Menu

Inventor 2024


Ulepszone narzędzia Inventor 2024

Wersja programu Inventor 2024 Autodesk Inventor 2024 zawiera ponad 100 ulepszeń i udoskonaleń poprawiających jakość i komfort pracy.

Licencja INVENTOR 2024 na 1 rok >>Licencja INVENTOR 2024 na 3 lata >>

Nowości po aktualizacji do Inventora 2024.2 

W listopadzie 2023 roku Autodesk opublikował aktualizację nr 2 do programu Inventor Professional. Aktualizacja jest odpowiedzią na opinie i sugestie użytkowników w zakresie użytkowania programu Inventor, zwiększa wydajność i niezawodności, jakości użytkowania, ułatwia przepływ pracy podczas projektowania. Poniżej opis niektórych nowości zawartych w tej wersji.

1. Szkice i mierzenie

 • Szkic – możliwość kopiowania wartości wymiarów sterowanych – Prawy Przycisk Myszy – Kopiuj
 • Rzutuj Geometrię – zmiana typu linii konstrukcyjna/normalna – Wciśnij Shift, nastąpi interaktywna zmiana typu linii podczas rzutowania
  zmiany w rzutowaniu geometrii
 • Narzędzie pomiar – podaję informacje o masie i objętości wskazanych elementów, można i sumować masę wskazanych elementów
 • Podawane są przyrosty minimalne i maksymalne wskazanych elementów
 • Ulepszono wskazywanie obiektów do pomiarów
 • Szkic Bloki – identyfikacja bloku w szkicu przez najechania na geometrię bloku.
  aktualizacja szkicu bloku w Inventor 2024.2

2. Parametry – Pole wyszukiwania i filtrowania parametrów pozwala na wybór i filtrowanie po dowolnych polach fx.

jak zmieniły się parametry w Inventor 2024.2

3. Płaskie rozwiniecie blachy – Dodano eksport płaskiego rozwinięcia do formatu STEP

4. Analiza kolizji gwintu – Ulepszone narzędzie do analizy gwintów uwzgledniające głębokość i gwintu w otworze ze wstawiona w otwór śrubą – Użyj dokładnej analizy gwintu.

analiza kolizji gwintu w nowej aktualizacji Inventor 2024.2

5. Zapisz i zastąp wszystko-  pozwala w jednej operacji zastąpić wszystkie wystąpienia komponentu.

zapisz i zastąp wszystko. Nowa funkcja w Inventor

6. Zespół – Podwójne kliknięcie w przeglądarce komponentów  – powoduje wejście w edycje, bez konieczności klikania Powrót.

7. Rysunki – wybór wiersza lub wierszy w liście części – podświetla się na czerwono i jednocześnie podświetla się wybrany element na wszystkich rzutach na rysunku, ułatwiając w znaczny sposób identyfikacje.

wybór pozycji z listy części jeszcze łatwiejszy

✔️ Wykończenie powierzchni

Nowa funkcja Wykończenie umożliwia określenie wyglądu części, komponentów i zespołów, ale również opisanie procesu produkcji, obróbki cieplnej, nakładanie powłoki lub wykończenia powierzchni. Wszystkie wykończenia zastosowane w części lub zespole są wyświetlane w folderze Wykończenia w przeglądarce.

 • Wykończenie przypisywane jest do powierzchni części lub zespołu i obejmuje następujące parametry:
 • Wygląd powierzchni
 • Powłokę z innego materiału np.: chromowanie, cynkowanie,… z określeniem grubości warstwy materiału
 • Obróbkę cieplno-chemiczną: nawęglanie, azotowanie,… z określeniem twardości po obróbce
 • Chropowatość powierzchni – z opisem sposobu obróbki
 • Malowanie farbą z dokładnym określeniem koloru i grubości powłoki

Wykończenia mogą być użyte w stanach części do wykonania część czy zespołu w różnych wariantach obróbki, materiału czy powłoki.
Wszystkie zastosowane wykończenia są przechowywane w parametrach Fx elementu. Tworząc dokumentację rysunkową można wykorzystywać to do parametrycznego ręcznego i automatycznego opisywania rysunków.

Edycja właściwości powłok możliwa jest przez plik XMM – finish.xml znajdujący się w lokalizacji – C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2024\Design Data\XML\pl-PL

Inventor 2024 wykończenie powierzchni 1


webinar Inventor 2024

✔️ iLogic w środowisku zarządzania dokumentacją Vault

W środowisku iLogic programu Autodesk Inventor dodano całą sekcje poleceń dotyczących pracy z dokumentacją w Vault. Nowe polecenia jak kopiowanie, auto numeracja, wypisywanie znacznie rozszerzają możliwości automatyzacji prac na dokumentach znajdujących się w Vault.


✔️ Znacznik – znakowanie powierzchni

Znakowanie powierzchni można wykonać na zakrzywionych elementach dzięki nowym opcją polecenia.

 • Nierównoległe szkice – Można użyć szkiców które nie są na równoległej płaszczyźnie do powierzchni znakowanej
 • Zawijanie na powierzchnie – Szkic można rzutować lub zawijać na powierzchnię.
 • Opcja Rzutuj działa w przypadku powierzchni złożonych, opcja zawijania w przypadku prostych powierzchni zakrzywionych.

Inventor 2024 Znacznik – znakowanie powierzchni 1
 


✔️ Chmurka rewizyjna na rysunku

Wskaż obszary o szczególnym znaczeniu za pomocą chmurki rewizji opartej na szkicach w środowisku rysunkowym.✔️ Ulepszenia ustawień widoków

Twórz atrakcyjne reprezentacje swojego projektu dzięki ulepszonym ustawienia widoku, ulepszeniom widoków przekroju i środowiskom wizualizacji IBL.

 • Można stworzyć widok domyślny programu Inventor – perspektywa z powierzchniami orto.

Inventor 2024 perspektywa z powierzchniami orto

 • Widok przekroju w połowie – nowa opcja – Obrót, możliwość krojenia pod dowolnym kątem.

Inventor 2024 Widok przekroju w połowie

 • Łatwa możliwość tworzenia środowisk oświetlania IBL z pomocą obrazów HDR.


✔️ Ulepszenia rur i przewodów rurowych

Style przewodów rurowych – twórz szybko i w łatwy sposób niestandardowe kolanka.

W poprzednich wersjach programu Inventor można było dodać do rurociągu sztywnego tylko kolano o kącie 45 lub 90 stopni. Od wersji 2024 można stosować kolana użytkownika – ustawione pod niestandardowym kątem.

Gdy aktywny jest styl z kolanami niestandardowymi/użytkownika, wybierz opcję Kolana niestandardowe w oknie dialogowym Trasa i użyj manipulatorów strzałek lub wpisz wartość kątową, aby ustawić kąt kolana względem bieżącego położenia.

  1. Po przeciągnięciu o 45 lub 90 stopni trasa jest wypełniana kolanem sztywnym. Kolano sztywne jest umieszczane jako część standardowa.
  1. Po przeciągnięciu pod kątem innym niż 45 lub 90 stopni trasa jest wypełniana kolanem niestandardowym. Kolano niestandardowe jest umieszczane jako część niestandardowa.

Kąty minimalne i maksymalne są zdefiniowane w kolumnie Kąt niestandardowy (CA) w części Content Centre.
Nowe style, które obsługują używanie kolan niestandardowych (Kolano niestandardowe 45, Kąt niestandardowy 90), są dostępne w oknie dialogowym Style przewodów rurowych.

webinar Inventor 2024


✔️ Zoptymalizowany kształt zespołów wyprowadzanych

W wersji Inventor 2024 można wybrać minimalne dopasowanie sześcianu tworzącego obrys gabarytowy części lub zespołu, dzięki czemu tworzona uproszczona reprezentacja lepiej dopasowuje się do oryginalnego kształtu.
W wersjach poprzednich programu Inventor sześcian ograniczający był tworzony zgodnie z kierunkami układu współrzędnych ZYX.
Opcja ta jest stosowana w polecaniach: Wyprowadź zespół, Wyprowadź część, Utwórz część i Uprość

Inventor 2024 Zoptymalizowany kształt zespołów wyprowadzanych
 

Inventor 2024 Zoptymalizowany kształt zespołów wyprowadzanych 1
 

Inventor 2024 Zoptymalizowany kształt zespołów wyprowadzanych 2
 

Inventor 2024 Zoptymalizowany kształt zespołów wyprowadzanych 3

✔️ Przepływ pracy Inventor do Fusion 360

Dodano w programie Inventor ikonę – Kontrola ręczna. Z programu Inventor można wysłać plik części (.ipt) do programu Fusion 360 i utworzyć zadania kontroli ręcznej.

Inventor 2024 Przepływ pracy Inventor do Fusion 360
 

Inventor 2024 Przepływ pracy Inventor do Fusion 360 2

✔️ Symbol spoiny

Symbole spoin tworzone w obszarze 3D są skojarzone z rysunkami i można je uwzględnić podczas tworzenia dokumentacji. Symbole również zostaną uwzględnione podczas eksportu modeli do plików 3D PDF, DWF i widoków udostępnionych.


✔️ Symbol krawędzi

Nowa funkcja opisu rysunku – Symbol krawędzi pozwala na dodanie opisów krawędzi zgodnie z normą ISO 13715:2019 do elementów na rysunku.

Inventor 2024 Nowa funkcja opisu rysunku – Symbol krawędzi.

Edycja i definiowanie styli Symbolu Krawędzi dostępne jest w Edytorze Styli i Standardów.stacje robocze do inventora

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the house.


  Promocje