Menu

Autodesk Inventor Professional 2019

branżaNowości w Autodesk Inventor Professional 2019


Inventor 2019 jest stworzony dla współczesnych inżynierów i projektantów.

Klienci używający programu Inventor z całego świata dzielą się opiniami w celu ulepszania sposobu korzystania z programu Inventor 2019. Najnowsza wersja to ciągłe dążenie do polepszenia wydajności, automatyzacji, ulepszeniu operacji modelowania, które to elementy umożliwiają stworzenie profesjonalnego projektu mechanicznego. Inventor 2019 łączy się z chmurą Autodesk, aby umożliwić uczestnikom procesu projektowego współpracę i wymianę danych.

Projektanci i inżynierowie każdego dnia pracują nad dostarczaniem innowacyjnych i wysokiej jakości produktów. Inventor 2019 dostarcza ulepszone narzędzia w zakresie projektowania, automatyzacji i wydajności, aby wyprzedzić wymagania rynku.


Wydajność pracy z zespołami i dokumentacją

Wiemy, że wydajność pracy w programie jest bardzo ważna, dlatego stale szukamy sposobów na poprawę wydajności działania programu Inventor. Inventor w wersji 2019 ma usprawnienia m. in.  w następujących obszarach:

Zespół Dokumentacja
 • Edytowanie części w trybie zespołu
 • Aktualizacje zespołów
 • Wybór szyku
 • Tworzenie widoków
 • Aktualizacje widoków
 • Nawigacja widokami

Szczegóły:

Zwiększona wydajność

 • Polecenie Otwór – zostało stworzone nowe menu polecenia otwór. Układ okna został zoptymalizowany w celu poprawy przejrzystości i wydajności tworzenia otworów. Poprawa jest najbardziej widoczna w modelach z wieloma gwintowanymi otworami.
 • Szybkość działania polecenia Zoom i wyświetlania grafiki w przypadku dużych złożeń została znacznie przyspieszona.

Praca z zespołami

 • Edycja w trybie zespołu – poprawiona wydajność i szybkość podczas wchodzenia do edycji i wychodzenia z edycji elementu.
 • Widok projektu – prędkość zmiany widoku została znacząco poprawiona.
 • Reprezentacja pozycji – zmiany reprezentacji pozycji działają szybciej. Dodatkowe usprawnienia zostały osiągnięte poprzez aktualizację komponentów uczestniczących w widoku.
 • Widok przekroju – poprawiona wydajność podczas korzystania z polecenia przekroju w trybie pełnym. Nastąpiła znacząca poprawa szybkości podczas przeciągania płaszczyzny przekroju, podczas podglądu oraz przy użyciu poleceń Przesuń / Zoom / Obrót.
 • Funkcje zespołu – znacząco zwiększona szybkość aktualizacji zespołów, przebudowy zespołu i szybkość aktualizacji podczas otwierania plików.
 • Tryb ekspres – dostępne są dodatkowe polecenia w trybie Wczytaj Expresowo.
 • Wiązania – ulepszenia oparte na lepszym zarządzaniu warunkami montażu elementów zespołu.
 • Zastąp wszystko – w przypadku modeli, w których komponent ma dużą liczbę powtórzeń (np. 300+), wydajność znacznie się poprawiła.
 • Szyk – znaczna poprawa wydajności przy wyborze komponentów do szyku w zespole.
 • Zastąp powłoką – wykrywa ukryte elementy, dzięki czemu można łatwo je wykluczyć lub włączyć.
 • Generator ram – ogólne ulepszenia wydajności działania.
 • Migracja – dotyczy danych z wersji 2012 i starszych. Poprawiono wydajność migracji ze stylów kolorów do nowej biblioteki materiałów.

Rysunek – ulepszenia tworzenia widoków rysunkowych są szczególnie widoczne dla dużych zespołów. Zwiększona wydajność dotyczą następujących obszarów:

 • Tworzenie widoku – kiedy używamy widoków z ukrytymi liniami i widoków.
 • Zmiana widoku – podczas podglądu widoku.
 • Aktualizacja widoków rysunkowych – po zmianach reprezentacji zespołu, zmianach poziomu szczegółu, aktualizacji zespołów.
 • Widok pomocniczy – poprawiona wydajność podczas korzystania z polecenia.
 • Podgląd części odniesienia  dla widoków, w których części odniesienia wykraczają poza zakres.

Biblioteka Content Center

Buforowanie danych w pamięci

Aby skrócić czas oczekiwania na wyświetlenie części z Content Center, program Inventor 2019 buforuje teraz zawartość podczas sesji. Dane są buforowane w pamięci do późniejszego użycia, eliminując konieczność ponownego wczytywania danych z biblioteki. Po zakończeniu sesji programu Inventor pamięć podręczna zostanie wyczyszczona.

 

©Autodesk
iLogic:

Ulepszenia iLogic ułatwiają tworzenie programów z operacjami dodawania, modyfikowania i usuwania komponentów i wiązań z zespołów.

 

©Autodesk
Nowe funkcje iLogic do dodawania wiązań zespołu

Nowe funkcje relacji iLogic (Add) pozwalają tworzyć zespół iLogic, którego wystąpienia i wiązania są generowane przez regułę.

©Autodesk
Nowe przechwytywanie bieżących stanów poleceń

Polecenie Przechwytuj bieżące stany zachowuje teraz stany, gdy użyjesz nowych poleceń z grupy Add.

©Autodesk
Wiązania przypisane do nazwanej geometrii

Teraz możesz przypisać nazwy do powierzchni i krawędzi, a następnie utworzyć regułę, która dodaje wiązania bezpośrednio do nazwanej powierzchni lub krawędzi.

©Autodesk
iLogic – pomoc HELP

Pomoc dla funkcji i argumentów iLogic jest teraz dostępna w menu pomocy Reference API iLogic. Treść pomocy dostępna jest tylko w języku angielskim.

©Autodesk
Definicja oparta na modelu

Doradca tolerancji wyświetla teraz stan ograniczenia za pomocą koloru. Kliknij opcję Kolor Status, aby włączyć wyświetlanie kolorów.

©Autodesk


 

Inventor 2019 łączy się z chmurą Autodesk, aby umożliwić użytkownikom współpracę, projektowanie i komunikację między uczestnikami projektu. Połączony z chmurą program Inventor umożliwia wykorzystanie danych poza własnym komputerem dzięki prostym, bezpiecznym i wydajnym narzędziom do przepływu pracy.

Widoki udostępnione

Udostępnione widoki to najlepszy sposób dla projektantów, inżynierów i konstruktorów, którzy muszą konsultować swoje projekty z innymi i uzyskać zwrotną informację o projekcie w toku pracy nad nim. Użyj udostępniania widoków, aby przekazać widoki 2D lub 3D swojej pracy w sposób online i wyświetlać komentarze w programie podczas pracy. Dzięki współużytkowanym widokom każdy recenzent może przeglądać i komentować online projekty przez przeglądarkę internetową. Unikasz potrzeby instalowania dodatkowej przeglądarki przez recenzentów i współpracowników, udostępnij im narzędzia do komentowania i oznaczania rewizji umożliwiające przekazywanie szczegółowych informacji zwrotnych. Udostępnione widoki to wizualne reprezentacje 2D i 3D twoich projektów, które wygasają po 30 dniach, a twoje pliki projektowe i modele są zawsze chronione. Daje to ich autorom możliwość wyraźnego oddzielenia pracy udostępnianej w celach informacyjnych od rzeczywistych projektów na których trwa praca.

Współdzielone widoki umożliwiają:

 • Szybkie tworzenie uproszczonych modeli i rysunków z poziomu programu Inventor.
 • Wygenerowanie linku, który można przesłać dowolnemu współpracownikowi.
 • Zainteresowane osoby po otwarciu linku mogą przeglądać udostępnione modele i rysunki, dodawać komentarze i znaczniki za pośrednictwem przeglądarki Autodesk Viewer. (przeglądarka online bez konieczności instalacji)
 • Autorzy mogą przeglądać komentarze i sprawdzać opinie, jakie otrzymali i odpowiadać.

 

 

 

 

©Autodesk
Autodesk Drive – dysk Autodesk:

Dysk Autodesk to rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze, które umożliwia użytkownikom i małym zespołom porządkowanie, podgląd i udostępnianie wszelkiego rodzaju danych projektowych. Dostęp do napędu Autodesk można uzyskać bezpośrednio z aplikacji np. Inventor, za pomocą aplikacji Autodesk Desktop Connector.

 

©Autodesk

 

AnyCAD dla Fusion 360 – Przenoś dane między plikami na komputerze a plikami w chmurze

Program Inventor kontynuuje rozszerzanie funkcjonalności narzędzi AnyCAD poprzez dodanie obsługi plików programu Fusion 360.

Możesz używać modeli stworzonych w Fusion 360 bezpośrednio w programie Inventor. Możesz wykorzystać części i zespoły stworzone w Fusion 360 i użyć je do zbudowania dużego zespołu i wykonania dokumentacji 2D w programie Inventor. Pliki zachowują połącznia pomiędzy sobą, po aktualizacji danych w Fusion 360 zmiany zostaną przeniesione do programu Inventor.

Podobnie, możesz wykorzystać części programu Inventor i używać ich w Fusion 360 w celu np.: symulacji w chmurze, obróbki CAM i innych. Fusion 360 używa teraz tych samych narzędzi AnyCAD, dzięki którym zmiany w modelu Inventor mogą być automatycznie przekazywane do projektów w Fusion 360.

 

 

 

©Autodesk

Ulepszenia wskazane przez klientów zawarte są w wielu nowych narzędziach programu Inventor 2019. Udoskonalanie poleceń, usprawnianie przepływu pracy i rozwój istniejących narzędzi to obszary, w których opinie naszych klientów przyczyniły się do poprawienia komfortu korzystania z programu Inventor.

Polecenie Otwór

Nowe polecenie Otwór jest szybsze i dopasowane do twojej pracy dzięki zbieraniu informacji o tym jakie otwory wykonujesz. Możesz wstawiać otwory zgodnie z wymiarami bez konieczności wcześniejszego definiowania szkicu. Bez wychodzenia z polecenia można się przełączać pomiędzy edycją elementów i edycją szkicu.

©Autodesk
Nowe polecenie otworu zapewnia następujące ulepszenia wydajności:

Szybciej twórz otwory
 • Zmniejszona wymagana liczbę kliknięć, ruchów myszy i przełączania menu, co znacznie zwiększa szybkość i produktywność.
 • Dodatkowe ulepszenia wydajności są dokonywane poprzez szybsze ładowanie danych gwintów i śrub.
Łatwiejszy wybór
 • Uprościliśmy typy wyboru miejsc i lokalizacji otworów. Program sam podpowiada i ułatwia wybór nowej lokalizacji otworu.
 • Możesz dodać większą liczbę otworów bez konieczności wcześniejszego utworzenia szkicu.
Bezproblemowe przechodzenie między etapami Przejdź między definicją otworu a szkicem, aby dodać lub zmodyfikować właściwości i przejść z powrotem do definicji otworu.
Udoskonalenia interfejsu użytkownika Łatwiejsze użycie polecenia otwór i łatwiejsze ponowne użycie z ustawionymi wcześniej parametrami otworu.
Usprawnione tworzenie otworu
 • Przepływ pracy w panelu właściwości jest od góry do dołu. Oznacza to, że każda ustawiona lub zmieniona właściwość może wpływać na właściwości w sekcjach poniżej, ale te właściwości nie mają wpływu na właściwości w poprzednich sekcjach.
 • Ulepszona kolejność wymiarów pozwala na szybsze wprowadzanie wartości do otworów.
 • Zapisane konfiguracje otworów umożliwiają tworzenie i ponowne wykorzystywanie często używanych zestawów właściwości.
Przetwórstwo blach – Symetryczne odsunięcie

Wiele osób prosiło o możliwość utworzenia blachy przez wyciągnięcie symetryczne od płaszczyzny szkicu. Dodana została ikona pozwalająca na utworzenie wyciągnięcia symetrycznego.

 

©Autodesk
Podcięcie do wycinania laserowego:

Dodano nowe podcięcie mające zastosowanie przy wycinaniu laserowym, stosowane dla elementów spawanych liniowo. Nowe podcięcie posiada styczne łagodne przejścia i jest zakończone łukiem.

 

©Autodesk
Rury i instalacje rurowe – Blokowanie długości węży

Nowa opcja, Zablokuj długość węża, pozwala obliczyć dokładną długości węża. Po jej wybraniu i zmianie położenia komponentów przyłączenia węża długość jego się nie zmienia. Można również zablokować długość węża, dodając Wymiar ogólny w Szkicu 3D.

©Autodesk
Generator ram – Ulepszenie polecenia cięcia

Wartości parametrów docinania kształtowników utworzonych w wyniku działania poleceniem Utnij/Wydłuż są dostępne na karcie iProperties / Custom jako CUTDETAIL1, CUTDETAIL2 itd. Można te wartości umieścić na liście części jako parametry opisujące parametry docinania. Dodatkowo parametr G_L określający długość całkowitą wylicza prawidłową długości elementu po zastosowaniu operacji docinania.

©Autodesk
Wiązania przypisane do nazwanej geometrii

Teraz możesz przypisać nazwy do powierzchni i krawędzi, a następnie utworzyć regułę, która dodaje wiązania bezpośrednio do nazwanej powierzchni lub krawędzi.

©Autodesk
Ulepszenie szkicu

Polecenie Linia śrubowa 3D zostało ulepszone w celu usprawnienia tworzenia helisy o zmiennym skoku. Można tworzyć linię śrubową 3D podając zmienny skok, ilość obrotów, wysokość, itp.

©Autodesk
Odwrócone zaokrąglenie

Została dodana opcja tworzenia odwróconego zaokrąglenia krawędzi. Zaokrąglenie może być utworzone z wypukłymi lub wklęsłymi krawędziami.

©Autodesk
Edycja bezpośrednia

Poprzednie polecenie Edycja Bezpośrednia – Przesuń pozwalała tylko na obrót lub przesunięcie elementu w nowe miejsce. Teraz działanie polecenia zostało rozszerzone o zmianę wielkości elementu. Dodano nową opcje do zaznaczenia Automatic Blending – Automatyczne łącznie.

©Autodesk
Blokowania długości splajnu

Wcześniej nie było możliwości, aby zapobiec zmianie długości splajnu po wprowadzeniu zmian w innych komponentach. Na przykład, jeśli utworzono profil szkicu składający się z geometrii linii i splajnu, a następnie zmodyfikowano długość geometrii linii, zmieniła się zarówno długość, jak i kształt geometrii splajnu. Nie istniał mechanizm zapobiegający zmianie długości splajnu.

W środowisku Szkicowania 3D zmieniono działanie polecenia wymiar ogólny w celu zachowania długości splajnu.

Po dodaniu wymiaru do splajnu metoda dopasowania splajnu zostanie zmieniona na dopasowanie – minimalna energia. Domyślną wartością wymiaru jest długość wyliczonej minimalnej długości splajnu.

Dodawanie wymiaru ogólnego do splajnu zapobiega zmianie całkowitej długości splajnu. Gdy elementy przyłączenia przesuwają się, kształt splajnu dostosowuje się, a całkowita długość splajnu pozostaje bez zmian.


Wiązania zespołów

Nowe opcje dla wiązania zestawiającego elementy łączone osiami.

Wiązanie Zestawiające zawiera 3 nowe możliwości łączenia w przypadku połączenia elementów osiami. Po wybraniu 2 osi można użyć nowych opcji: przeciwnie, wyrównany, nieokreślony, aby ustalić kierunek elementów podczas tworzenia wiązania. Opcja ułatwia ustawienie elementów łączonych osiami w pożądany sposób.

 • Przeciwny (domyślnie): Odwraca kierunek wiązania pierwszego wybranego komponentu.
 • Wyrównany: Zachowuje kierunek wiązania pierwszego wybranego komponentu.
 • Nieokreślone: Tworzy wiązanie bez obracania elementów.

Wiązanie – Polecenie Wstaw, nowa opcja blokowanie położenia elementów

Użyj nowej opcji Blokuj obrót, aby zablokować możliwość obrotu elementu podczas umieszczania wiązaniem Wstaw. Ta opcja zapobiega obracaniu się części.

Po zastosowaniu opcji Zablokuj obrót, wiązanie Wstaw wyświetla się z ikoną zamkniętej kłódki w przeglądarce.

 

©Autodesk
Po zastosowaniu opcji Zablokuj obrót, wiązanie Wstaw wyświetla się z ikoną zamkniętej kłódki w przeglądarce.

©Autodesk

Migracja ustawień niestandardowych

Możesz użyć opcji Migruj Ustawienia użytkownika podczas pierwszego uruchomienia programu Inventor 2019. Ustawienia niestandardowe, jakie zostały wprowadzone w poprzednich zainstalowanych wersjach programu Inventor zostaną wprowadzone do najnowszej wersji programu Inventor 2019.

 

©Autodesk
Schemat kolorów programu Inventor:

Edytor schematów kolorów jest instalowany jako część programu Inventor 2019. Dostęp do niego można uzyskać za pomocą opcji aplikacji> karta kolorów. Ustawienia zapisywane są w pliku xml – Opcje aplikacji.  Edytor schematów kolorów pozwala tworzyć własne niestandardowe schematy kolorów wyglądu programu Inventor.

 

©Autodesk

 

Usprawnienia procesu instalacji

Aby przyspieszyć proces instalacji, niektóre dodatki zostały usunięte z managera instalacji i są udostępniane za pomocą osobnego pliku do pobrania lub linków. Ta zmiana dotyczy następujących dodatków lub aplikacji:

 

 


 

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the car.


  Promocje