Menu

Nowości w Inventor – aktualizacja 2018.1

W czerwcu 2017 roku pojawiła się aktualizacja do Inventor 2018, która zawiera kilka nowych funkcji i narzędzi. Opisaliśmy kilka z nich.


Ulepszenia w wersji Autodesk Inventor 2018.1

 

1. Import plików z programu SolidEdge.

Można importować pliki programu SolidEdge wersji V18 – V20, ST1 – ST9 typu *.par, *.psm, *.asm. Plik może być w klasyczny sposób importowany i skonwertowany lub może być używany jako model odniesienia (technologia AnyCAD).

Inventor 2018.1 nowości (1)


2. Części – definicja na podstawie modelu

Do opisu elementu tolerancji dodano obsługę następujących modyfikatorów:

  • Stan swobodny
  • Pole tolerancji
  • Statystyczna
  • Płaszczyzna styczna
  • Nierównomiernie rozmieszczone

Inventor 2018.1 nowości (3)

 

 


3. Szkic – rzutowanie szkicu

Dodano domyślne ustawienie w jaki sposób ma się zachowywać szkic podczas rzutowania. Jest nowa opcja aplikacji na karcie Szkic: Rzutuj obiekty jako geometrię konstrukcyjną. Gdy ta opcja jest wybrana, nie trzeba ciągle włączać polecenia Konstrukcja podczas tworzenia geometrii szkicu. Gdy to nowe ustawienie jest zaznaczone, geometria jest rzutowana za każdym razem jako geometria konstrukcyjna. Domyślnie ta opcja jest niezaznaczona.


4. Szkic – automatyczne rzutowanie obiektów konstrukcyjnych.

Poprzednio, po dodaniu wymiarów lub wiązań do geometrii szkicu z osią konstrukcyjną lub punktem konstrukcyjnym, należało użyć polecenia Rzutuj geometrię, aby najpierw rzutować wybraną oś konstrukcyjną lub punkt konstrukcyjny. Teraz, gdy użytkownik wybierze oś lub punkt poza wymiarowanym lub wiązanym szkicem, wybrana oś konstrukcyjna lub punkt konstrukcyjny są rzutowane automatycznie podczas dodawania wymiarów lub wiązań.


5. Zespoły – Opis 3D dla zespołów

Dodano nową kartę Opis do wstążki menu w środowisku zespołu. Nowa karta zawiera polecenia umożliwiające dodawanie wymiarów, uwag i innych informacji do zespołu w środowisku 3D.

Wskazówka: Można użyć reprezentacji widoku zespołu, aby utworzyć różne widoki modelu z opisami przez wyłączenie widoczność opisów, które nie są mają zastosowania w danym widoku.

Inventor 2018.1 nowości (2)


6. Harmonogram zadań > Zespoły powłoki

Zadanie Powłoka służy do wsadowego przetwarzania zespołów na uproszczone reprezentacje.

Inventor 2018.1 nowości (2)

 

Polecenie zawiera teraz nową funkcję powłoki wprowadzoną w wersji 2018. Po kliknięciu Opcje okno dialogowe Powłoka zawiera teraz trzy karty.

  • Karta Komponenty zawiera informacje na poziomie dokumentu, takie jak reprezentacje i usuwanie komponentów według wielkości.
  • Karta Elementy zawiera opcje umożliwiające łatwe definiowanie elementów do usunięcia z części powłoki. Można zachować określone typy elementów, usunąć je lub usunąć na podstawie zakresu wartości.
  • Karta Utwórz zawiera informacje dotyczące pliku, stylu powłoki i innych ustawień.

Inventor 2018.1 nowości (1)

 

Zaletami nowego procesu roboczego są:

  • Usuwanie części według rozmiaru przez określenie maks. przekątnej ramki ograniczającej.
  • Wysoki poziom kontroli nad usuwaniem otworów, kieszeni, zaokrągleń i fazowań. Można wybrać zachowanie, usunięcie wszystkich lub usunięcie w określonym zakresie rozmiarów.

7. Ulepszenia miniatury zestawienia komponentów

Obrazy miniatur z zestawienia komponentów w środowisku zespołu są teraz eksportowane wraz z innymi informacjami do pliku Excela XLS, XLSX w formie listy części. Aby można było wyeksportować miniatury do pliku zewnętrznego, kolumna Miniatury musi być zawarta jako kolumna w oknie dialogowym Zestawienia komponentów.

Zestawienie komponentów w zespole:

Inventor 2018.1 nowości (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie komponentów po eksporcie do Excela:

Inventor 2018.1 nowości (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. Rysunki

Aktualizacje widoku rysunku pojawiają się teraz szybciej z powodu zmiany sposobu  przetwarzania widoku rysunkowego. Po zmianach w modelu 3D widoki rysunku aktualizują tylko tę część widoku, która została zmieniona.


9. Gwinty

Problem z wydajnością wczytywania danych gwintu/otworu został rozwiązany. Obecnie program Inventor odczytuje arkusz kalkulacyjny programu Excel z danymi gwintu lub otworu, używając bibliotek programu Excel, a nie wczytuje już samego programu Excel, nawet jeśli jest on zainstalowany na komputerze lokalnym. Ostrzeżenie: Zmienna środowiskowa UseLibXL nie jest już wymagana i powinna zostać usunięta z systemu, ponieważ może sprawić, że używanie programu Excel do operacji zapisu tabel będzie niemożliwe.

 

 

Źródło: PCC Polska / Autodesk