Menu

Inventor poradnik – jak szybko tworzyć otwory

Zastanawiasz się w jaki sposób można szybko tworzyć otwory bez tworzenia nowego szkicu? Przygotowaliśmy, krótki poradnik rozwiązujący ten dylemat!


Jak wstawić otwory bez nowego szkicu w Inventor?

Korzystając z polecenia Otwór w programie Autodesk Inventor nie musimy wcześniej tworzyć szkicu w celu wyznaczeni pozycji kilku otworów.

Możemy skorzystać z ułatwienia i będąc w poleceniu Otwór wskazać zgrubne położenie otworów, a następnie przełączając się na zakładkę szkic określić ich dokładne wymiary.

Jak szybko zrobić otwory w Inventor


Pozycjonowanie dodanych otworów na bryle w Inventor

W zakładce szkic mamy dostępne narzędzia szkicowania jak wymiarowanie czy wiązania, które pozwalają nam wyznaczyć prawidłowe położenie otworów bez opuszczania polecenia otwór.

Dzięki możliwości wyboru w oknie dialogowym obszaru szkicu i polecenia otwór można jednym kliknięciem przełączać się między tymi obszarami lepiej kontrolować położenie i rozmiar tworzonych otworów.

W podobny sposób działa polecenie Wyciągniecie i Obrót udostępniając w oknie dialogowym możliwość przełączenia się do obszaru Szkicu.

Jak szybko zrobić otwory w Inventor


webinar-inventor-2025-nowosci-bannerAutor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska