Menu

Inventor – zbyt długi czas otwierania rysunku z przeglądarki modelu

Doświadczasz tytułowego problemu z otwieraniem rysunku? Spróbuj zastosować nasze rozwiązanie problemu. Czytaj dalej >>>


Inventor tips & tricks: zbyt długi czas otwierania rysunku

Rysunki programu Inventor można otwierać klikając prawym przyciskiem myszy na nazwie modelu w środowisku części lub zespołu. Otwieranie rysunku tym sposobem może spowodować dłuższy czas otwierania pliku niż w przypadku gdy wskażemy go przez polecenie otwórz.

Inventor - zbyt długi czas otwierania rysunku z przeglądarki modelu 1


Inventor - zbyt długi czas otwierania rysunku z przeglądarki modelu 2

 

Przyczyną takiego działania jest to, że podczas otwierania rysunku z przeglądarki modelu, Inventor wyszukuje powiązane pliki we wszystkich folderach i podfolderach określonych w projekcie, np. ścieżki wyszukiwania grup roboczych, biblioteki lub podfoldery. W wersji 2021 programu Inventor, wzrósł poziom wyszukiwania folderów z 3 do 5 poziomów, co może mieć konsekwencje w wydłużonym czasie przeszukiwania folderów.
Rozwiązaniem tego problemu może być przeglądniecie konfiguracji projektu i zastosowanie porad w zakresie planowania projektu – http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2021/PLK/?guid=GUID-29930AD1-5DD2-445F-B392-A2156E54F609

Otwarcie pliku z okna dialogowego Otwórz (Eksplorator plików systemu Windows) będzie zazwyczaj przebiegać szybciej, ponieważ lokalizacja jest już wskazana i program nie musi przeszukiwać folderów.

Na czas otwierania plików wpływają też 2 rzeczy:

  • Złożoność struktur folderów może wydłużyć czas potrzebny na otwarcie pliku.
  • Udostępnione foldery sieciowe mogą wydłużyć czas w zależności od połączenia sieciowego.

Autor: PCC Polska