Menu

Szyk sterowany szkicem – Autodesk Inventor

Inventor_szyk sterowany

Kategoria: Aktualności, Tagi: ,

W programie Autodesk Inventor w zakładce Model 3D panel Szyk znajduje się stosunkowo nowe polecenie Szyk Sterowany Szkicem.


Szyk Sterowany Szkicem – Inventor

Ten rodzaj szyku pozwana na powielanie elementów kształtujących w utworzonych punktach na szkicu 2D lub szkicu 3D. W efekcie skorzystania z tego polecenia otrzymujemy powielone elementy kształtujące wstawione w punktach szkicu.

szyk sterowany szkicem


Polecenie można wykorzystać do rozmieszczenia wielu takich samych wycięć na powierzchni blachy rozmieszczonych wg utworzonego szkicu.

wycięcia na powierzchni blachy


Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska