Menu

Inventor 2014


Autodesk Inventor 2014


inventor_2014


Głównym celem dla kolejnej wersji programu Inventor jest zwiększenie produktywności dla nowych, jak i długoletni użytkowników w zakresie projektowania zespołów. Nastąpiła również  poprawa wydajności w projektowaniu części, szkicowaniu, tworzeniu dokumentacji 2D i w innych środowiskach, tam gdzie było najwięcej uwag od użytkowników.


ZESPOŁY

Nowe polecenie JOINT
Polecenie JOINT jest najprostszą drogą do pozycjonowania komponentów i definiowania ruchu. W jednym kroku można całkowicie określić położenie elementów i możliwe ruchy. Polecenie wykorzystuje punkty końcowe, środkowe, centralne i określa domyślny typ połącznia. Dostępne są następujące typy połączeń:

Nowości Inventor 2014_jointRiged – blokuje wszystkie stopnie swobody
Rotational – określa jeden stopień swobody pozwalający na obrót elementu, np. połącznie zawiasowe
Slider  – Określa jeden stopień swobody pozwalający na przesuwanie elementu, np. suwak na prowadnicy
Cylindrical – Określa jeden stopień swobody dla obrotu i jeden dla przesuwania elementu, np. ruch tulei względem wału.
Planar – Określa jeden stopień swobody dla obrotu i dwa dla przesuwania elementu, np. ruch kostki umieszczonej na płycie.
Ball – Określa trzy stopienie swobody dla obrotu, np. przegub kulowy.


Nowości Inventor 2014 Wstawianie części i zespołówWstawianie części i zespołów

Wstawiając nowy element do zespołu możemy przed wstawieniem określić jego orientację i dokonać obrotu o 90 stopni względem osi X, Y, Z przed umieszczeniem go w zespole.


„Gumowe” wiązania
Polecenie „Free Move” pozwalana na przesunięcie elementu i pokazanie istniejących wiązań między komponentami.


Zespół – polecenie  Kopiuj-Wstaw 
Użycie do zespołu tego polecania powoduje skopiowanie zespołu z zachowanie wiązań i relacji między częściami.

 


Express Load – Szybkie otwieranie dużych zespołów
Nowości Inventor 2014_Load Express

Tryb szybkiego otwierania Express Load wprowadza nowy sposób pracy z dużymi zespołami i znacznie redukuje czas wczytania zespołu. W trybie Express Load ładuje tylko dane konieczne do wyświetlenia modelu i dane głównego poziomu złożenia. Tryb ekspresowy optymalizuje wydajność podczas pracy z dużymi złożeniami. Niektóre polecenia nie są dostępne w trybie Express.

Wyłącznie trybu Express Load Mode powoduje wczytanie pełnego modelu ze wszystkimi podzespołami i załącznikami. Wszystkie polecenia są aktywne.


Manipulowanie dużymi zespołami w przestrzeni 3D.
Nastąpiło zwiększenie wydajności operacji graficznych takich jak: obrót, przesunięcie, zoom dla dużych zespołów. Zwiększona została ponad dwukrotnie minimalna częstotliwość odświeżania obrazu przy manipulacjach na dużych zespołach, co poprawiło płynność wyświetlania. Została również ulepszona metoda wyłączania geometrii podczas manipulacji modelem, tak aby zachować istotne kształty całego zespołu.

Nowości Inventor 2014_duze zespoly

 


Nowe wiązanie – Symetria
Nowy typ wiązania Symetryczny pozwalana na ustawienie symetryczne dwóch elementów względem płaszczyzny lub powierzchni płaskiej

Nowości Inventor 2014_symetria


MODELOWANIE CZĘŚCI

Polecenie – Przeciągnięcie
Ulepszone poleceni Przeciągniecie – od wersji 2014 pozwala na utworzenie geometrii, które generują elementy samoprzecinające się. Dzieje się to gdy próbujemy przeciągnąć stosunkowo duży profil po ścieżce z małymi promieniami.


Polecenie – Zaokrąglenie
Ulepszone tworzenie zaokrągleń. Jeżeli na jednej z wielu wskazanych krawędzi nie można było wygenerować zaokrąglenia cała operacja została przerwana. Teraz program informuje na których krawędziach nie może wykonać zaokrąglenia, można je pominąć przy tworzeniu zaokrąglenia.


Szkice – Narzędzie szybkiego rysowania kształtu typu „wpust” i „wpust” łukowy
Nowe narzędzie pozwalające w szybki sposób narysować kształt typu „fasolka”. Narzędzia zawiera kilka szablonów rysowania kształtów wycięć równoległych i łukowych.

Nowości Inventor 2014_wpust


RYSUNKI

Widoki rastrowe
Widoki rastrowe – nowa opcja pozwalająca tworzyć widoki i rzuty rysunkowe w trybie rastrowym, a nie wektorowym. Widok rastrowy składa się z punktów (pixeli) przez to generowanie widoków z dużych złożeń przebiega znacznie szybciej. W tym trybie można wykonać pełne opisy rysunku, wymiarowanie, wygenerować nowe widoki, szczegóły, wyrwania. Po skończeniu opisywania widoków może przełączyć widok z rastrowego w wektorowy który wygeneruje precyzyjne widoki


Tabele
Możliwość podziału na kilka części: tabeli zestawieniowej, tabeli otworów, tabeli gięcia, itp.

Nowości Inventor 2014_tabele


Upraszczanie modeli
Narzędzie służące do przekształcania geometrii elementów w prostsze bryły lub ukrywania szczegółów przed publikacją rozwiązania. Narzędzie działa w trybie zespołu, posiada 3 polecenia:

1. Upraszczanie z użyciem wybranych komponentów. Tworzy uproszczoną reprezentację w skład której wchodzą wybrane komponenty.
2. Uproszczenie zespołu lub części przez zastąpienie komponentów podstawowymi kształtami typu sześcian lub cylinder
3. Tworzy jedną uproszczoną część przez połącznie widocznych składników zespołu

Nowości Inventor 2014_upraszczanie


Rozpoznawanie cech kształtujących dla modeli pochodzących z programu Revit
Narzędzia pozwalają na rozpoznawanie cech kształtujących części, a przez to łatwe tworzenie uproszczeń i modyfikacje geometrii części. Dostępne są opcje typu: usuń fazy, zaokrąglenia, zamknij otwory, zamknij wycięcia, utwórz uproszczenie kształtu.


Rozszerzona obsługa chmury punktów
Nowy program Recap pozwala na połączenie kilku chmur punktów z kilku plików w jeden plik. Plik można wczytać do programu Inventor. Nowe funkcje wstawiania chmury punktów pozwalają wstawić ją w początku układu współrzędnych 0,0,0.


Chmura – Autodesk 360

 • Nowe narzędzia zarządzania plikami przechowywanym w chmurze pozwalają na łatwe otwieranie i zapisywanie plików.
 • Nowy dysk Autodesk 360 dostępny jest teraz w Eksploratorze Windows. Dysk Autodesk 360 jest traktowany przez Inventora jako „normalny” dysk na którym można dokonywać zapisu i odczytu danych projektowych. Pliki są automatycznie synchronizowane z danymi w chmurze Autodesk 360.
 • Zapisanie pliku zespołu w chmurze Autodesk 360 spowoduje, że również pliki wchodzące w jego skład zostaną automatycznie zapisane.
 • W obszarze powiadomień Windows umieszczona jest ikona Autodesk 360 informująca o statusach plików i stanie synchronizacji.


Informacje dla zespołu projektowego.

 • Możesz użyć nowych narzędzi, które przy starcie Inventora i pojawieniu się okna „WITAMY” rozpoczynającego pracę dadzą dostęp każdemu projektantowi do ważnych informacji, które chcesz przekazać zespołowi.
 • Informacje nie podlegające zmianie można umieścić na stałe w tym oknie. Dla informacji które podlegają zmianą można zdefiniować połączenie z wewnętrzną siecią intranet.
 • Konfiguracje można dokonać w opcjach aplikacji na zakładce Pliki.


Wersja 2015 właśnie debiutuje na rynku. Jeśli chcą Państwo być na bieżąco z informacjami dotyczącymi tej wersji, zachęcamy subskrypcji naszego miesięcznego biuletynu branżowego, w którym informować będziemy o wszystkich nowościach.

[easy_contact_forms fid=13]


Dlaczego warto?

W ciągu ponad 10 lat obecności na rynku współpracowaliśmy już z ponad dwoma tysiącami klientów. Jako Autodesk Gold Partner jesteśmy w stanie zaoferować Państwu atrakcyjną i konkurencyjną ofertę.


Skontaktuj się z nami


Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the truck.


  Promocje

  Inventor 2014, 5.0 out of 5 based on 2 ratings