Menu

Inventor – Zmiana Poziomu Szczegółu na Stany Modelu

Inventor - Zmiana Poziomu Szczegółu na Stany Modelu

Kategoria: Autodesk Inventor, Tagi: , ,

Nowsze wersje programu Inventor przyniosły zmianę w zasadach reprezentacji poziomu szczegółu, podczas pracy na dużych zespołach. 


Zmiana Poziomu Szczegółu na Stany Modelu w programie Inventor

W programie Autodesk Inventor 2010, gdy komputery były wolniejsze i miały mniej pamięci RAM wprowadzono reprezentacje poziomu szczegółu, aby zwiększyć możliwości i wydajność pracy na dużych zespołach. Opcja ta powodowała zmniejszenie zużycia pamięci RAM, mniejszą ilość operacji do wykonania przez procesor, w konsekwencji umożliwiała pracę na bardzo dużych zespołach. W Inventor 2022 zrezygnowano z Reprezentacji Poziomu Szczegółu zastępując go Stanami Modelu.

Otwierając starszy projekt zespołu w programie Autodesk Inventor 2022 (i nowszym), Poziom Szczegółu i zastąpienia są przekształcane na Stany Modelu. Główny poziom szczegółu i wszystkie poziomy szczegółu zdefiniowane przez użytkownika, w tym zastąpienia, zostaną zachowane i przekształcone na stany modelu. Trzy domyślne poziomy szczegółu: Wszystkie komponenty wyłączone, Wszystkie części wyłączone, Wszystkie elementy biblioteki Content Center wyłączone – są usuwane

Opcja Poziomu Szczegółu która była poprzednio – Ukryj komponenty z biblioteki Content Center, została dodana do okna dialogowego OTWÓRZ  – przycisk Opcje –  widoku projektu.

Przykładowo otwierając starszy projekt z poziomami szczegółu jak na ilustracji, główny poziom szczegółu jest przekształcany w główny stan modelu. Poziom szczegółu zdefiniowany przez użytkownika i poziom szczegółu zastąpienia są przekształcane na stany modelu o tej samej nazwie. Trzy domyślne poziomy szczegółu, które wyłączają opcję Wszystkie komponenty, Wszystkie części i Wszystkie elementy biblioteki Content Center, zostaną usunięte.

Stany modelu w programie Inventor

Stany Modelu umożliwiają tworzenie stanów produkcyjnych, wielu wersji wyrobu, odmian, poziomów uproszczenia i wiele więcej w tym samym pliku części lub zespołu.

Stany Modelu zapewniają wygodny sposób tworzenia, zarządzania i produkcji wyrobów. W jednym pliku zespołu jesteśmy w stanie stworzyć wiele wariantów, odmian czy konfiguracji wyrobu.

Jednym z zastosowań Stanów Modelu jest tworzenie poprawnych list części które wchodzą w skład zespołu w danej wersji. Stosując opcję Wyłącz element w drzewie zespołu można wyłączyć uczestnictwo elementu w zespole, co jednocześnie powoduje wyłączenie elementu z Zestawienia komponentów i listy części.

Tabela zestawieniowa utworzona z takiego wariantu zespołu zawiera tylko elementy występujące w danej konfiguracji, bez ryzyka pomyłki i koniecznej ręcznej edycji listy części.


Od wersji Inventor 2023 dodano nową ikonę w Zestawieniu komponentów – kółko zębate. Pozwala ona na usunięcie z wyświetlania w liście części komponentów o Zerowej ilości i ewentualne przenumerowanie tabeli zestawieniowej, co znacznie ułatwia czytelność i widok tabel zestawieniowych.

Inventor - Zmiana Poziomu Szczegółu na Stany Modelu 2 zestawienie komponentów

Zestawienie komponentów – Inventor 2023


Inventor - Zmiana Poziomu Szczegółu na Stany Modelu 3 konfiguracja zespołu

Rysunek zawierający 3 konfigurację zespołu z odpowiednimi listami części

 Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska