Menu

Generatory części maszyn


Autodesk Inventor to program do cyfrowego prototypowania. Obok szeregu funkcji i narzędzi do budowania modeli 3D części i zespołów, Inventor dysponuje także dużym zasobem różnego rodzaju generatorów, które przyspieszają pracę i odciążają konstruktora od żmudnych i pracochłonnych czynności.


Generator ram

Służy do tworzenia konstrukcji ramowych z kształtowników. Generator korzysta z profili zawartych w bibliotekach, oraz ma możliwość tworzenia własnych profili i późniejszego umieszczania ich w bibliotekach normalii. Generowanie konstrukcji ramowych może przebiegać w oparciu o model: szkieletowy (linie w szkicu 2D lub 3D), model bryłowy – w oparciu o krawędzie, w oparciu o punkty.

Wstawione kształtowniki i węzły można modyfikować narzędziami typy: Dotnij, Wydłuż, Połącz narożnik, Przytnij, itp. Lista części generuje się w sposób automatyczny, elementy powtarzające się są sumowane i długość ich jest sumowana w tabeli.

Wersja Inventor Professional pozwala na przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych ramy jako układu prętowo-węzłowego lub jako element bryłowy.Dostępne narzędzia do tworzenia i modyfikacji i ramyModel ramyDokumentacja 2D i lista częściGenerator wałów

Służy do projektowania i obliczania wałów. Generator ten umożliwia zaprojektowanie wału wraz z fazami, łożyskowaniem, nakiełkami, podcięciami czy wpustami. Projektując wał możemy go budować przez tworzenie kolejnych stopni o określonych średnicach, lub budować wał w oparciu o istniejącą geometrię np.: łożyska, koła zębate, itp. Podając odpowiednie wartości sił działających na wał, oraz określając podpory wału generator wykonuje obliczenia.Generator wałów
Obliczenia wałówGenerator połączeń śrubowych

Dzięki temu generatorowi po podaniu kilku parametrów otrzymamy gotowe połączenie śrubowe z odpowiednio dobraną śrubą, nakrętką, podkładką oraz utworzonym otworem w łączonych elementach. Generator połączeń pozwala na przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych połącznia.Połącznia śrubowe wstawione z generatoraOkno dialogowe kreatora połączniaObliczenia połącznia śrubowegoElementy połączone złączem śrubowymGenerator pierścieni uszczelniających

Umożliwia szybkie dobranie i wygenerowanie odpowiedniego pierścienia uszczelniającego poprzez wykonanie niezbędnych w tym celu obliczeń oraz odpowiedniego rowka pod ten pierścień. Wystarczy wskazać powierzchnię walcową do osadzenia pierścienia, wybrać z normy pierścień i podać odsunięcie od krawędzi, program automatycznie wykona wycięcie w wale i wstawi pasujący pierścień uszczelniający.Okno dialogowe wstawiania pierścieniaWstawiony pierścień.

Generator przekładni zębatych

Umożliwia szybkie wygenerowanie przekładni zębatej walcowej, ślimakowej i stożkowej, o zębach prostych lub skośnych, o zazębieniu zewnętrznym i wewnętrznym. Przekładnia może być generowana swobodnie w przestrzeni zespołu lub generowane w oparciu o istniejące wały.

Dobór parametrów przekładni może być przeprowadzony na kilka sposobów. W zależności od założeń można podawać: odległość osi, przełożenie, moduł, ilość zębów. Można stosować korektę: w przełożeniu przekładni, korektę całkowitą, we współczynniku odwrotności, z porównaniem poślizgów, wg. Merrita.

Generator po określeniu parametrów przekładni automatycznie wygeneruje odpowiednie koła zębate lub ślimaka i ślimacznicę. Obliczenia przekładni mogą być wykonywane wg standardów: ISO 9336:1996, AMSI/AGMA 2001-D04:2005, Legacy ANSI, Bacha, Merrit, DIN 3990:1988, CSN 01 4686:1988. Do obliczeń możemy podać: moc, prędkość, moment obrotowy, sprawność przekładni, rodzaj użytych materiałów, wymaganą trwałość,
Określenie geometrii przekładniObliczenia przekładniPrzekładnia stożkowa kątowa 90 stopni o zębach skośnych.Przekładnia walcowa o zębach skośnychPrzekładnia ślimakowaGenerator przekładni łańcuchowych i pasowych

Pozwala na wygenerowanie przekładni łańcuchowej, przekładni pasowej klinowej, przekładni z pasami synchronicznymi. Za pomocą generatora można zbudować przekładnię w oparciu o rozmiar łańcucha lub pasa, liczbę zębów lub trzecie najczęściej obierane kryterium czyli najbliższej możliwej średnicy kół.

Trzecie z wymienionych kryteriów jest najbardziej przydatne gdyż możemy dopasować przekładnie do przestrzeni, w której ma pracować. Elementy takiej przekładni dobieramy z listy elementów znormalizowanych, ale już zawężonych do tych, które spełniają nasze kryteria. Całą przekładnię możemy poddać analizie, która wyeliminuje ewentualne błędy, które popełniliśmy przy jej projektowaniu.
Przekładnia ślimakowaPrzekładnia pasowa klinowaPrzekładnia pasowa synchroniczna

Generator sprężyn

Umożliwia szybkie wygenerowanie sprężyny ściskanej, rozciąganej, skrętnej lub talerzowej. Sprężyna jest generowana w oparciu o dane wprowadzone do generatora takie jak: długość sprężyny, średnica drutu, materiał, siły działające, średnica, itp. Na podstawie tych danych generowana jest odpowiednia sprężyna.
Menu wstawiania sprężynOkno dialogowe generowania sprężynyOkno dialogowe – obliczenia sprężynyPrzykładowe sprężyny utworzone za pomocą generatoraGenerator połączeń sworzniowych

Umożliwia budowanie połączeń sworzniowych. Generator automatycznie tworzy konieczne otwory w łączonych elementach i wstawia odpowiedni łącznik. Dostępne są obliczania połączeń sworzniowych w zakresie projektowania, jak i obliczenia sprawdzające połącznia na nacisk i ścinanie oraz połącznia obciążone momentem obrotowym.
Wstawianie sworzniaObliczenia połączenia sworzniowegoPołącznie sworzniowe z zawleczką

Generator połączeń kołkowych

Umożliwia budowanie połączeń kołkowych. Generator automatycznie tworzy konieczne otwory w łączonych elementach i wstawia odpowiedni łącznik. Dostępne są obliczania połączeń kołkowych w zakresie projektowania, jak i obliczenia sprawdzające połącznia na nacisk i ścinanie.
Połącznie kołkoweKołek sprężysty na waleKołek ustalający na połączniu dwóch elementówKołek osiowy – obliczenia kołka na moment skręcającyGenerator łożysk

Umożliwia wstawienie i obliczanie łożysk. Łożyska można wstawiać na wał w oparciu o średnicę wału i powierzchnie bazową. Po wskazaniu tych powierzchni program sortuje bazę dostępnych łożysk i zawęża wybór tylko do pasujących elementów.

Obliczenia. Dla wybranego łożyska sprawdza się czy spełnia warunki obciążenia statycznego, dynamicznego i trwałości. Można również przeprowadzić obliczenia w wyniku który otrzymamy listę łożysk spełniających zadane warunki.
Łożysko wstawione na wałObliczanie łożysk

Generator połącznia wpustowego

Generator umożliwia połącznie elementów za pomocą wpustów. W zależności od potrzeb można wygenerować tylko rowek pod wpust w wale lub kole, lub pełne połącznie z wpustem. Po wybraniu geometrii bazowej program sam dobiera odpowiedni wpust do wskazanej średnicy.
Wstawianie wpustu na wałObliczenia połącznia wpustowego
 


Generator krzywek

Projektuje i oblicza krzywki tarczowe, liniowe i walcowe popychacza z ramieniem o ruchu przesuwnym lub wahadłowym. Możliwe jest obliczenie i zaprojektowanie wszystkich parametrów krzywki.

Dostępne są także wyniki dla parametrów ruchu. Kreator projektuje krzywki na podstawie właściwości krzywek, takich jak: maksymalny skok, przyspieszenie, prędkość lub kąt przekazywania.
Obliczenia krzywekKrzywka

Kreator połączeń wielowypustowych

Poniższy kreator komponentów jest przeznaczony do obliczeń i projektowania połączeń wielowypustowych. Generator pozwala zaprojektować wałki wielowypustowe w oparciu o obliczenia wytrzymałościowe. Dokonując obliczeń zostaje określona minimalna długość połącznia wynikająca z obliczeń. Obliczenia uwzględniają przenoszony moment obrotowy, nacisk dopuszczalny, typ połącznia
Generator wielowypustów równoległychGenerator wielowypustów ewolwentowychstacje robocze do inventora

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


    Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
    Please prove you are human by selecting the cup.


    Promocje

    Generatory części maszyn, 5.0 out of 5 based on 2 ratings