Menu

3ds Max 2020.03 – nowa aktualizacja programu i jej ulepszenia

Z początkiem grudnia wyszła nowa aktualizacja programu 3ds Max. Kolejny update od Autodesku ma na celu zwiększenie wydajności oraz stabilności programu.


Aktualizacja 3ds Max 2020.03

Aktualizacja programu Autodesk 3ds Max 2020.3 skupia się na zwiększeniu wydajności, wytrzymałości i precyzji. Nowy Viewport zaczyna wspierać światła od Arnolda, formaty Alembic i typy proceduralne. Ulepszenie importera ATF wspiera formaty SketchUp’a i formaty JT.

Sprawdźmy więc, co nowego:

ATF Importer Update

Obsługuje teraz wszystkie nowsze wersje plików SketchUp:

 • Możliwość importu plików JT 10.5
 • Poprawiona hierarchia scen dla importów JT
 • Możliwość importowania plików CATIA V4,
 • Ulepszenie importera SketchUp z widocznością krawędzi
 • Ulepszenie importera SketchUp z importowaną geometrią

3ds Max 2020.03 update 2


Ulepszenia Chamfer i Modeling 

Ulepszenie Chamfera i poprawienie modelowania.

 • Nowe typy narzędzia Mitering w Chamfer są dostępne w  oknach dialogowych Caddies i EditablePoly.
 • Poprawione algorytmy przeliczania dla Chamfer, dzięki którym tworzymy lepszą geometrię, bez degeneracji takich jak spłaszczanie lub pochylanie krawędzi.
 • Transform Toolbox używa teraz jednostek „World”

Poprawki Viewport 

Poprawione działania Viewport’u, pozwalające na oszczędność czasu i ulepszenie jakości podglądu.

 • Światła Arnolda są teraz wspierane w Viewporcie
 • Formaty Arnold Alembic i Procedural są także teraz widoczne w Viewporcie
 • W trybie Active Shade, można teraz zmieniać ustawienia renderowania bez konieczności ponownego uruchamiania funkcji Active Shade

Aktualizacja Arnold MAXtoA

Ta aktualizacja wprowadza kilka ulepszeń dla wtyczki MaxtoA i Arnold GPU w wersji beta

 • Uwidocznienie clip_geo shader
 • Uwidocznienie shader_overrid node dla wszystkich nadrzędnych shaderów w scenie
 • Uwidocznienie aov_read shaders
 • Dodanie opcji braku tła
 • Wsparcie dla map typu normal i height
 • Wsparcie transferu „wypiekanych tekstur”

Dodatkowe aktualizacje, aby usprawnić przepływy pracy:

 • *PySide2 zaktualizowano do 5.12.4, aby dopasować wersję Qt, aby rozwiązać pewną niestabilność
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający programistom Python dostęp do spójnych wyników Interfejsu API i właściwości Python importowanego do Maxscript.
 • Kamera fizyczna ze scen z poprzedniej wersji nie powoduje już nieprzewidzianych zachowań
 • Bitmapy używane w OSL Map były wcześniej blokowane przed zapisywaniem ich w innych aplikacjach do edycji
 • UnwrapUVW:
  Wybór textur naprawiono podczas zmiany Material IDs
  Lista tekstur nie traci już wszystkich tekstur po zresetowaniu
  Opcja Select All and Inverse nie trwa długo przy ukrytych lub zamrożonych UVs
 • Szybsze generowanie podglądu dla Animacji

Co czeka nas w przyszłości?

3ds Max 2020.03 update 3

Wszystkie ulepszenia dla 3ds Maxa na timeline

 

W przyszłości zespół Autodesk postawił sobie wiele celów na kolejne update’y. Oczywiście nadal będą rozwijać stabilność platformy, ale być może uda się jeszcze bardziej poprawić współpracę z innymi programami, także z silnikami (Jak np. Unity).

Więcej na temat przyszłych pomysłów na rozwój, możecie przeczytać na tej stronie: https://area.autodesk.com/blogs/the-3ds-max-blog/3ds-max-20203-and-public-roadmap/

Propozycji jest naprawdę sporo, ale o to też przecież chodzi, żeby 3ds Max zaskakiwał nas na każdym kroku, ale tylko w pozytywnym aspekcie 😊.

 

Autor: Michał Chmielewicz | PCC Polska