Menu

Autodesk Flame 2023.2 – aktualizacja programu

Autodesk Flame 2023.2 – aktualizacja programu-min

Kategoria: Grafika 3D, Tagi: , , ,

Poznaj większe możliwości programu Flame. Dowiedz się więcej z artykułu >>>


Aktualizacja programu Flame 2023.2

Produkty z rodziny Autodesk Flame oferują teraz najnowszą obsługę formatów kamer wysokiej klasy, umożliwiając artystom natywne importowanie i edycję z zachowaniem wydajności i dokładności w odwzorowaniu kolorów, pozwalając uzyskać wierne rezultaty. Ponadto zwiększone zostały możliwości animacji, dzięki nowemu polu edycji oraz wdrożono ponad 30 próśb o opinię na temat programu.

 

Nowe możliwości Flame

Ciesz się wsparciem dla ARRIRAW SDK 7, dużej aktualizacji dla nowej kamery cyfrowej ARRI ALEXA 35 4.6K Super 35 wprowadzonej przez ARRI w czerwcu 2022 roku. Format SDK 7 zapewnia natywne wsparcie dla silnika kolorów ARRI ACE-4, nowe przestrzenie kolorów, nowy algorytm debayer ARRI i ulepszenia wydajności.

Autodesk Flame 2023.2 - aktualizacja programu 1


Import plików R3D SDK 8.3.1

Autodesk Flame 2023.2 - aktualizacja programu import plików R3D V-Raptor XL z kamer

Natywnie obsługiwany w produktach Flame Family, nowy format RED SDK umożliwia import plików R3D V-Raptor XL z kamer. Zawiera również poprawki dla wielu kluczowych problemów.


Usprawnienia workflowu Edytora Animacji w programie Flame

Pole edycji

Elastycznie edytuj wiele klatek kluczowych (keyframes) za pomocą nowego okna edycji (Edit Box), dostępnego zarówno w Curves, jak i Dope Sheet. To udoskonalenie przepływu pracy w Edytorze Animacji sprawia, że animacja jest łatwiejsza, szybsza i dokładniejsza, a także oferuje więcej sposobów przesuwania i skalowania klatek kluczowych.

 

Prośby użytkowników są wysłuchiwane. Wprowadzono wiele poprawek i dodano oczekiwane funkcje, m.in.:

  • Ulepszenia funkcji Batch

Ulepszenia zostały wprowadzone w celu zmniejszenia liczby kroków, które należy wykonać, aby zapewnić prawidłowe ustawienie podstawowych atrybutów Batch Group. Przykładowo:

– czas trwania funkcji Batch Group jest automatycznie ustawiany tak, aby odpowiadał czasowi trwania pierwszego klipu dodanego do Batch Group, co eliminuje konieczność ręcznego ustawiania czasu trwania.

– zakres renderowania node’ów Render i Write File jest teraz domyślnie zgodny z wartością początkową i końcową funkcji Batch Group, co eliminuje konieczność ich ręcznego ustawiania.

– opcja Add to Workspace (Dodaj do obszaru roboczego) dostępna w węźle Write File (Zapisz plik) może być użyta do dodania wyeksportowanych klipów do obszaru roboczego. Udostępniono funkcję Smart Replace, która umożliwia propagację nowych renderów do odpowiadających im segmentów na osi czasu.

  • Ulepszenia klipów wielokanałowych (multichannel clips)

Dostępne są nowe preferencje i opcje pozwalające na dalsze dostosowanie wykorzystania klipów wielokanałowych. Przykładowo:

– Ustawienie domyślnego statusu widoczności kanałów można wykorzystać do ukrycia kanałów, które nie są potrzebne w Batch Clip node.

– Reguły dotyczące widoczności kanałów i przypisywania im typów mogą być wykonywane wewnątrz aplikacji, dzięki czemu nie trzeba edytować pliku na dysku, aby ustawić preferowane zachowania.

– Media z ukrytych kanałów nie są już buforowane, co oszczędza miejsce na dysku.

– Wiele ulepszeń zostało wprowadzonych do obiektu Clip node w narzędziu Batch, aby ułatwić identyfikowanie kanałów, zarządzanie nimi i tworzenie połączeń z innymi nodami.

– Kanały mogą być zmieniane w nodach Render i Write File.

  • Ulepszenia Pythona

Do komponentów Pythona zostały dodane dodatkowe opcje. Przykładowo:

– działania niestandardowe można teraz organizować i strukturyzować w menu kontekstowym, co ułatwia grupowanie niektórych akcji niestandardowych i pokazywanie ich w przejrzysty sposób,

– całą zawartość folderu/katalogu można zaimportować za pomocą funkcji flame.import_clips().

 

Autor: Bartosz Kondracki | PCC Polska