Menu

Autodesk Inventor 2016 R2 i R3

W październiku i listopadzie 2015 roku pojawiły się aktualizacje programu Autodesk Inventor 2016 R2 i R3.


Autodesk Inventor 2016 R2 i R3

Wraz z aktualizacjami pojawiły się nowe udoskonalenia niektórych funkcji oprogramowania m.in. optymalizator kształtu, integracja z rozwiązaniem ForceEffect, czy udostępnianie projektów 3D dla innych uczestników projektu. Poszczególne funkcje opisujemy szczegółowo poniżej.


Zachęcamy do obejrzenia poniższego filmu prezentującego nowości R2:


1. Optymalizator Kształtu – Shape Genereator

Jest to nowa funkcja pozwalająca na tworzenie elementów o optymalnym kształcie z punkty widzenia wytrzymałości przy zadanych wiązaniach. Generator kształtu do obliczeń wykorzystuje zgrubny model. Na jego podstawie generuje siatkę z „optymalnym kształtem”. Wygenerowany model siatkowy służy jako modele odniesienia. Na podstawie jego kształtu możemy usunąć z modelu zbędny materiał, bez utraty sztywności elementu.

W jakim miejscu procesu projektowania stosuje się generator kształtów?

Generator kształtów jest przeznaczony do stosowania na wczesnych etapach projektowania koncepcyjnego. Wykorzystuje on dane wejściowe w celu utworzenia kształtu odniesienia do utworzenia części o optymalnym kształcie i np.: minimalnej masie. W oparciu o kształt odniesienia można podczas projektowania zmodyfikować kształt części, aby przypominał kształt odniesienia. Następnie można zoptymalizować projekt za pomocą symulacji i analizy naprężeń.

Miejsce generatora kształtu w procesie projektowym.

Miejsce generatora kształtu w procesie projektowym.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Generator kształtów.


2. Force Effect

Autodesk ForceEffect pozwala na wykonanie prostych symulacji wytrzymałościowych w programie Inventor 2016. Efekt symulacji to obliczenie: sił, reakcji podpór, wykresy rozkładu sił, ruch mechanizmu. Schematy mogą być tworzone jako elementy sztywne i ruchome (mechanizmy).

forceeffect
Budując schemat do analizy statycznej możemy wykorzystać następujące elementy:

 • Belki tworzące analizowany układ
 • połączenia sztywne i ruchome
 • Podpory: stałe, przesuwne, obrotowe,
 • Obciążenia: o znanych wartościach , o szukanych wartościach , stałe i momenty

 

Budując schemat kinematyczny możemy dodatkowo wykorzystać:

 • Napędy: silniki obrotowe, siłowniki liniowe
 • Bryły o dowolnych kształtach
 • Ręczne Wymuszenia ruchu
 • Przekładnie walcowe

Schemat kinematyczny pozwala analizowanie ruchomości mechanizmu oraz wyznaczenie reakcji podpór, szukanych wielkości sił, momentów reakcji, czy wyznaczenia koniecznej siły napędowej. Utworzony schemat może być przeniesiony jako szkic do części lub zespołu i stanowiąc odniesienie przy modelowana części lub zespołu.

Ciekawą funkcjonalnością jest dodanie w tle zdjęcia z badanym mechanizmem lub obiektem i utworzenie na podstawie zdjęcia mechanizmu we właściwych proporcjach i wymiarach.

Więcej na temat aplikacji Autodesk ForceEffect Motion znajdziesz TU >>


3. Praca z płytkami drukowanymi i częściami elektronicznymi PCB

pcbZostała rozbudowana obsługa formatu IDF 2.0/3.0 – za pomocą której łączy się projekty elektryczne zawierające płytki drukowane z projektami mechanicznymi. Nowy format zapewnia lepszą kontrole przy imporcie, lepsze zarządzanie elementami, oraz umożliwia publikowanie importowanych elementów w bibliotece standardowych części Inventor Content Center.

Z dodatkiem Inventor 2016 R2 instalowane jest nowa biblioteka Content Center dla komponentów elektronicznych.

 • Biblioteka umożliwia korzystanie z komponentów IDF z poziomu programu Inventor
 • Można zredagować i opublikować części do nowej biblioteki Content Center komponentów IDF, używając nowego polecenia Zarządzanie Redagowanie  Komponent IDF.
 • Podczas importowania/otwierania pliku IDF wszystkie komponenty z biblioteki Content Center komponentów IDF są automatycznie ponownie używane w importowanych danych.

Podczas importu elementów PCB następujące komponenty płytki są obecnie rozpoznawane w programie Inventor:

 • Kontur płytki
 • Wycięcia płytki
 • Otwory nieplaterowane
 • Otwory platerowane
 • Obszary wykluczone
 • Komponenty

Aby zidentyfikować wszystkie komponenty, które nie znajdują się jeszcze w bibliotece Content Center, wybierz opcję Sprawdź (dostępną w programie Inventor 2016 R2 dla klientów korzystających z subskrypcji).

Komponenty, które nie znajdują się w bibliotece Content Center, są wyświetlane w oknie dialogowym – Nie znaleziono komponentów. Wybierz polecenie Kopiuj do schowka, aby można było łatwo odnieść się do tej informacji w celu zidentyfikowania i opublikowania części w bibliotece Content Center za pomocą polecenia Zarządzanie  Redagowanie Redagowanie komponentu IDF


Inventor 2016 R3

udostepnionyprojektDodatek jest dostępny w programie Inventor 2016 R3
dla klientów korzystających z subskrypcji

Dodatek „Połączony projekt” dla programu Inventor umożliwia przeglądanie projektów 3D w trybie online z innymi użytkownikami, którzy powinni uczestniczyć w procesie projektowania. Za pomocą dodatku „Połączony projekt” dla programu Inventor 2016 można łatwo i bezpiecznie współpracować na kopii modelu 3D, służącej tylko do wyświetlania i komentowania, z klientami i zdalnymi uczestnikami projektu: po utworzeniu projektu 3D można udostępnić model programu Inventor innym użytkownikom, którzy mają uczestniczyć w procesie projektowania.

Przykładowo można utworzyć projekt udostępniony dla klienta w celu uzyskania zatwierdzenia projektu lub zapewnienia łatwego dostępu dla osób przebywających poza firmą np.: zespołowi ds. sprzedaży w celu zademonstrowania projektu 3D u klienta. Projekty udostępnione zapewniają klientom łatwy dostęp do projektów, które chcesz udostępnić. Współpracownicy mogą przeglądać model 3D i pisać komentarze.


Tworzenie „projektu udostępnionego”
w programie Inventor:

 • Z obecnego widoku otwartej części lub zespołu zostanie utworzony widok 3D.
  Ostrzeżenie: Ukryj wszystkie komponenty, których nie chcesz udostępniać.
 • Widok 3D jest publikowany na dysku A360 Drive
 • Wiadomość e-mail z zaproszeniem do projektu udostępnionego i łączem do widoku 3D jest wysyłana współpracownikom wyznaczonym w oknie dialogowym Rozpocznij projekt udostępniony w usłudze A360.
  Ważne: Utworzone projekty udostępnione są dostępne tylko dla współpracowników. Łącze projektu udostępnionego nie może być współdzielone, pobierane ani kopiowane.
 • Widok 3D jest zapisywany na dysku A360 Drive w folderze Inventor Design Shares.

Przejdź do dysku A360 Drive, aby:

 • Wyświetlić i uzyskać dostęp do utworzonych projektów udostępnionych.
 • Wyświetlić szczegóły projektu udostępnionego, w tym nazwę, właściciela, typ, rozmiar, użytkowników, którym jest on udostępniony, oraz czas dodania ostatniego komentarza.
 • Usunąć własne projekty udostępnione.
 • Wyświetlić i uzyskać dostęp do projektów, które zostały udostępnione użytkownikowi.shapegenerator-ikona

Uwaga: W przypadku programu Inventor 2016 R3 można także uzyskać dostęp do projektów udostępnionych z poziomu programu Inventor 2016 R3 korzystając z charakterystycznej ikony przedstawionej obok ->


Informacje o widoku 3D

Widok 3D jest tylko kopią do odczytu widoku modelu 3D, który był otwarty podczas tworzenia projektu udostępnionego.

 • Współpracownicy mogą przeglądać widok 3D i dodawać do niego komentarze. Komentarze są widoczne dla właściciela i wszystkich współpracowników w widoku 3D.
 • Po utworzeniu projektu udostępnionego natychmiast zostanie wysłana wiadomość e-mail do współpracowników z zaproszeniem i łączem do widoku 3D.

Widok 3D jest również dostępny na dysku A360 Drive właściciela oraz współpracowników: Folder UDOSTĘPNIONE MI zawiera łącza do wszystkich projektów, które zostały udostępnione użytkownikowi. Folder Inventor Design Shares zawiera wszystkie należące do użytkownika projekty udostępnione.

Następujące elementy nie są przekształcane:

 • Drzewa elementów
 • Właściwości części
 • Nazwy komponentów

Informacje o panelu „Połączony projekt” w usłudze A360

Panel „Połączony projekt” w usłudze A360:

 • Zapewnia dostęp do okna dialogowego Rozpocznij projekt udostępniony w usłudze A360.
 • Umożliwia wyświetlenie wszystkich projektów udostępnionych, których użytkownik jest właścicielem lub współpracownikiem.