Menu

Inventor 2025

branża


Nowości Inventor 2025!

Dowiedz się więcej na temat nowych funkcji dostępnych w najnowszej wersji programu Autodesk Inventor 2025, dotyczących zespołów, części, rysunków, wymiany danych i polepszenia wydajności pracy oprogramowania. Najnowsza wersja programu Autodesk Inventor zawiera wiele udoskonaleń, które ułatwiają rozwiązywanie codziennych problemów z projektowaniem.

Obszary usprawnień w Inventor 2025


Zmiany w wydajności

Szyki elementów

W środowisku modelowania części można teraz użyć powierzchni, wielu powierzchni tego samego elementu płaskiego lub naszkicowanej granicy, aby utworzyć element kształtujący szyku tylko w obrębie tej obwiedni. Można wybrać metodę, która jest używana w przypadku szyku, np. tylko elementy w obrębie obwiedni, wszystkie elementy z centroidami wewnątrz obwiedni lub za pomocą punktu bazowego, w którym są używane wszystkie elementy z punktem bazowym wewnątrz obwiedni.

szyk elementów w Inventor 2025

Udoskonalenia szyku w szkicu

Można użyć obwiedni i elementu szkicu tylko w obrębie tej obwiedni. Można określić, która geometria jest używana w szyku, na przykład tylko w obrębie obwiedni, wszystkie z środkami wewnątrz obwiedni lub za pomocą punktu bazowego, w którym są używane wszystkie elementy z punktami bazowymi wewnątrz obwiedni.

udoskonalenie szyku w szkicu Inventor 2025

Wykończenie – wygląd elementu

Wybór elementów do nadawania wykończenia

Dotychczasowy wybór elementów wykończenia został zastąpiony dwoma selektorami: „Uwzględnij” i „Wyklucz”, dzięki którym łatwiej wskazywać i wybierać geometrię. Użyj selektora Uwzględnij, aby wybrać całą bryłę, a następnie Wyklucz, aby z wyboru usunąć wybrane powierzchnie.

wybór elementów do wykańczania w Inventor 2025

Priorytet wyboru bryły lub powierzchni 

Nowej opcja wyboru, pozwala określić, czy wybieramy bryły, czy tylko powierzchnie. Gdy filtr wyboru bryły jest aktywny, można wybrać bryłę, a następnie wprowadzić zmiany, usuwając powierzchnie z wybranej bryły za pomocą filtra wyboru powierzchni. Przytrzymaj klawisz „Ctrl”, aby wybrać więcej niż jedną powierzchnię czołową naraz.

priorytet wyboru bryły lub powierzchni

Wyprowadzanie części

W przypadku części, możliwe jest teraz wyprowadzanie wyglądów, wykończeń i parametrów wykończenia do dokumentu docelowego podczas używania polecenia Wyprowadź (Pochodne), jak również polecenia Utwórz część. Podczas dołączania wykończenia wszystkie jego parametry zostaną automatycznie uwzględnione. I na odwrót: podczas wykluczania wykończenia wszystkie jego parametry zostaną automatycznie wykluczone.


Utwórz część, Utwórz komponent

Polecenia „Utwórz część” i „Utwórz komponent” obsługują teraz elementy wykończenia.


Wyłączanie parametrów

Teraz można wyłączyć lub usunąć żądany parametr wykończenia. Aby wyłączyć parametr, wybierz przycisk „Wyłącz parametr” obok parametru. Jeśli parametr jest wyłączony, odpowiednie pozycje nie zostaną utworzone w tabeli Parametry. Wszystkie istniejące parametry skojarzone z wyłączonym polem zostaną usunięte zarówno z tabeli Parametry, jak i z tabeli iComponent.


Wyświetl rozszerzone nazwy

Użyj opcji Wyświetl rozszerzone nazwy w menu rozwijanym Preferencje wyświetlania przeglądarki, aby wyświetlić rozszerzone informacje po nazwie węzła elementu dla następujących typów wykończenia:

 • Wygląd: Kolor
 • Powłoka materiału: Proces
 • Obróbka cieplna: Proces
 • Chropowatość powierzchni: Proces
 • Malowanie: Proces

Wyświetlanie rozszerzonych nazw w Inventor 2025

Szybki dostęp do położenia folderu XML

Nowa pozycja „Otwórz położenie biblioteki wykończeń” w menu panelu umożliwia szybki dostęp do folderu, w którym znajdują się definicje wykończenia XML.


Udoskonalenia dotyczące prezentacji

Można zastąpić model źródłowy w prezentacji. Schemat jest podobny jak w przypadku zamiany odniesienia do modelu w rysunku. Możliwa jest zmiana stanu modelu, użyj tego samego procesu roboczego i opcji Otwórz pliku, aby wybrać żądany stan modelu.

Udoskonalenia dotyczące prezentacji w Inventor 2025

Ulepszenie polecenia uprość 

W wersji Inventor 2025 polecenie Uprość umożliwia zastępowanie komponentów prostym walcem. (do tej pory zastępowanie geometrii możliwe było tylko przez elementy sześcienny). W poleceniu Uprość wybierz jedną z opcji „Zastąp” w obszarze „Zastąp obwiedniami”, ustaw typ na „Zorientowany minimalny walec ograniczający”. Po wybraniu opcji typu „Wszystko w jednej obwiedni” wartości średnicy i wysokości utworzonych walców są wyświetlane w panelu i w obszarze rysunku.

Ulepszenie polecenia Uprość w Inventor 2025

Zorientowany walec ograniczający

Od wersji 2025, wybrany komponent w części Wyprowadzanej (pochodnej) i zespole można reprezentować w postaci walca ograniczającego. Opcja zmniejszonej szczegółowości tak utworzonych komponentów redukuje zużycie pamięci. Walec ograniczający jest aktualizowany w celu odzwierciedlania wszelkich zmian w komponencie bazowym. Dodatkowo można elastycznie łączyć sześcienne elementy ograniczające i walce ograniczające. Oznacza to, że jedną bryłę można uprościć jako sześcian, a drugą jako walec.

zorientowany walec ograniczający w Inventor 2025

Ulepszenia dotyczące otworów w Inventor 2025

Podczas tworzenia otworów można użyć 3 nowych typów zakończenia otworu (Płaskie W, Kąt V, Kąt Y). Typ Kąt Y tworzy stożkowe zakończenie otworu, które jest uwzględnianie w całej głębokości otworu. Typ Płaski W powoduje utworzenie płaskiego zakończenia otworu.

ulepszone otwory w Inventor 2025

Przycisk „Typ zakończenia wiertła”, dodaje oznaczenie <DPOINT> do opisów otworów 2D i 3D w oknie dialogowym Opis otworu. Użycie tego oznaczenia powoduje, że aktywny typ ostrza wiertła jest zawarty w opisie, reprezentowanym przez następujące symbole:

 • Płaskie = „U”
 • Kąt = „ ” (do tego typu ostrza wiertła nic nie jest dodawane)
 • Płaskie W = „W”
 • Kąt V = „V”

ulepszone otwory w Inventor 2025

Przycisk „Kierunek gwintu” został dodany do okna dialogowego „Opis otworu”, co umożliwia dodanie oznaczenia <TDIR> do kierunku gwintu. Zaznaczenie pola wyboru „Gwint prawostronny” spowoduje wyświetlenie w opisach tekstu „RH” w przypadku gwintów prawostronnych. Formatowaniem opisów otworów wykonuje się za pomocą Edytora stylów.

ulepszone otwory w Inventor 2025

Podwyższ wymiary – użyj wymiarów ze szkiców do opisu 3D

W częściach i zespołach można tworzyć wymiary adnotacji 3D bezpośrednio z wymiarów szkicu lub elementu za pomocą nowego polecenia „Podwyższ wymiary” na karcie Opisz (Wymiarowanie 3D). Wybierz element lub szkic, aby włączyć wymiary, a następnie wybierz wymiary, które chcesz przenieść do opisu 3D.

Podwyższ wymiary - nowości Inventor 2025

Udoskonalanie dotyczące połączenia gwintowanego

Podczas korzystania z Kreatora połączeń gwintowych można teraz wybrać szyki kołowe i prostokątne utworzone w środowisku zespołu. W oknie dialogowym dodano opcję „W szyku”.

udoskonalenia dotyczące połączenia gwintowanego

Symbole spoin opisy w 3D

Synchronizacja opisów spoin ze środowiska spawanie z opisem 3D na modelu. Symbole spoin w 3D można teraz łatwo tworzyć, wybierając elementy spoin zaokrąglonych. Wybierz powierzchnię lub krawędź elementu spoiny, a następnie wybierz opcję „Synchronizuj ustawienie wstępne” z menu kontekstowego, aby zsynchronizować dane ze starszego symbolu spoiny 3D. Funkcja Synchronizuj ustawienie wstępne jest dostępna tylko dla skojarzonego symbolu spoiny 3D dołączonego do ściegu spoiny.

Opcja „Ustawienie wstępne synchronizacji” umożliwia wczytanie następujących parametrów:

 • Ramię 1
 • Ramię 2
 • Długość
 • Rozstaw
 • Kształt

Symbole spoin w Inventor 2025

Możliwość skalowania łuków chmurki wersji

Wprowadzono kilka ulepszeń podczas pracy z chmurkami wersji. Można zmienić rozmiar łuków chmurki wersji co umożliwia jej dostosowanie do mniejszych szczegółów, można edytować chmurkę za pomocą menu kontekstowego węzła przeglądarki, korzystając z nowo dodanego polecenia „Edytuj…”, dodano opcję wyświetlania okna dialogowego przy każdym wstawianiu nowej chmurki wersji.

Skalowanie łuków chmurki wersji

Dodanie opcji sortowania listy części

Można określić porządek sortowania elementów w zestawieniu komponentów (Lista części, BOM) bezpośrednio w Edytorze stylów za pomocą nowo dodanej opcji „Sortuj”.

opcja sortowania listy części w Inventor 2025

Ustawienia indeksu zmian dla tabelki zmian

Można teraz określić domyślną numerację (alfanumeryczną lub numeryczną) z poziomu szablonu rysunku zamiast za pomocą samej tabelki zmian. Do „Edytora stylów i standardów” dodano nową opcję „Wartości domyślne indeksu zmian” dla tabelek zmian.

Ustawienia indeksu zmian w Inventor 2025

Nowe Funkcje

Konstrukcje blachowe

Zostały zmodernizowane polecania konstrukcji blachowych, uwzględniając interfejs panelu właściwości i procesy robocze. Szybko i łatwo możesz utworzyć elementy kołnierza, powierzchni i wycięcia konstrukcji blachowych.

 • Procesy robocze panelu właściwości
 • Wszystko w jednym panelu, bez kart
 • Obsługuje jasny i ciemny motyw
 • Polecenie Kołnierz zawiera funkcje ustawień wstępnych

Powierzchnia

Powierzchnia w konstrukcje blachowe

Kołnierz

Kołnierz w konstrukcje blachowe

Wytnij

Opcja wytnij w konstrukcjach blachowych

Inne ulepszenia dotyczące konstrukcji blachowych

 • wytnij – ulepszono wybór regionu w przypadku polecenia Wytnij.
 • Eksportowanie rozwinięcia blachy do formatu DXF – do opcji eksportu DXF dodano nową warstwę: IV_UNSUMED_SKETCH_STRUCTION. Na tej warstwie umieszczana jest cała eksportowana geometria konstrukcyjna. Jeśli warstwa jest wyłączona, geometria konstrukcyjna nie jest eksportowana.

Zgodność operacyjna

Revit – wymiana danych

Przesyłanie modeli do wybranych wersji programu Revit. Można eksportować dane z programu Inventor do programu Revit wersji 2023 i nowszych. Uwaga: Dotyczy tylko plików zapisanych w programie Revit 2023 i nowszych wersjach. Funkcja wyboru wersji programu Revit została dodana do następujących poleceń:

Upraszczanie – podczas eksportowania plików programu Revit (*.RVT) za pomocą polecenia Uprość wybierz wersję z listy rozwijanej.

Upraszczanie w Inventor 2025

Eksportuj komponenty budowlane

Podczas korzystania ze środowiska zawartości BIM do wyprowadzania plików RFA kliknij przycisk Opcje, aby uzyskać dostęp do listy wersji programu Revit.

eksport komponentów budowlanych z Inventor 2025

Importowanie plików IFC (Industry Foundation Class) do programu Inventor

Program Inventor 2025 obsługuje importowanie plików IFC. Możesz wybrać opcje importu, które mają wpływ na wydajność, zakres danych do importu oraz właściwości i parametry plików IFC.

Okno dialogowe importu umożliwia wczytanie modelu, co pozwala określić, która zawartość jest importowana i jak jest przedstawiana w środowisku modelowania. Wybrane elementy są podświetlane zarówno w panelu Importuj, jak i w obszarze rysunku. Można wykluczyć całe klasy plików IFC lub ich poszczególne elementy.

Importowanie plików IFC do Inventora 2025

Zgodność z normami

Symbole przejścia

Począwszy od tej wersji programu Inventor, można zdefiniować symbol przejścia na podstawie normy ISO 21204:2020. Nowe polecenie Symbol przejścia zostało dodane do panelu Symbole na karcie Opisz.

Istnieją trzy typy symboli przejścia w zależności od ich położenia.

 • Krawędź: ten typ symbolu przejścia jest tworzony przez wybranie określonej geometrii z widoku lub szkicu podczas procesu tworzenia. Można go również ponownie dołączyć.
 • Powierzchnia czołowa: tworzona podczas generowania w pustym miejscu w ramce ograniczającej widok.
 • Arkusz: utworzony podczas generowania w pustym obszarze arkusza.

symbole przejścia w Inventor 2025

Symbol łuku w wymiarach

Teraz można tworzyć wymiary z symbolem łuku zgodnie z normą ISO 129-1:2018.

Opis 3D i definicja oparta na modelu

W poleceniach Uwaga ogólna i Uwaga ogólna profilu znajdujących się w panelu Opis ogólny można stosować ustawienia wstępne.

Ustawienie wstępne może zawierać:

 • Tekst
 • Symbole
 • Parametry
 • Standardowe właściwości iProperties
 • Właściwości fizyczne

Ustawienia wstępne uwag ogólnych i uwag ogólnych profilu nie są współdzielone. Należy utworzyć oddzielne ustawienia wstępne każdej z nich. Jednak ustawienia wstępne uwag ogólnych są współdzielone w przypadku części i zespołów.

Fromułowanie tekstu w Inventor 2025

Chropowatość powierzchni

Można definiować symbole chropowatości powierzchni na podstawie normy ISO 21920-1.

Chropowatość powierzchni w Inventor 2025


 


stacje robocze do inventora

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the cup.


  Promocje