Menu

Jak wykonać stempel i matrycę na podstawie modelu w Autodesk Inventor – Tips&TricksKategoria: Aktualności, Tagi: , , ,

W tym artykule, opierając się na poprzednio opisanym modelu foremki do ciastek, pokażemy jak wykonać model stempla i matrycy w Autodesk Inventor 2018.


Projektowanie modelu stempla i matrycy w Autodesk Inventor 2018

W poniższym artykule przestawię Państwu jak wykonać model stempla i matrycy na podstawie modelu wyrobu. Jest wiele metod na wykonanie stempla i matrycy na podstawie posiadanego modelu, przedstawię jeden ze sposobów.


 

Forma dolna – matryca

Do wykonania matrycy potrzeby jest zewnętrzny zarys modelu foremki z wydłużonymi powierzchniami bocznymi. Możemy w tym celu skorzystać z utworzonego wcześniej modelu powierzchniowego foremki lub zmodyfikować posiadany model bryłowy foremki.

Wykorzystam posiadany model bryłowy, wykonuję zapis foremki – Zapisz jako – Matryca.

Otwieramy utworzony model i zamieniamy go na model powierzchniowy. Polecenie Kopiuj Obiekt, wybieramy opcje – Model Powierzchniowy.

Inventor modelowanie stempla i formy do tłoczenia (2)


W drzewie operacji – Korpusy bryłowe, wyłączamy widoczność bryły foremki. Będzie widoczny tylko model powierzchniowy foremki.

Za pomocą polecenia Usuń Powierzchnie – usuwamy wewnętrzne powierzchnie i powierzchnie czołową, tak aby został tylko zarys zewnętrzny.

Inventor modelowanie stempla i formy do tłoczenia (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model po usunięciu zbędnych powierzchni:

Inventor modelowanie stempla i formy do tłoczenia (4)

Następnie poleceniem Powierzchnia Prostokreślna można przedłużyć krawędzie foremki o np.: 10 mm:

Inventor modelowanie stempla i formy do tłoczenia (7)

Inventor modelowanie stempla i formy do tłoczenia (5)


Po przedłużeniu model trzeba zszyć, aby otrzymać pojedynczą powierzchnie.

Inventor modelowanie stempla i formy do tłoczenia (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tworzenie bryły matrycy

W pewnej odległości od dolnej powierzchni foremki należy narysować szkic koła o mniejszej średnicy, aby mieścił się wewnątrz foremki i poleceniem wyciągnij utworzyć walec. Uwaga: należy przy tworzeniu walca, zaznaczyć opcję Nowa Bryła.

Inventor modelowanie stempla i formy do tłoczenia (8)


Utworzony walec należy podzielić powierzchnią foremki na dwie części. Do wykonania tego zadania  skorzystamy z polecenia Podziel z opcją – Przytnij bryłę. Narzędzie podziału – powierzchnia foremki, strzałką wybieramy kierunek w którym odrzucamy zbędny materiał.

Inventor modelowanie stempla i formy do tłoczenia (9)


W wyniku tej operacji generuje się stempel matrycy. Należy wyłączyć widoczność powierzchni i Wyciągnąć pierścień wokół gniazda z opcją Nowa Bryła.

Inventor modelowanie stempla i formy do tłoczenia (10)


Gotowy model gniazda formy:

Inventor modelowanie stempla i formy do tłoczenia (11)

 

 


Wykonanie stempla

Wykonujemy czynności jak poprzednio, aby uzyskać wewnętrzną powierzchnię:

  • Kopiuj obiekt jako powierzchnie
  • Ukrywamy model bryłowy
  • Usuwamy powierzchnie zewnętrzne
  • Przedłużamy powierzchnie boczne
  • Zszywamy powierzchnie boczne

Wyciągamy szkic jako nowa bryła:

Inventor modelowanie stempla i formy do tłoczenia (12)


Narzędziem Podziel – odrzucamy dolną część stempla i powstaje stempel do matrycy.

Inventor modelowanie stempla i formy do tłoczenia (13)


Budując zespół do tłoczenia foremek można skorzystać z opcji wstawiania komponentów w punkcie 0,0,0 – Umieść unieruchomiony w początku. Wtedy wszystkie części formy są wstawione w zgodnym położeniu i orientacji.

Inventor modelowanie stempla i formy do tłoczenia (15)Inventor modelowanie stempla i formy do tłoczenia (16)


Gotowy model stempla, matrycy i modelu:

Inventor modelowanie stempla i formy do tłoczenia (14)

 

 

Źródło: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska