Menu

Już dostępny: Update 2 dla Inventor 2013

Aktualizacja Update 2 dla Inventor 2013 Service Pack 1.1. dostępna jest w wersjach 32-bitowych i 64-bitowych.


Aktualizacja ta ma zastosowanie tylko do programu Autodesk Inventor 2013 z wgranym dodatkiem Service Pack 1.1.
Jeśli nie masz dodatku Service Pack 1.1 należy pobrać i zainstalować go przed zainstalowaniem tej aktualizacji.

Aktualizacja ma zastosowanie również pakietów oprogramowania Autodesk, które zawierają program Autodesk Inventor 2013:
Product Design Suite, Factory Design Suite.

Pobierz Update 2

W aktualizacji 2 dla programu Inventor 2013 Service Pack 1.1 oprócz ulepszenia stabilności działania programu rozwiązano m.in. następujące problemy:

  • Polecenie COPY iLogic nie działało po zainstalowaniu. NET Framework 4.5
  • Kwerendy API nie działały dla niektórych rodzajów powierzchni
  • Błąd podczas zapisywania wyniku w oknie dialogowym Wyodrębnij iFeature
  • Zmniejszona wydajność podczas pracy w środowisku prezentacji
  • Błąd: Unexpected exit – podczas edycji biblioteki materiałów
  • Błąd: Unexpected exit – podczas edycji elementów rurowych