Menu

Inventor 2020.1 – nowości programu

Inventor 2020.1 aktualizacja update

Kategoria: Inventor, Tagi: , ,

Niedawno światło dzienne ujrzała aktualizacja do programu Inventor 2020. Zobacz co uległo poprawie!


Nowości Inventor 2020.1

W lipcu 2019 roku ukazała się aktualizacja do programu Inventor 2020.1. Wersja ta zwiera szereg nowości w zakresie polepszenia funkcjonalności i wiele ulepszeń sugerowanych przez użytkowników. Aktualizację można pobrać poprzez Aplikację na pulpit Autodesk. Dostępna jest dla użytkowników posiadających licencje czasowe oraz wieczyste z Maintenance Plan.


Udoskonalenia generatora ram

 • Zmiana zachowania polecania kopiuj właściwości przy wyborze wielu komponentów ramy. Zmiany są widoczne w podglądzie
 • Wygodniejsze pozycjonowanie elementu ramy. Podczas korzystania z polecenia Wstaw lub Zmień manipulator ramy jest wyświetlany w miejscu kliknięcia myszą.
 • Lustro – możesz teraz odbijać elementy ramy bezpośrednio w oknach dialogowych Wstaw i Zmień lub za pomocą ikony na ekranie.

Inventor 2020.1 - nowosci programu 1


Udoskonalenie programu Design Accelerator

Można wstawiać elementy z Design Accelerator bezpośrednio jako część do zespołu, a nie jak poprzednio jako podzespół (wał, krzywka, sprężyna,…). Pozwala to na umieszczenie elementu jako pojedynczej części bezpośrednio w zespole głównym. W oknie dialogowym kliknij przycisk Włącza/wyłączą strukturę podzespołu, aby przełączać się między wstawianiem komponentu jako część lub podzespół.(ikona na końcu okna dialogowego).

Inventor 2020.1 - nowosci programu 2


Udoskonalenia ikony Nierozwiązany

Ikona Nierozwiązany (brakujące części w zespole) i opcja menu kontekstowego Rozwiąż plik zostały ujednolicone. Jednakowe ikony informujące o nierozwiązanych komponentach wyświetlają się w przeglądarce przy zespole, części i polu wyszukiwania elementów nierozwiązanych.

Inventor 2020.1 - nowosci programu 3


Udoskonalenia reprezentacji pozycyjnych

Można przesuwać i zmieniać położenie ikon widoków projektu w przeglądarce zespołu, można teraz przesuwać i zmieniać kolejność pozycji w przeglądarce za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”. Użyj standardowych klawiszy systemu Windows, CTRL i SHIFT, aby wybrać i zaznaczyć więcej.

Inventor 2020.1 - nowosci programu 4


Udoskonalenie zestawienia komponentów – komponent wirtualny.

Użyj nowej opcji, Utwórz komponent wirtualny (cześć znajdująca się w zestawieniu elementów, ale nie posiadająca geometrii 3D), aby utworzyć komponent wirtualny z poziomu okna dialogowego Zestawienia komponentów w zespole. Jest to wygodne rozwiązanie pozwalające tworzyć nowe części z poziomu listy zestawienia komponentów. Komponent wirtualny zostanie wyświetlony w dolnej części przeglądarki zespołu.

Inventor 2020.1 - nowosci programu 5


Opcja wyświetlania rozszerzonych informacji dla wielu poleceń

Dodane nowe polecenia których rozszerzony opis widoczny jest w węzłach przeglądarki. Zmiana wyświetlania – Opcje aplikacji/karta Części

Inventor 2020.1 - nowosci programu 6

Dostęp z menu narzędzi przeglądarki modelu:

Inventor 2020.1 - nowosci programu 7


Udoskonalenie okna dialogowego Lustro

Polecenie Lustro i opcje wyboru płaszczyzny roboczej zostały zaktualizowane. Ikony są czytelniejsze, dodane są etykiety narzędzi i opisy tekstowe.

Inventor 2020.1 - nowosci programu 8


Polecenie Otwór

Podczas umieszczania otworów można jest wstawiać tylko na punkty ze szkicu lub wskazywać dodatkowe, przełączając opcję Zezwalaj na tworzenie punktu środkowego . Gdy opcja jest wyłączona, otwór wstawiany jest tylko w punktach szkicu. W przypadku jej włączenia otwory są wstawiane w punkty szkicu i w dodatkowo wskazane punkty.


Szkice – Odwoływanie się do istniejących wymiarów, wymiar odniesienia

Podczas edycji wymiaru w szkicu nie trzeba kasować istniejącej wartości w oknie dialogowym, przed wskazaniem wymiaru odniesienia. Wystarczy kliknąć w wymiar odniesienia, a okno usunie istniejącą wartość i wprowadzi wskazaną.

Inventor 2020.1 - nowosci programu 9


iProperties możliwe do wskazania na rysunku.

Obecnie można uzyskać dostęp do właściwości iProperties części i zespołów z menu kontekstowego przeglądarki rysunków. Kliknij prawym przyciskiem myszy komponent w przeglądarce widoków rysunku i wybierz polecenie iProperties z menu kontekstowego .


Sprawdzanie pisowni w oknie dialogowym iProperties

Po włączeniu funkcji sprawdzania pisowni (na karcie Ogólne w oknie dialogowym Opcje aplikacji) program Inventor sprawdza automatycznie pisownię podczas wpisywania tekstu w dowolnym polu tekstowym w oknie dialogowym iProperties.


Udoskonalenia okna dialogowego iProperties/karta Niestandardowe

 • Kolumny w oknie dialogowym iProperties/na karcie Niestandardowe są obecnie automatycznie dostosowywane w oparciu o najdłuższą wartość w każdej kolumnie. Nie trzeba już ręcznie rozszerzać kolumny nazw lub wartości, aby zobaczyć nazwy i wartości właściwości niestandardowych.
 • Obecnie można zaznaczać wiele wpisów do usunięcia lub usuwać ich zaznaczenie za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych systemu Windows: CTRL+A, SHIFT i CTRL:
  • Ctrl+A: zaznacza wszystkie wpisy.
  • SHIFT: zaznacza/odznacza pojedynczy wpis lub ciągłą grupę wpisów.
  • CTRL: zaznacza i dodaje lub usuwa zaznaczenie i usuwa poszczególne wpisy do i ze zbioru wskazań po kliknięciu.


Obsługa wielokrotnego wyboru w przeglądarce

Obecnie można wybrać wiele folderów, które znajdują się na tym samym poziomie w przeglądarce modelu, i usunąć je wszystkie na raz. Wcześniej można było usuwać tylko jeden folder na raz. Użyj standardowego skrótu klawiaturowego systemu Windows, klawisza SHIFT lub CTRL, aby zaznaczyć foldery.

Udoskonalenia panelu właściwości – wpisywanie wartości np.: Otwór, Wyciągnięcie,…

 • Edycja wymiaru – Wystarczy raz kliknąć aby zaznaczyć wartość i jednostkę, a następnie wpisać nową.
  Inventor 2020.1 - nowosci programu 10
 • Gdy wyświetlany jest panel właściwości (okno Otwór, Wyciągnięcie,…) i niektóre pola nie są wypełnione, klawisz ENTER działa tak samo jak polecenie „Kontynuuj”. Jeśli wszystkie pola są wypełnione, klawisz ENTER działa jak przycisk OK.
 • Gdy do wyboru są elementy z listy rozwijalnej, użyj klawisza znaku (pierwszej litery z nazwie) w celu szybkiego wyszukania i zlokalizowania wpisu na liście.

Udoskonalenia w zakresie wydajności

Poprawiono wydajność związaną z następującymi elementami:

 • Przeglądarka rysunków, szybsze działanie i zaznaczanie elementów podczas najeżdżania kursorem na węzły przeglądarki.
 • Ustawienia opcji aplikacji niewiązane z grafiką podczas stosowania zmian.
 • Większa wydajność Szyku elementów w przypadku części i zespołów.

Opis w 3D na modelu i definicja oparta na modelu

Obecnie można zmienić płaszczyznę opisu istniejącego opisu 3D lub elementu tolerancji, używając nowego polecenia edycji płaszczyzny opisu Zmień płaszczyznę opisu.


Udoskonalenia dotyczące translatorów, export plików w formatach

 • Dodano format CATIA V5-6R2019(R29).
 • Dodano opcję eksportu do formatu Granite 12.
 • Dodano JT 10.4. W wersjach 10.3 i nowszych opcja eksportu reprezentacji bryłowych JT nie jest obsługiwana.

 

Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska; źródło: blog „Po prostu Inventor”