Menu

Aktualizacja Autodesk Inventor 2018.2 – jakie czekają na nas zmiany?

Aktualizacja do programu Inventor 2018.2 ukazała się w listopadzie 2017 roku.


Nowe dodatki i usprawnienia do Inventor 2018 – aktualizacja Inventor 2018.2

 

Aktualizacja dodaje kolejne usprawnienia i nowe funkcje zwiększające możliwości programu Inventor. Poprawia też stabilność programu i naprawia problemy. Poniżej zostały opisane najważniejsze zmiany i aktualizacje w prowadzone w aktualizacji.

1. Współpraca Inventor i Fusion 360.

Możliwa jest współpraca w grupie projektowej składającej się z kilku licencji programu Inventor i kilku licencji Fusion 360. (połączenie programu typu desktop – Inventor działającego na komputerze i programu działającego w chmurze – Fusion 360)

Można połączyć modele z Fusion 360 z projektem w programie Inventor w celu pracy nad  wspólnym projektem, integracji systemów, projektowania dużych zespołów i tworzenia dokumentacji. Do integracji wykorzystywana jest technologia AnyCAD. Można zorganizować prace w ten sposób, że w programie Fusion 360 projektowane są części i mniejsze podzespoły, natomiast w Inventor budowane są duże podzespoły i zespół główny, a także tworzona jest dokumentacja 2D. Po aktualizacji projektu w Fusion 360 zmiana jest przenoszona dalej do programu Inventor i cały projekt się aktualizuje.

W podobny sposób można utworzyć odniesienie do części stworzonej w programie Inventor na platformie Fusion 360. Można to wykorzystać przy prowadzeniu obliczeń, obróbki CAM, renderingu, itp. Fusion 360 w odróżnieniu od programu Inventor dysponuje zaawansowanymi narzędziami do wizualizacji pozwalającymi na wykonanie obliczeń w chmurze, dysponuję większą ilością analiz niż Inventor np.: statyka liniowa, częstotliwości własne, analizy cieplne połączone wytrzymałością, wyboczenie, analizy nieliniowe, analizy zmienne w czasie. Ponieważ platforma Fusion 360 wykorzystuje teraz tą samą technologię AnyCAD, zmiany w modelu programu Inventor mogą być automatycznie dostępne na platformie Fusion 360.

Technologia AnyCAD zapewnia elastyczność korzystania z możliwości programu Inventor do projektowanie elementów 3D Inventor w połączeniu z Platformą Innowacji Produktu którą częścią jest Fusion 360.

Inv 2018-2-1

2. Szybsze wyszukiwanie w Bibliotece Content Center

Teraz można przeprowadzać szybkie wyszukiwanie elementów w bibliotece. Nowe menu rozwijane Szukaj (Rodziny lub Elementy) zostało dodane do okna dialogowego Edytor Content Center i Wstaw z Content Center. Umożliwia ono przeprowadzanie szybkiego wyszukiwania elementów. Po wybraniu opcji Elementy można na przykład wprowadzić numer części w polu Znajdź i wyszukać wszystkie części z tym numerem, opcja Rodziny zawęża wyniki tylko do wyszukiwania w folderach.

Inv 2018-2-2

3. Brakujące pliki i odniesienia są możliwe do wyszukania w modelach AnyCAD – polecenie Rozwiąż plik.

Jeżeli otworzysz plik części lub zespołu z brakującymi odniesieniami, zostanie wyświetlone okno dialogowe Rozwiąż połączenie umożliwiające znalezienie brakujących odniesień. Jeżeli wybierzesz opcję pominięcia nierozwiązanych odniesień, ikona Nierozwiązany będzie wyświetlana obok węzła przeglądarki najwyższego poziomu w otwartym pliku. Okno dialogowe Rozwiąż połączenie można otworzyć klikając prawym przyciskiem myszy węzeł przeglądarki najwyższego poziomu i wybierając nową opcje Rozwiąż plik z menu kontekstowego.

Inv 2018-2-3

4. Ulepszone polecenie – Unieruchom komponenty i ustaw jako główne.

Polecenie służy do ustawienie wybranego element jako „Główny” w zespole i umieszczenia go w początku układu współrzędnych. 

Polecenie dostępne w Zespół/Produktywność/ Unieruchom i ustaw jako główny

Inv 2018-2-4

Umożliwia dla części lub podzespołu wstawionego do zespołu wykonanie:

  • Przesunięcie i unieruchomienie w początku 0,0,0
  • Utworzenie wiązań równoległych pomiędzy płaszczyznami elementu i głównymi płaszczyznami zespołu i przesunięcie modelu
  • Przesuwa element w przeglądarce zespołu i ustawia jako pierwszy na liście

Inv 2018-2-5

5. Szkic – zachowuje geometrię i kształt szkicu po dodaniu pierwszego wymiaru.

Użyj nowego ustawienia, karta Narzędzia/panel Opcje /Opcje aplikacji/karta Szkic /Zachowaj geometrię szkicu przy wstawianiu pierwszego wymiaru, żeby sterować sposobem skalowania (automatycznym skalowaniem) elementów szkicu. Automatyczne skalowanie zachowuje pierwotny kształt szkicu przy dodawaniu pierwszego wymiaru. Usuń zaznaczenie tej opcji, jeżeli odległość między początkiem szkicu a geometriami nie ma być skalowana automatycznie.


6. Rysunki – Ulepszenie dotyczące tworzenia kreskowania

Wcześniej w szkicach rysunku można było dodać jednocześnie tylko jeden region kreskowania. Teraz można wybrać kilka zamkniętych profili w szkicu i do wszystkich zastosować wypełnienie/kreskowanie.


7. iLogic – kilka ulepszeń:

  • włączone auto uzupełnianie parametrów, obiektów, funkcji,…. podczas pisania programów iLogic.
  • Dodawanie nagłówków
  • Kolorowanie składni

8. Edycja wyłączonych wiązań.

Teraz można edytować, zmieniać i szybko edytować wyłączone wiązanie. Aby edytować lub zmodyfikować wartość, kliknij prawym przyciskiem myszy wyłączone wiązanie w przeglądarce i wybierz polecenie Edytuj lub Zmień. Aby otworzyć pole szybkiej edycji, kliknij w przeglądarce wyłączone wiązanie.


9. Eksportu obrazów w formacie PNG, TIFF i BMP z przezroczystym tłem.

Plik programu Inventor można teraz wyeksportować jako obraz w formacie PNG, TIFF lub BMP z przezroczystym tłem. W oknie dialogowym Opcje zapisu obrazu wybierz opcję Przezroczyste tło.


10. Sumowanie pomiarów podczas mierzenia.

Funkcja sumowania wartości pomiarów jest znowu dostępna i została ulepszona. Teraz można dodać wartości pomiarów liniowych, pola powierzchni, objętości i kąta oraz obliczyć sumę pomiarów dla każdej z 4 typów wielkości.

Inv 2018-2-611. Ulepszenie exportu do DWF – dodana obsługa opisów 3D na modelu


12. Ulepszenie exportu do PDF 3D – ulepszona obsługa oznaczeń tolerancji.


13. Ulepszony podgląd fazy w zespole – Podgląd został ulepszony i lepiej przedstawia część krawędzi tworzącej fazę lub fazę częściową.


14. Wybór metody rozwijania blachy dla części wielobryłowych – dodano możliwość ustawienia reguły rozwijania dla wszystkich elementów bachowych w przypadku części tworzonych jako konstrukcje blachowe wielobryłowe w środowisku jednej części.


15. Ulepszenie zapisywania w bibliotece Content Center – dla części niestandardowych, zmiany dla tych części są zapisywane dopiero po zapisaniu zmian w pliku.


16. Definicja na podstawie modelu – dodanie tolerancji kształtu i położenia dla powierzchni


Film ilustrujący zmiany i więcej szczegółów znajdą państwo pod linkiem

Źródło: http://autodesk-inventor-pl.typepad.com/my-blog/2017/11/co-nowego-w-autodesk-inventor-20182.html

 

Źródło: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska