Menu

Jak wykorzystać skany, grafikę oraz szkice 2D do utworzenia modelu 3D w Autodesk Inventor?Kategoria: Inventor, Tagi: , , ,

Może się zdarzyć, że będziemy musieli wykonać model 3D w Autodesk Inventor na podstawie szkicu odręcznego, skanu starej dokumentacji czy przesłanego zdjęcia.


Od rysunku 2D do modelu 3D w Autodesk Inventor

Program Autodesk Inventor umożliwia wykorzystanie plików z grafiką 2D, które można wstawić w obszar szkicu 2D i na jego podstawie przystąpić do narysowania geometrii szkicu.

Chcąc stworzyć część na podstawie pliku z grafiką należy w środowisku szkicu części skorzystać z polecenia Wstaw/Obraz. Polecenie umożliwia wstawienie obrazów w formacie: jpg, bmp, png, gif. Po wstawieniu obraz należy wyskalować przez zwymiarowanie jednej jego krawędzi. Wcześniej obraz można wstępnie obrobić w programie graficzny np. Paint w celu wyprostowania krawędzi czy przycięcia obrazu do właściwego rozmiaru.

1-skany-2d-3d

Rysunek 1. Wstawiana grafika do szkicu 2D.

Wstawiony i wyskalowany obraz służy jako podkład do tworzenia szkicu 2D. Za pomocą narzędzi szkicowania musimy ręcznie obrysować kształt i stworzyć poprawny profil 2D do dalszej obróbki.

2-skany-2d-3d

Rysunek 2. Wykonany szkic na bazie wstawionego rysunku

Tworząc model na podstawie obrazów 2D można wstawić wiele takich obrazów na odpowiednie szkice w przestrzeni modelu.

3-skany-2d-3d

Rysunek 3. Pokrywa zaworu wykonana na podstawie wstawianych rzutów ze skanów 2D.

Źródło: Tomasz Jarmuszczak, PCC Polska