Menu

Inventor 2021.2 – nowa aktualizacja programu i jej ulepszenia

Inventor 2021.2  aktualizacja programu

Kategoria: Autodesk Inventor, Tagi: ,

Niedawno wyszła aktualizacja programu Inventor. Kolejny update od Autodesku wniósł wiele przydatnych poprawek.


Aktualizacja programu

W listopadzie 2020 roku pojawiła się kolejna aktualizacja do programu Inventor 2021. Aktualizacja dostępna jest dla klientów posiadających aktywną subskrypcję lub Maintenance Plan. Ta aktualizacja obejmują wszystkie dodatki i poprawki jakie ukazały się do tej pory dla Inventor 2021. Aby zainstalować aktualizacje wystarczy ją pobrać z aplikacji na pulpit lub z konta Autodesk.


Aktualizacja zawiera następujące ulepszenia działania programu Inventor 2021:

1. Udoskonalenia zespołów

✔️ Usprawnienie reprezentacji widoku projektu

Łatwiejsze blokowanie/odblokowywanie kilku reprezentacji widoku z menu kontekstowego

Inventor 2021.2  Udoskonalenia zespołów

✔️ Udoskonalenie dotyczące przewodów rurowych

Okno dialogowe Ustawienia domyślne nazewnictwa plików zostało rozszerzone o następujące atrybuty: Nazwa zespołu przebiegów, Nazwa zespołu przebiegu, Nazwa zespołu przewodu


2. Udoskonalenia w zakresie części

✔️ Podział

Ponowne użycie szkicu do podziału powierzchni jest teraz znacznie łatwiejsze. Przycisk Zastosuj zatwierdza dane wejściowe i dzieli powierzchnię. Jeśli istnieje nieużywana geometria szkicu, szkic pozostaje widoczny do ponownego użycia polecenia Podziel.

Inventor 2021.2 Udoskonalenia w zakresie części

✔️ Kopiuj obiekt

Wprowadzono dwa usprawnienia dotyczące polecenia Kopiuj obiekt:

  • Wybór bryły jest domyślnie WŁĄCZONY.
  • Kolejność elementów na liście obiektówzmienia się w zależności od danych użycia.

✔️ Opis 3D

Dotychczas, jeśli opis 3D utworzony z podwyższonego wymiaru szkicu został zmieniony na Odniesienie, wymiar szkicu był zmieniany na wymiar sterowany. W tym wydaniu, jeśli opis 3D zostanie zmieniony na Odniesienie, wymiar szkicu nie będzie już zmieniany na sterowany.

✔️ Panele właściwości

W przypadku poleceń z parametrami zwężenia elementy sterujące zwężeniem w obszarze projektowania są aktywowane po kliknięciu pola edycji wartości zwężenia w panelu właściwości.

Inventor 2021.2  Panele właściwości


3. Rysunki — ulepszenia

✔️ Okno dialogowe Przekrój spoiny — ulepszenie

Naciśnięcie klawisza Escape po kliknięciu przycisku Zastosuj w oknie dialogowym Przekrój spoiny zamyka teraz okno dialogowe Przekrój spoiny.

✔️ Edycja wymiaru — ulepszenie

Teraz można kliknąć dwukrotnie w dowolnym miejscu wymiaru średnicy, kątowego lub liniowego, aby go edytować.

✔️ Miniatury i widoczne formaty arkuszy

Podczas tworzenia nowego rysunku są obecnie wyświetlane większe miniatury i formaty arkuszy.

✔️ Kopiowanie arkusza rysunkowego w obrębie tego samego dokumentu

Arkusz rysunkowy można skopiować w obrębie tego samego dokumentu tak samo jak do innego dokumentu.


4. Translatory

Inventor 2021.2  Translatory

Dodano nowe możliwości importu i eksportu najnowszych wersji:

✔️ Import

  • PTC Creo 7.0
  • Pro/Engineer Granite 13

✔️ Eksportuj

  • Pro/Engineer Granite 13

✔️ AnyCAD

  • PTC Creo 7.0

5. Ulepszenia ogólne

✔️ Polecenie Obróć o kąt jest teraz dostępne w plikach części i zespołu

Polecenie Obróć o kąt zapewnia teraz precyzyjne sterowanie kamerą w środowisku modelu 3D.

Inventor 2021.2  Polecenie Obróć o kąt jest teraz dostępne w plikach części i zespołu

✔️ Udoskonalenie polecenia Parametr

Etykieta parametru użytkownika jest teraz rozwijana, aby wyświetlić pełną ścieżkę do pliku źródłowego, z którego podłączono parametr użytkownika.

Inventor 2021.2  Udoskonalenie polecenia Parametr

 

✔️ Ulepszenie otwierania pliku

Przeglądarka umożliwia teraz otwarcie położenia pliku części, zespołu, rysunku i prezentacji w Eksploratorze Windows: w przeglądarce w pliku części, zespołu, rysunku lub prezentacji należy kliknąć plik prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Otwórz położenie pliku.

Na przykład:

Inventor 2021.2  Ulepszenie otwierania pliku

 

✔️ Zarządzanie dokumentami — minimalizowanie dokumentów

Dokumenty można zminimalizować. Zminimalizowane dokumenty nie są objęte operacją porządkowania zadań. Aby przywrócić zminimalizowany dokument, kliknij kartę dokumentu, kliknij opcję Przywróć wszystko w menu Dokumenty lub przeciągnij i upuść zminimalizowany dokument na jego karcie. Zminimalizowanie wszystkich dokumentów zostanie zakończone po użyciu polecenia Zamknij wszystkie.

✔️ Polecenie iProperties dostępne podczas edycji lokalnej części

Polecenie iProperties jest obecnie dostępne w przypadku edycji lokalnej części tak samo jak podczas edycji lokalnej zespołu.

✔️ Udoskonalenia karty Zapisz w oknie Opcje aplikacji

Aby uniknąć nieporozumień, pole wyboru Zapisz pliki w folderach biblioteki zostanie zmienione na Uwzględniaj pliki bibliotek. Ogólnie karta Zapisz umożliwia sterowanie typem edycji, dla których ma być wyświetlany monit o zapisanie, a ustawienie Uwzględnij pliki bibliotek umożliwia określenie, czy monit ma być wyświetlany w przypadku plików bibliotek.

Inventor 2021.2  Udoskonalenia karty Zapisz w oknie Opcje aplikacji

✔️ Udoskonalenia dotyczące zamykania kart/plików

Użyj nowych opcji menu kontekstowego Zamknij karty i Zamknij wszystkie, aby szybko zamknąć wszystkie otwarte dokumenty. Dostęp do nowych opcji można uzyskać z menu kontekstowego otwartej karty.

  • Zamknij karty: Zamyka wszystkie widoczne karty.
  • Zamknij wszystkie: Zamyka wszystkie widoczne karty i wszystkie pliki otwarte z interfejsu API i ukryte na jego pomocą.

Inventor 2021.2  Udoskonalenia dotyczące zamykania kart plików

 

✔️ Product Feedback Add In

W tym wydaniu dodano nowy sposób przekazywania opinii na temat programu Inventor bezpośrednio do firmy Autodesk. Opracowany tak, aby nie zakłócał procesów projektowania, nowy dodatek Product Feedback Add In ułatwia udostępnianie opinii w produkcie i pozwala nam uzyskać informacje na temat Twoich odczuć dotyczących programu Inventor. Te dane służą nam do odkrywania nieznanych obszarów problemów i możliwości ulepszeń. Dodatek Product Feedback Add In pomaga nam ocenić stopień ogólnego zadowolenia z produktu, poleceń i wydajności podczas codziennego modelowania.

 

Oprócz powyżej opisanych nowości poprawka Inventor 2021.2 zawiera wiele poprawek stabilności działania i zwiększenia jakości pracy, szczegółowy opis można znaleźć w tym linku – https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2021/PLK/?guid=Inventor_ReleaseNotes_updates_2021_2_fixed_bugs_october_html

Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska / Autodesk