Menu

Nowości Autodesk Inventor 2021.1Kategoria: Autodesk Inventor, Tagi: , ,

Już jest dostępna aktualizacja wersji programu Autodesk Inventor 2021.1 – sprawdź co udoskonalono!


Nowości Autodesk Inventor 2021.1

Inventor 2021.1 dostarcza poprawki i ulepszenia zorientowane na podniesienie jakości pracy użytkownika, ulepszenia funkcjonalności i wiele poprawek działania programu.
Pobierz program Inventor 2021.1 ze swojego konta Autodesk lub za pośrednictwem aplikacji Autodesk Desktop.


1. iProperties – możliwość wyboru wielu elementów

Polecenie iProperties jest teraz dostępne do wielokrotnego wyboru w przeglądarce. Po wybraniu wielu elementów można wpisać jeden raz wartość iProperties która zostanie zapisana w zaznaczonych elementach.

Autodesk Inventor 1 iProperties

2. Wyciągnij POMIĘDZY

Do polecenia Wyciągnięcie proste dodano opcję Pomiędzy. Zaznaczona opcja przyspiesza proces tworzenia, koncentrując się na wyborze powierzchni Od / Do.

Dodatkowo polecenia wymagające wybrania więcej niż jednej powierzchni, takie jak Wyciągnięcie między, wyświetlają różne kolory dla każdego wyboru, co ułatwia rozróżnienie geometrii wejściowej.

Autodesk Inventor 2 polecenie wyciągnij
Gdy możliwych jest wiele rozwiązań (np. jak poniżej okrągłe powierzchnie od/do) przełącz opcję Alternatywne rozwiązanie , aby przełączać się między możliwościami.

Autodesk Inventor 2 polecenie wyciągnij 1


3. Lepsze wyświetlanie krawędzi modelu (Inventor/Opcje/Wyświetlanie/Ustawienia)

Dodano nową opcje wyboru koloru krawędzi modelu, Kontrastujące z częścią . Kontrast z tłem był wcześniej oznaczony jako Kolor części.

Autodesk Inventor 3 Lepsze wyświetlanie krawędzi modelu 1 Autodesk Inventor 3 Lepsze wyświetlanie krawędzi modelu 2
 • Kontrastujące z tłem wyświetla kolor krawędzi modelu przy użyciu koloru części i zastosowanego współczynnika luminancji w oparciu o kolor tła. Krawędzie są jaśniejsze na ciemnym tle i ciemniejsze na jasnym tle.
 • Opcja Kontrast z częściąwyświetla kolor krawędzi modelu przy użyciu koloru części i zastosowanego współczynnika luminancji w oparciu o kolor części. Krawędzie są jaśniejsze z ciemnymi kolorami części i ciemniejsze z jasnymi kolorami części.
 • Jednokolorowe wyświetla wszystkie krawędzie modelu przy użyciu wybranego koloru.

4. Środkowy przycisk myszki (kółko) – przypisanie funkcji (Inventor/Opcje/Wyświetlanie/Ustawienia)

Karta Wyświetlanie w oknie dialogowym Opcje aplikacji zawiera teraz ustawienia, w których można przypisać środkowy przycisk myszy do powiększania, przesuwania lub obrotu.

Autodesk Inventor 4 Środkowy przycisk myszki – przypisanie funkcji

5. Generator ram

Wygodniejsza edycja wartości przesunięcia/obrotu profilu z okna dialogowego.

Autodesk Inventor 5 Generator ram 1

6. Eksport do 3D PDF

Eksport złożeń do formatu PDF 3D obsługuje teraz elementy kształtujące złożeń i adnotacje 3D w modelu.

Autodesk Inventor 6 Eksport do 3D PDF


7. Otwórz wiele komponentów

Można teraz wybrać wiele elementów w przeglądarce zespołu i otworzyć jednocześnie w nowych oknach programu Inventor.

Autodesk Inventor 7 Otwórz wiele komponentów

8. Tube & Pipe – Ikona powiadamiająca o odroczonej trasie

Trasa wymagająca aktualizacji jest teraz oznaczona ikoną błyskawicy w przeglądarce.

Autodesk Inventor 8 Tube & Pipe - Ikona powiadamiająca o odroczonej trasie

9. Tube & Pipe – Nowe punkty dostępu do wyświetlania wszystkich obiektów / odroczenia aktualizacji i ukrywania wszystkich obiektów

Teraz możesz uzyskać dostęp do poleceń Wyświetl wszystkie obiekty / Odrocz aktualizację i Ukryj wszystkie obiekty z menu kontekstowego trasy.

Autodesk Inventor 9 Tube & Pipe - Nowe punkty dostępu do wyświetlania wszystkich obiektów odroczenia aktualizacji i ukrywania wszystkich obiektów 1
Polecenia są również dostępne na wstążce:

Autodesk Inventor 9 Tube & Pipe - Nowe punkty dostępu do wyświetlania wszystkich obiektów odroczenia aktualizacji i ukrywania wszystkich obiektów 2

10. Tube & Pipe – Nowe zachowanie podczas wypełniania tras

Nie musisz już wybierać opcji Wypełnij trasę po zakończeniu tworzenia trasy. Gdy opcja Wyświetl wszystkie obiekty jest włączona, zapełniona trasa jest wyświetlana w podglądzie i wypełniana po zakończeniu.

Autodesk Inventor 10 Tube & Pipe - Nowe zachowanie podczas wypełniania tras 1
Jeśli opcja Odrocz aktualizację i ukryj wszystkie obiekty jest włączona, trasa jest wyświetlana jako model krawędziowy do momentu wybrania opcji Wyświetl wszystkie obiekty.


11. Rysunek – Ulepszenie folderu zasobów rysunkowych

Pola właściwości i wartości w oknie dialogowym Edycja pól właściwości są teraz automatycznie rozszerzane do najdłuższego ciągu tekstowego podczas wstawiania symbolu szkicu, tabelki rysunkowej lub ramki zawierającej powiadomienie.

Autodesk Inventor 11 Rysunek - Ulepszenie folderu zasobów rysunkowych

12. Rysunek – Udoskonalenie tworzenia widoku przekroju

Nowa opcja – Rzut widoku, pozwala umieszczać widoki prostopadle do linii przekroju lub w dowolnymi miejscu (Brak). Tek sam efekt uzyskamy przytrzymując w czasie umieszczanie widoku przycisk CTRL.

Autodesk Inventor 12 Rysunek - Udoskonalenie tworzenia widoku przekroju

13. Ulepszenie okna dialogowego Usuń widok

Podczas usuwania widoku z widokami zależnymi w oknie dialogowym Usuń widok są teraz domyślnie wyświetlane widoki zależne. Umożliwia to łatwe wskazanie zależnych widoków do zachowania lub usunięcia. Domyślnie każdy widok zależny jest ustawiony na Tak.


14. Ulepszenie okna dialogowego Zamień odniesienie modelu

Możesz teraz zmienić rozmiar okna dialogowego Zastąp odniesienie do modelu. To ulepszenie eliminuje potrzebę przewijania informacji w poziomie i w pionie.

Autodesk Inventor 14 Ulepszenie okna dialogowego Zamień odniesienie modelu

15. Ulepszenia w zakresie wymiany danych Revit-Inventor

Można teraz określić, które kategorie Revit mają zostać uwzględnione lub wykluczone z importowanego modelu, wybierając widok 3D i odznaczając kategorie do uwzględnienia, a następnie importując model.

Specjalna kategoria, Revit Links , jest dodawana, gdy obecne są połączone pliki RVT. Umożliwia to uwzględnienie lub wykluczenie wszystkich połączonych plików w procesie importu.

Autodesk Inventor 15 Ulepszenia w zakresie wymiany danych Revit-Inventor

16. Udoskonalenia panelu właściwości

 • Ulepszone wyróżnienie pól wprowadzania i powiadomienia na panelu w celu zwiększenia przejrzystości.
  Autodesk Inventor 16 Udoskonalenia panelu właściwości
 • Pola edycji wartości, podczas edycji, rozwijają się, aby pokazać pełną wprowadzoną wartość.
  Autodesk Inventor 16 Udoskonalenia panelu właściwości 2
 • Wymiary odniesienia są wyświetlane podobnie do wymiarów sterowanych i na szaro, aby odróżnić je od normalnych wymiarów.
  Autodesk Inventor 16 Udoskonalenia panelu właściwości 3

 


17. Plik Otwórz z rysunku – KLIK 2x.

Można teraz otworzyć plik części, prezentacji, podzespołu lub zespołu z drzewa przeglądarki Widok rysunku, klikając 2x ikonę lub nazwę. Plik zostanie otwarty w nowym oknie programu Inventor.

Autodesk Inventor 17 Plik Otwórz z rysunku

18. Poprawa kontrastu przeglądarki

Zwiększono kontrast przeglądarki podczas edycji lokalnej, aby ułatwić rozróżnienie modeli aktywnych i nieaktywnych.

Autodesk Inventor 18 Poprawa kontrastu przeglądarki

19. Ulepszenia polecenia WYPROWADŹ i dodatkowe ustawienia

Następujące ustawienia części pochodnych (Wyprowadź) są teraz zachowywane podczas tworzenia części pochodnej. Domyślnie każde z tych ustawień jest zaznaczone. Odznaczenie ustawienia spowoduje, że pozostanie ono niezaznaczone do momentu ponownego wybrania go.

 • Części
  • Połącz style konstrukcji blachowych
  • Pokaż wszystkie obiekty
  • Użyj nadpisań kolorów ze składnika źródłowego
  • Zmniejsz tryb pamięci
 • Zespół (karta Opcje)
  • Połącz style konstrukcji blachowych
  • Użyj nadpisań kolorów
  • Zmniejsz tryb pamięci
  • Twórz niezależne ciała

Autodesk Inventor 19 Ulepszenia polecenia WYPROWADZ i dodatkowe ustawienia

20. Udoskonalenia okna dialogowego Zapisz

Funkcja Zapisz została ulepszona, aby umożliwić szybkie identyfikowanie plików, które zamierzasz zapisać, a których nie ma w aktywnym projekcie. Pliki poza aktywnym projektem są wyświetlane na czerwono.

Ponadto w przypadku plików, które nie zostały zapisane na dysku, ścieżka zapisu jest wyświetlana jako sufiks, aby powiadomić o miejscu docelowym.

Autodesk Inventor 20 Udoskonalenia okna dialogowego Zapisz

21. Ulepszenia translatorów

Dodano obsługę nowszych wersji formatów CAD:

 • Alias ​​2020
 • Catia V5-6R2020
 • Seria NX-1899
 • Solid Edge FrameDesign

 

Źródło: Autodesk