Menu

Inventor 2023

Branża mechaniczna


Co nowego w programie Autodesk Inventor 2023


Autodesk Inventor 2023 jest pełen aktualizacji i ulepszeń dostosowanych do potrzeb klientów, pomagających przyspieszyć pracę, ograniczyć powtarzalne zadania i ulepszyć środowisko programu, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na projektowanie i innowacje.

webinar-Inventor 2023 nowości


Inventor 2023 to:

 • Ulepszenia zorientowane na klienta: Autodesk Inventor 2023 zapewnia ulepszenia, o które prosili użytkownicy programu Inventor.
 • Ulepszenia oznaczone jako Przesłanie pomysłów do programu Inventor® w sekcji Co nowego? wskazują na nową funkcjonalność dostarczoną jako bezpośredni rezultat próśb użytkowników. Podziel się swoimi pomysłami na forum Inventor Ideas.
 • Połączone przepływy pracy: Autodesk Inventor 2023 rozszerza możliwości współpracy między Fusion 360 i innymi aplikacjami, dzięki czemu wykonywanie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
 • Ciągłe dążenie do zgodności (normy 2D i 3D): Autodesk Inventor 2023 zapewnia ulepszenia oparte na standardach, które umożliwiają tworzenie zgodnych projektów.Ulepszenia Inventor sugerowane przez użytkowników

#1: Polecenie Znak/Cecha w Inventor 2023

Nowe polecenie dla części standardowych i części blaszanych, umożliwiające umieszczanie oznaczeń na modelach.

 • Użyj tekstu lub geometrii szkicu, aby dodać elementy oznakowania do swoich modeli.
 • Użyj Stylów znaczników, aby kontrolować właściwości znaczników.
 • Użyj edytora stylów i standardów do zarządzania stylami znakowania.
 • Eksportuj oznaczenia do określonych warstw w plikach DXF lub DWG.

Polecenie Znak_Cecha inventor#2: Tolerancje w Inventor 2023

Stany modelu pozwalają na użycie unikalnych ustawień tolerancji dla każdego stanu.

Tolerancje - Inventor

 • Tolerancja podstawowa: Edytor parametrów zapewnia dostęp do tolerancji podstawowej, którą można przekazywać i synchronizować z adnotacjami 3D w modelu oraz pobierać na rysunkach. Tolerancja podstawowa jest również dostępna dla wymiarów szkicu.
 • Możesz skonfigurować parametry tolerancji, tekstowe i logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Excel i używać ich w stanach modelu, częściach iParts i zespołach iAssembly.
 • Zaokrąglenia: Zastosuj tolerancje do parametrów zaokrąglenia.


#3: Arkusze blach w Inventor 2023

Zawiera w przeglądarce rozszerzone informacje modelowania dla elementów blachowych. Wyświetlanie można aktywować z zakładki Opcje aplikacji > Część, lub z przeglądarki.

arkusz blachy Inventor

Nowa opcja Szablon arkusza blachy: jest dodawana do Narzędzia > Ustawienia dokumentu > karta Modelowanie > Opcje tworzenia komponentów. Pozwala wybrać lub przejść do szablonu używanego do tworzenia nowych plików części blachowych.


#4: Wyciągnięcie i obrót w Inventor 2023

Wszystkie ustawienia okna dialogowego dla operacji wyciągnięcia i obrotu są zachowywane w ustawieniach wstępnych, aby można je było łatwo ponownie wykorzystać.

Wyciągnięcie i obrót - Inventor


#5: Format szkicu w Inventor 2023

Nowa opcja „Połącz formatowanie szkicu z komponentu źródłowego” została dodana do okna dialogowego Wyprowadź >Komponent pochodny. Umożliwia kontrolę, czy bloki zawarte w szkicu części pochodnej są aktualizowane, jeśli linie w części źródłowej są zmieniane.

format szkicu - Inventor


#6: Geometria rzutowana w Inventor 2023

Teraz można wybrać i zaznaczyć nieprawidłową geometrię rzutowaną w szkicu, dzięki czemu można ją szybko usunąć lub przejrzeć do jej naprawy.

Geometria rzutowana Inventor


#7: Tekst szkicu modelu w Inventor 2023

Można użyć standardowych i niestandardowych właściwości iProperties z aktywnego modelu i wstawić w pole tekstowe na szkicu części.

Tekst szkicu modelu Inventor


#8: iLogic w Inventor 2023

Można dodawać do wstążki reguły zewnętrzne i formularze globalne, sortować numerycznie kolejność parametrów wielowartościowych i używać opcji Measure. Użyj PreciseExtents, aby uzyskać dokładniejsze wyniki pomiaru dla zakrzywionych części.


webinar-Inventor 2023 nowości


#9: Zestawienie komponentów zespołu- BOM

W tej wersji wprowadzono nową ikonę Ustawienia w oknie Zestawienia komponentów w zespole, która umożliwia sterowanie widocznością zerowej ilości elementów i poprawnego numerowania pozycji.

iLogic Inventor

Numery pozycji BOM są wyświetlane na wiele sposobów, aby zobrazować różnicę między stanami normalnym, zablokowanym, nadpisanym i zduplikowanym lub ich kombinacjami.#10: Stany modelu w Inventor 2023

Dla komponentów stworzonych przez polecenie Uproszczenie dostosowano menu i interfejs użytkownika aby wyświetlać tylko możliwe do użycia polecenia.

Stany modelu - Inventor


#11: Wiązania w Inventor 2023

Nowa opcja Suppress w oknie dialogowym Wiązania pozwala na wyłączanie wiązań. Można utworzyć wiązanie i jednocześnie je wyłączyć, a następnie włączyć je, gdy zajdzie potrzeba.

wiązania - Inventor


#12: Relacje w Inventor 2023

Teraz polecenie Relacje działa dla wyłączonych komponentów.

Relacje Inventor


#13: Przewody rurowe w Invetor 2023

Panel Trasa (Route) w oknie dialogowym Właściwości zachowuje teraz ostatnio używane wartości w celu ponownego wykorzystania w następnej operacji.

Przewody rurowe Inventor


#14: Prezentacje w Inventor 2023

Podczas pracy nad prezentacją możesz zmieniać nazwy scen podczas ich tworzenia. Można określić wyjściową liczbę klatek na sekundę podczas zapisywania pliku video.


#15: Gwinty w złożeniach w Inventor 2023

Wielowątkowość procesora poprawia wydajność pracy na zespołach z dużą ilością części gwintowanych.webinar-Inventor 2023 nowości


#16: Skrót opcji widoczności w Inventor 2023

Użyj klawiszy Alt+V, aby przełączać widoczność brył, elementów konstrukcyjnych (płaszczyzn, osi i punktów) oraz szkiców.


#17: Nawigacja w modelu w Inventor 2023

Ulepszona jest nawigacja z użyciem polecenia Orbita Swobodna podczas korzystania z myszy posiadającej 3 przyciski. Zmienny jest punkt obrotu w zależności od wyświetlanej geometrii.

Nawigacja w modelu InventorPołączone przepływy pracy w Inventor 2023

Nieustannie szukamy sposobów na połączenie osób w różnych zespołach projektowych. We wcześniejszych wersjach była możliwość kopiowania części programu Inventor do obszaru roboczego w projekcie Fusion 360. W wersji 2023 programu Inventor dodano jeszcze lepsze połączenie. Z poziomu programu Inventor możesz przekazywać dane bezpośrednio do obszarów roboczych Fusion 360 Generative Design, Simulation i Manufacturing. Znacznie ułatwia to dalsze prace, dopracowanie pomysłów, wykonanie symulacji przed rozpoczęciem produkcji.

Połączone przepływy pracy Inventor


#1: Wymiana danych pomiędzy Inventor a Fusion 360:

Z poziomu programu Inventor uruchom narzędzia środowiska Fusion 360: Generativ Design, Manufacturing, CAM, analizy i symulacje. Wstążka z ikonami Fusion 360 jest dostępna zarówno w środowisku zespołu Inventor, jak i w środowisku części.

Wymiana danych - Inventor


#2: Nowa strona główna programu Inventor 2023

Zaprojektowana od nowa strona główna zapewnia spójny sposób uruchamiania produktów Autodesk.

Nowa strona główna - Inventor


#3: Fusion 360 z obrazem odniesienia

Poprawiona wierność wizualizacji podczas otwierania elektronicznych projektów Fusion 360 z danymi zawierającymi obrazy odniesienia.

Fusion 360 z obrazem odniesienia


#4: Wymiana danych pomiędzy programem Revit 2023 a Inventor 2023

Nowe narzędzia pozwalają określić w programie Revit podzbiór danych do udostepnienia dla programu Inventor, dzięki czemu możemy przekazywać precyzyjniejsze dane, bez zbędny elementów.

Wymiana danych Revit Inventor


#5: Polecenie uproszczenia w Inventor 2023

Ulepszono rozróżnianie cech kształtujących. Zmiany pozwalają na skuteczniejsze rozróżnienie cech kształtujących dla elementów typu kieszenie i wytłoczenia.


#6: Automatyczne udoskonalanie wyświetlania w Inventor 2023

Nowy klawisz skrótu Popraw wyświetlanie został dodany do panelu Szybkich narzędzi. Dzięki polepszonej wydajności działania programu Inventor wprowadzanej w ostatnich kilku wydaniach, automatyczne poprawienie jakości widoku jest teraz zawsze aktywne. Możliwe jest, że jednak dojdzie do klatkowania czy spowolnienia wyświetlania. W takim wypadku możesz użyć polecenia Popraw wygląd, aby polepszyć jakość pracy.

Automatyczne udoskonalanie wyświetlania Inventor


#7: Translatory w Inventor 2023

W najnowszej wersji programu Inventor dodano nowe formaty obsługiwanych plików: glTF, glb i USDz, oraz aktualizacje importu/eksportu JT, eksportu STEP i STL.

 • Format glTF – Plik glTF używa jednego z dwóch możliwych rozszerzeń plików: .gltf lub .glb. Zarówno pliki .gltf, jak i .glb mogą odwoływać się do zewnętrznych zasobów i tekstur. Alternatywnie oba formaty plików mogą być samodzielne przez bezpośrednie osadzenie danych w plikach. Jest to otwarty standard wymiany danych, obsługuje geometrię modelu 3D, wygląd, hierarchię scen i animację. Może być wykorzystywany jako uproszczony, interoperacyjny format do dostarczania zasobów 3D przy zminimalizowaniu rozmiarze plików i zminimalizowanych czasie przetwarzania przez aplikacje. Format wykorzystywany do wyświetlania treści 3D i rozszerzonej rzeczywistości (AR) na stronach internetowych i na platformie Android
 • Format USDz – Dodano obsługę eksportu do formatu USDz. USDZ to format pliku 3D, który wyświetla treści 3D i rozszerzonej rzeczywistości (AR) na urządzeniach z systemem iOS bez konieczności pobierania specjalnych aplikacji.
 • Import/eksport JT – Wsparcie dla wersji 10.6 i 10.7, obejmuje odczyt i zapis. Dodano obsługę eksportu LUW.
 • STEP – Poprawiono wydajność otwierania plików STEP. Dodano obsługę eksportu LUW.
webinar-Inventor 2023 nowości


Zgodność z normami 2D i 3D w Inventor 2023

#1: Adnotacje 3D i definicja oparta na modelu w Inventor 2023

Polecenie Odnośnik zostało dodane do panelu Opis ogólny, dzięki czemu można ustalić odniesienia na nieregularnych powierzchniach.

Adnotacje 3D i definicja

 • Odnośnik zostanie dodany do listy stylów.
 • Zdefiniowane przez użytkownika docelowe płaszczyzny odniesienia 3DA są dodawane.
 • Można uwzględnić właściwości iProperties i dodawać paramety podczas dodawania tekstu do adnotacji 3D.

 

iProperties

 

Pomocnik tolerancji wspiera normy ASME 2009 i ISO 2012.

 

Pomocnik tolerancji

 

Ramka odniesienia została udoskonalona pod kątem łatwości użytkowania i dodawania niestandardowych etykiet bazy.

 

niestandardowych etykiet bazy

Można dodać w uwagach ogólne tekstowych symbole chropowatości powierzchni i profilu powierzchni.

 

symbole chropowatości powierzchni


#2: Widoki rysunkowe w Inventor 2023

Możliwa jest zmiana kształtu obwiedni widoku szczegółu z okrągłego na prostokątny.

Widoki rysunkowe

Można użyć na rysunku połącznia Stanu modelu z widokami Reprezentacji zespołu.

Stanu modelu z widokami Reprezentacji

Można użyć dowolnego widoku na rysunku jako głównego źródła właściwości.

 

głównego źródła właściwośc

Dodano dostęp do dowolnego pola właściwości dla wymiarów z Edytora tekstu.

 

właściwości dla wymiarów z Edytora tekstu


#3: Opisy rysunkowe w Inventor 2023

Dodano symbol zbiorczej chropowatości powierzchni dla całego rysunku.

 

zbiorczej chropowatości powierzchni

 

Ulepszono opis linii symbolu spoiny i kierunku flagi pola i dodano tą właściwość w Stylach symboli spoiny.

 

opis linii symbolu spoiny

 

Tekst linii odniesienia może teraz zawierać standardowe i niestandardowe właściwości iProperties oraz właściwości wystąpienia należące do elementów nadrzędnych zespołów czy podzespołów dołączonej części.

 

Tekst linii odniesieniaWizualizacje produktów w Inventor 2023 – Śledzenie promieni GPU (w wersja rozwojowa) 

W programie Inventor 2023 wprowadzono nową opcję wyświetlania GPU Ray Tracing, która wykorzystuje obsługę sprzętowego ray tracingu przez procesor karty graficznej GPU. Opcja ta jest w stanie przedpremierowym i zostanie udoskonalona w przyszłych aktualizacjach.

Funkcje renderu GPU można włączyć w Opcje aplikacji/Sprzęt/Śledzenie promieni. Jeżeli funkcja nie jest dostępna, oznacza to, że posiadana karta graficzna nie spełnia wymogów. Karta graficzna powinna posiadać obsługę DirectX Raytracing (DXR) lub odpowiednią moc obliczeniową.

Śledzenie promieni GPU
 

W chwili wydania programu Inventor 2023 GPU Ray Tracing może być używany z następującymi kartami graficznymi:

 • Procesory graficzne NVIDIA z natywną obsługą ray tracingu obejmują dowolny procesor graficzny z oznaczeniem „RTX” w nazwie marki, w tym mobilne procesory graficzne:
  • Seria GeForce RTX, taka jak GeForce RTX 2060.
  • Seria Quadro RTX, taka jak Quadro RTX 4000.
  • Seria RTX A, taka jak RTX A2000.
 • Procesory graficzne NVIDIA z obsługą obliczeniową obejmują dowolny procesor graficzny z mikroarchitekturą „Pascal” i co najmniej 6 GB pamięci RAM. Należy zwrócić uwagę, że te procesory GPU będą działać znacznie wolniej z GPU Ray Tracing z powodu braku natywnej obsługi ray tracingu:
  • Seria GeForce 10, taka jak GeForce GTX 1080.
  • Seria Quadro P, taka jak Quadro P4000.
 • Procesory graficzne AMD z natywną obsługą Ray Tracingu obejmują dowolny procesor graficzny z mikroarchitekturą „RDNA 2:
  • Seria RX 6000, w tym mobilna seria RX 6000M.
  • Seria Radeon PRO W6000, taka jak Radeon PRO W6800.


Autodesk Inventor wykorzystywany jest w branżach:

webinar-Inventor 2023 nowości


stacje robocze do inventora

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the heart.


  Promocje