Menu

Dokumentacja etapów gięcia blachy z wykorzystaniem stanów modelu w programie Autodesk Inventor

w programie Autodesk Inventor

Kategoria: Aktualności, Tagi: ,

Program Autodesk Inventor od wersji 2022 ma możliwość tworzenia wersji, odmian, rodzin, wariantów dla części i zespołów za pomocą nowej funkcjonalności – stany modelu.


Autodesk Inventor – stany modelu w częściach i zespołach

Stany modelu mogą być wykorzystanie zarówno przy modelowaniu pojedynczych części i pracy z zespołami. Stany modelu w częściach i zespołach mogą zostać wykorzystane do etapowania procesów produkcyjnych, tworzenia rodzin, wersji, wariantów i odmian części czy zespołów. Dane o wszystkich odmianach zawarte są w jednym pliku części lub zespołu, dlatego nie ma potrzeby martwić się o zerwanie skojarzeń między plikami w projekcie.

Każdy stan modelu może mieć unikalne parametry, właściwości, stany drzewa operacji czy odmienne części w zespole. Każdy ze stanów mimo tego samego pliku źródłowego może być indywidualnie identyfikowany i rozróżniany w liście części czy tabeli wykonań.

Praktyczne wykorzystanie stanów modelu

Poniższy przykład ilustruje wykorzystanie stanów części do utworzenia instrukcji kolejności gięcia przy produkcji elementu blaszanego. W tym przykładzie do pokazania etapów gięcia zostały wykorzystane stany modelu oraz polecenie Rozegnij z menu konstrukcji blachowych programu Autodesk Inventor Professional.

Pierwszy etap to wykonanie zagiętej części bachowej i jej rozwinięcie. Następnie za pomocą polecenia Rozegnij możemy utworzyć wersje tej części z częściowo zagiętymi elementami, a za pomocą Stanu modelu etapy te zapisać. praktyczne wykorzystanie stanów modelu

Instrukcja postępowania

W Drzewie operacji w folderze Stany modelu, utwórzmy kilka stanów modelu np.: blacha płaska, zagicie1,…
Instrukcja postępowania

 

Aktywujemy stan Płaska blacha, będzie to stan wyjściowy w którym blacha jest rozłożona na płasko. Za pomocą polecenia Rozegnij tworzę całkowicie wyprostowaną/rozwiniętą część i zapisuje plik. stan Płaska blacha

Przełączamy stan modelu na Zagięcie 1

Bazą do tego stanu i wszystkich innych stanów jest model całkowicie zagięty, wiec w tym stanie musimy wyłączyć w drzewie operacji, operacje Rozegnij (mamy teraz model zagięty) i za pomocą polecenia Rozegnij rozgiąć blachę do stanu odpowiadającemu temu etapowi produkcji, w tym wypadku zagięte dwa końce. Zapisujemy plik.

Przełączamy stan modelu na Zagięcie1


Przełączamy się na stan modelu Zagięcie 2

W tym stanie musimy wyłączyć w drzewie operacji dwie operacje Rozegnij (mamy teraz model zagięty) i za pomocą polecenia Rozegnij rozgiąć blachę do stanu odpowiadającemu temu etapowi produkcji, w tym wypadku podwójnie zagięte dwa końce. Zapisujemy plik.

Przełączamy się na stan modelu – Zagięcie 2


W ten sposób powtarzając operacje na stanach modelu i rozwinięcia, tworzymy kolejne etapy produkcji giętego elementu blachowego.

Tworząc dokumentacje 2D możemy wykorzystać w trakcie wstawiania rzutów – Stany modelu. Wstawiając widok bazowy mamy do wyboru dodatkową reprezentacje – Stan modelu. Wstawiając element na rysunek korzystamy ze stanów obrazując kolejne etapy produkcji części blachowej. W ten sposób na niezależnych rzutach mamy pokazane kolejne etapy produkcji części giętej z blachy.

dokumentacje 2D - Inventor


Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska