 2022.2

Kategoria: Aktualności, Tagi: ,

Wydana 9 listopada 2021 roku aktualizacja do programu Inventor 2022.2 zawiera szereg udoskonaleń i nowości zwiększających szybkość i jakość pracy w programie.


Poniżej znajdują się opisy najważniejszych udoskonaleń tej wersji Inventora.

Zespół

W środowisku zespołu w tabeli Zestawienie materiałów dodano możliwość zaznaczenie wielu komórek i zmiany tekstu we wszystkich zaznaczonych. Znacznie to przyśpiesza wprowadzanie zmian we właściwych iProperties.

aktualizacja inventor - zespół


Części

Część wielobryłowe – ułatwione przekształcanie części wielobryłowej w zespół. Teraz można tworzyć nowe części z brył i powierzchni znajdujących się w części wielobryłowej.

czesci wielobryłowe - aktualizacja invrntor


Blacha

Jeżeli brakuje szkiców podczas uruchamiania polecenia Powierzchnia automatycznie włączy się polecenie szkic w którym od razy naszkicujesz brakujący obrys blachy.

blacha - aktualizacja invrntor

  • Narzędzie do otworów przebijanych – wprowadzono ulepszenia: aktualizacja podglądu po wprowadzenie zmian
  • Opcja – możliwość zaznaczenie widoczności podglądu otworów
  • Wydajność narzędzia do tworzenia otworów przebijanych została znacznie poprawiona dzięki zastosowaniu zoptymalizowanej metody obliczeniowej.

Rysunki

Możliwość zaznaczenia oknem wielu rzutów w celu automatycznego wstawienia środków otworów na rzutach prostopadłych i izometrycznych.

aktualizacja inventor - rysunek

Ulepszona edycja linii odniesienia, opisu chropowatości, spoiny, itp. – wystarczy dwukrotnie kliknąć w obiekt aby przejść do edycji.


Inne ulepszenia

  • Asystent Projektu – obsługuje zespoły ze stanami projektu
  • Usprawnienia iLogic – nowa wersja edytora iLogic, nowe okno wyszukiwania CTRL+F, możliwość wybrania wielu reguł w przeglądarce iLogic, filtrowanie kodu, …..

Współpraca

Lepsze odwzorowanie podkładu przy otwieraniu projektów z Fusion 360 z elementami PCB zawierającymi podkłady elektryczne. Podczas importu z polu Filtry należy zaznaczyć obiekty siatkowe.

wspolpraca - aktualizacja invrntor

Upchain dla Inventor

Plugin Upchain jest już osadzony w programie Inventor jako dodatek. Upchain for Inventor zapewnia zintegrowane środowisko dla projektantów i inżynierów CAD. Narzędzia chmurowe Upchain udostępniają dane CAD w czasie rzeczywistym członkom zespołu którzy z niego korzystają i nie posiadają dostępu do programu Inventor.


Translatory

  • NX – NX1980 – można wykonać import modeli do Inventor lub przez harmonogram zadań
  • JT – Dodano obsługę JT w wersji 10.7.
  • STEP 242 i JT – Opcja STEP Application Protocol 242 i opcja eksportu JT Product Manufacturing Information są wyłączone podczas eksportowania złożenia. Dane PMI zespołu nie są jeszcze obsługiwane w tych formatach.
  • Eksport DWFX programu Inventor poprawne wyświetlanie obiektów typu siatka po otwarciu w programie Design Review.

Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska