Menu

Inventor 2023.2 – aktualizacja programu

Inventor 2023.2 - aktualizacja programu-min

Kategoria: Autodesk Inventor, Tagi: ,

Poznaj większe możliwości programu Autodesk Inventor, które pojawiły się wraz z nową aktualizacją. Dowiedz się więcej z artykułu >>>


Nowości Inventor 2023.2

W listopadzie 2022 roku ukazała się aktualizacja nr 2 do programu Inventor 2023. Aktualizacja zawiera ulepszenia i poprawę funkcjonalności w następujących zakresach:

 • Zespoły
 • Części
 • Rysunki
 • Szkic
 • Ulepszenia ogólne

Zespoły w Inventor 2023.2

Reprezentacje

Zmiana widoczności elementów z Content Center. W tworzonym widoku jednym kliknięciem można wybrać z menu kontekstowego widoczność elementów z biblioteki Content Center. Komponenty, które nie znajdują się w katalogach bibliotek Content Center zdefiniowanych w projekcie, nie reagują na opcje widoczności.

Aktualizacja Inventor 2023.2 1 zmiana widoczności elementów z Content Center

 

Blokowanie obrotu elementów złącznych

Podczas wstawiania elementów złącznych: śrub, nakrętek, podkładek, …z biblioteki Content Center przy pomocą funkcji Upuszczanie automatyczne można obecnie zablokować położenie elementu złącznego za pomocą nowej opcji „Zablokuj obrót”.

Aktualizacja Inventor 2023.2 2 opcja „Zablokuj obrót”.

 

Wybór osi początkowych – Szyk komponentów

Aby przyspieszyć tworzenie szyków za pomocą osi początkowych X,Y,Z, osie te są teraz dostępne w oknie dialogowym Szyk. Kliknij strzałkę z wyborem, aby uzyskać dostęp do menu rozwijanego z wyborem osi.

Aktualizacja Inventor 2023.2 3 Wybór osi początkowych - Szyk komponentów

Oczyść z nieużywanych szkiców

Można usuwać nieużywane szkice za pomocą nowego polecenia Oczyść z nieużywanych.

Aktualizacja Inventor 2023.2 4 Oczyść z nieużywanych szkiców

Zmiana kolejności elementów w przeglądarce zespołu

Obecnie można zmienić kolejność elementów w przeglądarce zespołu, można wykonać następujące operacje:

 • Przeciągać elementy w obrębie tego samego zespołu.
 • Przeciągać elementy do wybranego folderu z wyjątkiem folderów Początek i Konstrukcja spawana.

Części w Inventor 2023.2

Usuwanie nieużywanych szkiców i elementów konstrukcyjnych

Można usuwać nieużywane elementy konstrukcyjne i szkice za pomocą nowego polecenia Oczyść nieużywane. Zostanie wyświetlona lista nieużywanych elementów konstrukcyjnych i szkiców, a użytkownik może wybrać tylko te, które mają zostać usunięte. Wybrane elementy zostaną podświetlone w obszarze rysunku.

Aktualizacja Inventor 2023.2 4 Oczyść z nieużywanych szkiców

 

Eksportowanie powierzchni płaskich

Polecenie Eksportuj powierzchnię jako DWG, DXF obsługuje eksportowanie pojedynczych lub wielu powierzchni (rysunek poniżej). Po wybraniu wielu powierzchni w menu kontekstowym wyboru jest wyświetlana opcja eksportu.

Aktualizacja Inventor 2023.2 6 Eksportowanie powierzchni płaskich

 

Szyki elementów

Polecenia szyku elementów, Szyk Prostokątny i Kołowy, mają teraz menu rozwijane, które umożliwia wybranie osi początkowych.

Aktualizacja Inventor 2023.2 7 Szyki elementów

 

Ulepszenia eksportu plików DXF/DWG z rozwinięciem blachy

Praca z konstrukcjami blachowymi i eksportowanie tekstu ze szkicu zostały ulepszone, aby lepiej obsługiwać edycję po eksporcie.

 • Eksportowanie plików DXF/DWG z rozwinięciem blachy umożliwia obecnie eksportowanie tekstu szkicu jako obiektu tekstowego, który można odczytać lub edytować w środowisku plików DXF/DWG.
 • Eksport plików DXF/DWG z rozwinięciem blachy umożliwia obecnie eksport wartości parametrów i właściwości jako obiektów tekstowych.
 • Tekst w blokach szkicu jest eksportowany jako obiekty tekstowe.

Rysunki w Inventor 2023.2

Rzut bazowy

Można umieścić rzut bazowy na rysunku z bieżącą orientacją modelu 3D. Kliknij listę rozwijaną w ViewCube (PPM) i wybierz opcję Bieżąca orientacja widoku.

Aktualizacja Inventor 2023.2 8 Rzut bazowy

 

Wymiarowanie: współrzędnościowy, zestawy linii bazowych i zestawy łańcuchów

Ulepszono sposób tworzenia zestawów wymiarów współrzędnościowych, od bazy, i łańcuchowych. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby umieścić zestaw, a następnie kontynuuj wybieranie elementów. Aby zakończyć polecenie, użyj klawisza Esc. Użyj klawisza ESC, aby zakończyć wybieranie podczas dodawania elementów zestawu. Każdy dodany składnik jest zapisywany na liście Cofnij.

 

Opisy w modelu 3D widoczne na widokach rysunku

Opisy 3D części dodane do modelu można pobrać w widokach rysunku zespołu.

 

Edycja i nawigacja na liście części na rysunku

Okno dialogowe Lista części jest obecnie oknem nakładkowym. Oznacza to, że podczas pracy w oknie dialogowym Lista części, pod spodem można przesuwać rysunek i wykonywać jego zoom.

Aktualizacja Inventor 2023.2 9 Edycja i nawigacja na liście części na rysunku


Szkice w Inventor 2023.2

Nazwy szkiców są wyświetlane w wynikach polecenia Wybierz inny

Podczas używania polecenia Wybierz inny i selekcji elementów pokrywających się w szkicu, znalezione obiekty szkicu zawierają teraz nazwę szkicu w którym są używane.

Aktualizacja Inventor 2023.2 10 Nazwy szkiców są wyświetlane w wynikach polecenia Wybierz inny

Operacja wklejania geometrii szkicu używa położenia kursora

Podczas kopiowania i wklejania elementów szkicu, położenie wklejania odpowiada położeniu kursora. Środek zbioru wskazań zostanie umieszczony w miejscu umieszczenia kursora.

Wybór oknem rzutowanych obiektów

W środowiskach Część i Zespół można obecnie wybierać za pomocą okna rzutowaną geometrę obiektów na szkic.

W przypadku wyboru za pomocą okna obsługiwana jest następująca geometria:

 • Geometria szkicu 2D
 • Geometria szkicu 3D
 • Elementy konstrukcyjne: oś konstrukcyjna, punkt konstrukcyjny, płaszczyzna konstrukcyjna
 • Krawędzie
 • Powierzchnie
 • Wierzchołki

Aktualizacja Inventor 2023.2 11 Wybór oknem rzutowanych obiektów

 

Umieszczenie wymiaru na szkicu

Po zmianach wymiaru w szkicu, wymiary szkicu pozostają w swoich położeniach względem geometrii, z którą są skojarzone.


Ogólne usprawnienia w Inventor 2023.2

Dostęp do właściwości iProperties jest możliwy z menu narzędzi głównych – Widok domowy, bez konieczności otwierania pliku.

Aktualizacja Inventor 2023.2 12 Dostęp do właściwości iProperties

 

Rendering przy użyciu GPU

Do funkcji renderingu – śledzenia promienia wodzącego przy użyciu karty graficznej (GPU) dodano obsługę pokrycia obiektów bitmapą, cieni podłoża, odbicia i widoków przekroju.

Uwaga: Udoskonalenia pokrycia bitmapą nie są obecnie obsługiwane w przypadku kart graficznych firmy AMD.

 

Kolejność wyświetlania bitmapy

W przypadku nakładania pokryć bitmapą położenie w drzewie modelu określa priorytet pokrycia bitmapą.

Aktualizacja Inventor 2023.2 13 Kolejność wyświetlania bitmapy

 

Kopia projektu iLogic

Teraz można częściowo modyfikować nazwy plików, używając pól edycji Wyszukaj i Zastąp. W oknie dialogowym Kopia projektu iLogic można wpisać wyszukiwany i zmieniany ciąg znaków.

Aktualizacja Inventor 2023.2 14 Kopia projektu iLogic

 

Wyszukiwanie część w drzewie zespołu

Po wybraniu Rozwijaj automatycznie (3 kreski w przeglądarce zespołu) i zaznaczeniu części na modelu w przeglądarce zespołu od razu rozwijają się zespoły i podzespoły zaznaczając wskazaną cześć, umieszczając widok wybranej części na górze listy.

Aktualizacja Inventor 2023.2 15 Wyszukiwanie część w drzewie zespołu

 

 Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska