Menu

Druga aktualizacja dla programu Inventor 2016Kategoria: Aktualności, Tagi: , , ,

banner na www2

Autodesk opublikował drugą aktualizację dla programu Inventor 2016, która rozwiązuje wiele problemów (patrz opis poniżej). Jest to aktualizacja zbiorcza, poprzednie aktualizacje nie są wstępnie wymagane.

OPIS ROZWIĄZANYCH PROBLEMÓW:

Aktualizacja 1:

 • 31296, 45150: Środek ciężkości staje się widoczny i nie można go wyłączyć.
 • 62552: Niektóre wzory kreskowania na rysunku nie są drukowane.
 • 54816: Wstawienie komponentu identycznego ze skojarzonym odniesieniem AnyCAD powoduje wstawienie całkowicie innego modelu.
 • 59388: Następuje nieoczekiwane zamknięcie programu w przypadku naciśnięcia prawego przycisku myszy w nowej prezentacji.
 • 53221: Nie można otworzyć plików zapisanych w programie SolidWorks2015 SP2.
 • 59105: Następuje nieoczekiwane zamknięcie programu podczas kończenia pracy, jeśli jest włączone wczytywanie dodatku Mesh.
 • 60101: Następuje nieoczekiwane zamknięcie programu w przypadku synchronizacji modelu chmury punktów z programem AutoCAD za pomocą polecenia Synchronizuj z programem AutoCAD w programie Inventor Factory.
 • 56844: Edycja szkicu przekroju nie działa poprawnie.
 • 53433: Następuje nieoczekiwane zamknięcie programu Inventor podczas kończenia pracy, jeśli jest włączone wczytywanie dodatku Insert Catalog Part.
 • 55190: Niektóre niepowiązane szkice są blokowane przed uwzględnieniem w pochodnym procesie roboczym.
 • 60587: Nie można edytować orientacji widoku po wyłączeniu opcji „Kierunek od bazy” lub „Wyrównaj do bazowego”.
 • 35674: Niska jakość tabeli programu Excel osadzonej w rysunku po zapisaniu jako plik PDF.
 • 58768: Nie można uruchomić programu Print Studio, jeśli w Eksploratorze Windows jest ustawiona opcja ukrywania rozszerzeń plików.
 • 59300: Niepotrzebne zużycie pamięci w rysunkach rozwinięcia blachy.
 • 56191: Podgląd wiązań zestawiających i równoległych w poleceniu Złóż jest niedopasowany.
 • 56035: Nie można zaktualizować stylu z biblioteki materiałów i wyglądów po modyfikacji.

Aktualizacja 2:

 • 46214: Niepoprawna reprezentacja w rzucie rysunku otworów gwintowanych wykonanych w zespole.
 • 53079: Pusta przeglądarka jest widoczna po lewej stronie ekranu Moje narzędzia główne podczas uruchamiania.
 • 30576: Niepoprawny punkt dołączenia linii pomocniczej podczas tworzenia opisu otworu w przekroju.
 • 62831: Części z biblioteki Content Center są widoczne na liście Ostatnie pliki.
 • 66637: Brak ikony wskazującej, że w szkicu z zaimportowanym plikiem DWG znajdują się uszkodzone rzutowania.
 • 67457, 51698: Nie można zmienić orientacji rzutu bazowego, gdy jest on używany do zdefiniowania przekroju.
 • 52935 Podczas zapisywania obrazu model zakryty przy użyciu opcji z okna dialogowego Śledzenie promienia wodzącego będzie wybierany na wskroś.
 • 68144: Obrócony tekst programu Excel jest drukowany jako poziomy — pliki PDF i DWF.
 • 61389: Niespójne zachowanie w przypadku bloków szkicu i połączeń.
 • 49198: Niepoprawna tabelka rysunkowa po zapisaniu rysunku jako pliku DWG programu AutoCAD.
 • 74653: Karta „Styl” jest wyświetlana niepoprawnie w oknie dialogowym Renderowanie obrazu w przypadku ustawionego typu renderowania Ilustracja w programie Studio.
 • 63222: Język biblioteki Content Center nie jest zachowywany.
 • 59733: Po otwarciu pliku DWG programu Inventor w programie AutoCAD są wyświetlane nieoczekiwane linie.
 • 31292: Opcja Równoległe nie działa zgodnie z oczekiwaniami w przypadku lokalizacji przez uchwyt.
 • 1507-400: Na minipasku narzędzi nie jest wyświetlana nazwa parametru w przypadku płaszczyzny konstrukcyjnej użytkownika w części.
 • 58347: Nie można włączyć widoczności określonych typów wiązań.
 • 72385: Nie można pobrać wymiaru kątowego w rysunku.
 • 48540: W rozwinięciu blachy nie są wyświetlane krawędzie podzielonych powierzchni w wybranych komponentach.
 • 47776: Nieoczekiwane zamknięcie programu podczas otwierania pliku IGS.
 • 73868: W trakcie rozpoznawania arkusza kalkulacyjnego programu Excel zawsze jest używana ścieżka bezwzględna.

WYMAGANIA SYSTEMOWE:

W celu zastosowania tej Aktualizacji na komputerze musi być zainstalowany program Inventor z jednego z następujących produktów:

 • Autodesk® Inventor® Professional 2016
 • Autodesk® Inventor® 2016
 • Autodesk® Factory Design Suite Premium 2016
 • Autodesk® Factory Design Suite Ultimate 2016
 • Autodesk® Product Design Suite Premium 2016
 • Autodesk® Product Design Suite Ultimate 2016

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI:

Ta aktualizacja jest dostępna w wersji 64-bitowej i ma zastosowanie tylko do programu Autodesk Inventor 2016. Po zainstalowaniu będzie ona wyświetlana jako aktualizacja w aplecie Dodaj/Usuń programy i będzie ją można odinstalować.

 1. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji programu Autodesk Inventor 2016 należy zaktualizować system operacyjny. Po zainstalowaniu wszystkich aktualizacji uruchom ponownie komputer.
 2. Pobierz aktualizację [LINK http://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/INV20020-x64.msp ]
 3. Kliknij dwukrotnie plik .msp pobrany w kroku 2, aby zainstalować tę aktualizację w systemie z zainstalowanym programem Autodesk Inventor 2016.
 4. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację…
 5. Po zakończeniu zostanie wyświetlone okno dialogowe Instalacja produktu Autodesk Inventor 2016 z informacją, że aktualizacja została pomyślnie zastosowana.
 6. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację i zamknąć okno dialogowe.