Menu

Autodesk Inventor Professional 2022

branżaNowości Autodesk Inventor 2022


Nowa wersja programu Autodesk Inventor 2022 zawiera szereg ulepszeń, które pomogą Ci rozwiązać złożone problemy związane z projektowaniem i zrobić więcej w krótszym czasie.

Zobacz nowości programu:

 

Inventor 2022 to:

 • Udoskonalenia sugerowane przez użytkowników: Autodesk Inventor 2022 dostarcza ulepszenia wymagane przez Ciebie i społeczność użytkowników programu Inventor.
 • Ciągłe dostarczanie funkcjonalności na profesjonalnym poziomie: Autodesk Inventor 2022 w dalszym ciągu spełnia wymagania klientów, które umożliwiają jeszcze większą produktywność przy coraz większych i bardziej złożonych projektach.
 • Połączone przepływy pracy: Autodesk Inventor 2022 rozszerza wymianę projektów między Revit, Fusion 360 i innymi aplikacjami, dzięki czemu wykonywanie zadań jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Inventor 2022 1

Udoskonalenia programu Inventor 2022:

1. Stany modelu

W tej wersji dodano nową funkcjonalność „Stany modelu”. Stany modelu umożliwiają tworzenie różnych reprezentacji modelu, wersji wyrobu, poziomów uproszczenia w tym samym pliku części lub zespołu.

Inventor 2022 2 stany modelu

 

Możesz teraz tworzyć wiele reprezentacji części lub złożenia w jednym dokumencie. Ten nowy przepływ pracy zapewnia wygodny sposób projektowania i zarządzania, ponieważ w jednym pliku można umieścić różne odmiany wyrobu.

Użyj stanów modelu, aby przedstawić:

 • Etapy produkcji
 • Poziomy uproszczenia
 • Rodziny produktów
 • Regulowane lub elastyczne części

Każdy stan modelu może zawierać różne:

 • Wymiary
 • Funkcje
 • Komponenty / zestawienie komponentów
 • iProperties
 • Parametry

Zmieniając przełącznik Edytuj zakres w przeglądarce, możesz zdecydować, czy zmiany dotyczą tylko aktywnego elementy, czy wszystkich.

Inventor 2022 3 stany modelu

Co mogę zrobić ze stanami modelu w częściach?

Inventor 2022 4 stany modelu

Użyj stanów modelu części do przechwytywania procesów produkcyjnych, tworzenia rodzin części, tworzenia regulowanych i elastycznych części lub tworzenia uproszczonych wersji.

Każdy stan modelu może mieć unikalne parametry, właściwości i stany wygaszenia.

Części wykonane jako konstrukcja blachowa również korzystają ze stanów modelu. Korzystając ze stanów modelu, można teraz tworzyć konfiguracje z elementami zagiętymi i rozłożonymi wzorami.

 

Inventor 2022 5 stany modeluCo mogę zrobić ze stanami modelu w złożeniach?

Inventor 2022 6 stany modelu w złożeniach

Użyj stanów modelu zespołu do tworzenia i przechwytywania:

 • Odmiany zespołu i rodziny komponentów
 • Procesu produkcji
 • Etapu montażu
 • Uproszczenia
 • Uproszczone zespoły
 • Stanów konstrukcji spawanej: przygotowania, spawania i obróbki

Inventor 2022 7 stany modelu w złożeniach

Rysunki

Podczas tworzenia widoku rysunku można wybrać stan modelu. Lista części wyświetla wybrane elementy stanu modelu i ich właściwości iProperty.

Inventor 2022 8 rysunki

2. Wiązania

Nowe opcje umożliwiają szybką identyfikację niedostatecznie związanych komponentów. Status ograniczenia wyświetlany jest teraz w przeglądarce Zespołu jako [czarne koło], [okrąg], lub [minus] i wskazuje jeden z trzech stanów:

Inventor 2022 10 rysunki wiązania

 • Całkowicie związany
  Czarna kropka oznacza, że komponent jest całkowicie związany.
  Inventor 2022 11 rysunki wiązania Całkowicie związany
 • Niewystarczająco związany. Pusta kropka wskazuje, że komponent jest niewystarczająco związany i wymaga uwagi. Aby rozwiązać ten problem, zacznij od otwarcia okna dialogowego Edytuj wiązanie, aby zidentyfikować możliwe problemy.
  Inventor 2022 12 rysunki wiązania Niewystarczająco związany
 • Myślnik wskazuje, że stan ograniczenia elementu jest nieznany. Aby rozwiązać ten stan, przebuduj zespół: Na wstążce: karta Narzędzia -> Karta Zarządzaj -> Panel aktualizacji -> Odbuduj wszystko
  Inventor 2022 13 rysunki wiązania status nieznany

Użyj nowych opcji menu Preferencje wyświetlania, aby:

 • Ukryj w pełni związane: zostaną wyświetlone tylko te komponenty, które mają problemy z wiązaniami.
 • Pokaż Stan Związania: Przedstawia cały zespół ze stanami związania

3. Uproszczenia

Nowe polecenie Uprość zastępuje zarówno polecenie Powłoka jak i Zastępowanie powłoki. Dzięki Uproszczeniu usuwasz komponenty i elementy kształtujące, aby ułatwić współpracę z innymi i późniejsze wykorzystanie.

Inventor 2022 14 polecenie uprość

Zalety nowego polecenia Uprość:

 • Używa panelu właściwości, aby usprawnić przepływ pracy i wyeliminować przełączanie zakładek w oknie dialogowym.
 • Zapewnia cztery wbudowane ustawienia wstępne, oraz umożliwia tworzenie własnych ustawień predefiniowanych.
  Inventor 2022 15 polecenie uprość wbudowane ustawienia wstępne
 • Nowe możliwości – Zapisz zespół jako nową część , zastępczy stan modelu lub model Revit (RVT).
 • Ulepszone i rozszerzone rozpoznawanie funkcji, które umożliwia filtrowanie kieszeni według głębokości, usuwanie elementów wytłaczanych, tuneli i wnęk.
 • Uproszczenie jest zintegrowane z poleceniem Export do Revit, co eliminuje potrzebę oddzielnego wykonywania zadań.

4. Właściwości elementów rurociągów

Ta nowa funkcja umożliwia przypisywanie właściwości do poszczególnych wystąpień komponentów w zespołach. Przypisane właściwości są przechowywane w zespole macierzystym.

W przeciwieństwie do iProperties, Właściwości wystąpienia nie mają wpływu na pliki komponentów. Właściwości wystąpienia są przypisywane tylko do poszczególnych wystąpień komponentów i mogą nadpisywać niestandardowe właściwości iProperties. Właściwości wystąpienia są dostępne w adnotacjach, takich jak numery pozycji, notatki linii odniesienia i listy części.

Inventor 2022 16 4. Właściwości elementów rurociągów

Użyj właściwości wystąpienia, aby:

 • Nadpisać niestandardowe wartości iProperty dla komponentów biblioteki Content Center.
 • Dodać znaczniki ze schematów do komponentów w modelu 3D i używaj ich w dokumentacji.
 • Określić lokalizację poszczególnych elementów w skrzynkach transportowych lub w instalacji.
 • Oddzielić poszczególne wystąpienia w zestawieniu komponentów i liście części i dodaj do nich określone informacje.
 • Dodać niestandardowe identyfikatory do poszczególnych komponentów lub wystąpień komponentów i użyj ich do zastąpienia numerów pozycji na rysunkach złożeń i podzespołów.
 • Dodaj informacje o montażu do modeli. Na przykład przypisz numery kolejnych kroków do poszczególnych komponentów złożenia lub dodaj informacje o spawaniu do spawanych komponentów.

5. Aktualizacja zastąpienia

Nie trzeba już otwierać części zastępczej i używać polecenia menu kontekstowego Sprawdź dostępność aktualizacji, aby zsynchronizować zamiennik ze złożeniem źródłowym.

Inventor 2022 17 Aktualizacja zastąpienia

Oprócz ręcznych aktualizacji w przeglądarce wyświetlała się unikalna ikona po otwarciu części zastępczej, która określa typ części.


6. Modelowanie Części – zaokrąglenia

Polecenie Zaokrąglenia zostaje przeniesione do panelu właściwości i podzielone na trzy polecenia – Zaokrąglij, Zaokrąglij ścianę, Zaokrąglij całkowicie.

Inventor 2022 18 Modelowanie Części – zaokrąglenia

Zaokrąglenie ściany – Dodaje zaokrąglenie między dwiema nieprzylegającymi ścianami jednej bryły. Jeśli istnieją ciągłe elementy, są one zamykane i wypełniane, aby utworzyć zaokrąglenie.

Inventor 2022 19 Zaokrąglenie ściany

Zaokrąglij całkowicie – Dodaje zaokrąglenie styczne do wybranych ścian lub zestawów ścian.

Inventor 2022 20 Zaokrąglij całkowicie


7. Rysunki – Udoskonalenie cieniowanych widoków rysunków

Cieniowane widoki rysunków są aktualizowane tak, aby używały stylu oświetlenia z modelu.

Inventor 2022 21 7. Rysunki - Udoskonalenie cieniowanych widoków rysunków

Oświetlenie cieniowanego widoku rysunku wykorzystuje aktywny styl oświetlenia z modelu. Po zmianie oświetlenia modelu wybierz dowolny widok rysunku albo przesuń lub powiększ arkusz, aby zaktualizować wszystkie widoki. Jeśli rysunek nie jest otwarty, przy następnym otwarciu widoki są aktualizowane, chyba że używane są odroczone rysunki.


8. Rysunek – Widoki

Do widoku projektu dodano opcje, które pozwalają wyodrębnić widok z kamery i adnotacje 3D.

Podczas tworzenia widoku bazowego kliknij opcję Ustawienia widoku, aby dołączyć zapisany widok z kamery i adnotacje 3D.

Aby wyodrębnić adnotacje 3D dla widoków rzutowanych, kliknij dwukrotnie widok, aby aktywować edycję widoku, a następnie włącz opcję Uwzględnij adnotacje 3D w ustawieniach widoku.


9. Rysunek – Wymiarowanie

Linie środkowe i znaczniki środka są teraz przerywane podczas przecinania z wymiarami. To ulepszenie ułatwia odczytywanie wartości wymiaru.

Inventor 2022 22 wymiarowanie


10. Export do Revit

Polecenie Eksportuj do RVT zawiera funkcje Uprość, aby utworzyć model RVT zawierający tylko komponenty i funkcje potrzebne do projektowania programu Revit.

Folder przeglądarki Revit Exports zostanie dodany do przeglądarki modeli Inventor. Zawarty jest w nim eksportowany model. Kliknij węzeł, aby go edytować i zmodyfikować. Dopóki model jest utrzymywany w określonej ścieżce, można edytować, wyświetlać podgląd, otwierać w programie Revit lub skojarzonej aplikacji albo aktualizować model RVT.


11. Wyślij do Fusion 360

W tej wersji dodano nowy przepływ pracy, który ułatwia udostępnianie plików części Inventor Fusion Team i Fusion 360.

Inventor 2022 23 wyślij do Fusion 360

 

Do zakładki Środowiska dodano nowe polecenie, które umożliwia ominięcie programu Desktop Connector i wysłanie pliku części bezpośrednio do zespołu Fusion Team.

Po przesłaniu pliku do wybranego projektu Fusion Team, możesz otworzyć plik bezpośrednio w Fusion 360, aby kontynuować pracę nad projektem przy użyciu procesów produkcyjnych, projektowania generatywnego, symulacji, wizualizacji, itp


12. Export do QIF

Dodano obsługę formatu QIF 3.0. Opcja eksportu QIF umożliwia wyeksportowanie pliku Quality Information Framework, który zawiera dane PMI.

Inventor 2022 24 Export do QIF

QIF to otwarty standard formatu CAD ANSI i ISO, który zawiera informacje o wytwarzaniu produktu i inne metadane. Plik QIF jest odpowiedni dla danych MBD (Definicja oparta na modelu) czytelnych dla człowieka i komputera.


13. Ulepszone polecenie Zmierz

Polecenie pomiaru zostało zaktualizowane do użycia panelu właściwości, posiada przyciski Gotowe i Ponów, aby poprawić przepływ pracy i produktywność. Dodano narzędzia ułatwiające wybór i zaznaczanie mierzonych elementów.


14. Panele Właściwości – Nawigacja

Udoskonalenia nawigacji w panelu właściwości zwiększające komfort pracy i obejmują nowe polecenia wykonywane z klawiatury:

 • Enter– zastosuj edycję wartości
 • Ctrl + Enter– zakończ definicję elementu, utwórz element i zamknij panel właściwości
 • Tab– przechodź stopniowo do następnego pola
 • Shift + Tab– przejście rekurencyjnie do poprzedniego pola
 • Ctrl + Down– dostęp do wysuwanego menu RVEC
 • Klawisze w górę / w dół– przesuwają kontrolki listy kombi w górę iw dół
 • Kolor tekstu – nieprawidłowe wartości to czerwony, prawidłowe wartości to czarny

15. Ulepszona wydajność pracy

Inventor 2022 25 ulepszona wydajność pracy

Następujące obszary działania programu posiadają ulepszoną wydajność:

 • Uruchomienie– szybsze uruchamianie programu Inventor.
 • Edycja lokalna– ulepszenia podczas wykonywania edycji lokalnej lub edycji w złożeniu.
  • Tworzenie i wychodzenie ze szkiców podczas edycji części w złożeniu.
  • Zmiana widoczności szkicu w części.
  • Zmiana wyglądu części w podzespole.
  • Tworzenie elementów konstrukcyjnych (oś konstrukcyjna, punkt konstrukcyjny i płaszczyzna konstrukcyjna).
  • Tworzenie wyciągnięcia prostego.
 • Wyświetlanie modeli 3D
  • Przyspieszenie wyświetlania podczas zmiany orientacji widoku, przesuwania oraz powiększania i pomniejszania.
  • Krawędzie modeli są renderowane za pomocą karty graficznej – GPU, co poprawia wydajność podczas używania stylów wizualnych z krawędziami.
  • Ulepszone wyświetlanie w modelu szkieletowym.
  • Ulepszona wydajność grafiki podczas edycji lokalnej w środowiskach części, złożeń i szkiców.
  • Ulepszona obsługa przezroczystych modeli i krawędzi.
 • Plik – Otwórz / Zamknij – przyspieszone operacje otwierania i zamykania plików.
 • Przeciągnij komponent – poprawiona wydajność podczas przeciągania komponentów.
 • Steruj wiązaniem – poprawiona spójność wyświetlania grafiki i wydajność podczas korzystania z sterowania wiązaniem.
 • Szyk komponentu zespołu – poprawiono wydajność tworzenia szyków w zespole

16. iLogic

iLogic został rozszerzony o obsługę nowych procesów związanych ze stanami modelu, wystąpieniami, odczytem i tworzeniem właściwości.


 

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the tree.


  Promocje