Menu

Autodesk Inventor – cyfrowe prototypownie


Cyfrowe prototypowanie (Digital Prototyping) to proces, którego wynikiem jest stworzenie finalnego, ale wirtualnego produktu w komputerze jeszcze przed jego fizycznym powstaniem. Tworzenie wirtualnego prototypu uwzględnia wszystkie etapy prac, które miały by miejsce przy tworzenia fizycznego produktu.Na drodze takiego wirtualnego tworzenia produktu testowany jest cały szereg jego właściwości począwszy od sprawdzania wytrzymałości poszczególnych elementów, aż do symulacji jego pracy w określonym, rzeczywistym środowisku. Takie tworzenie i testowanie niesie za sobą szereg zalet i korzyści, z których główne to:

 •  Tworzymy cyfrowy model, a nie fizyczny produktu, co jest tańsze i szybsze
 •  Wprowadzamy zmiany do modelu wirtualnego, ich weryfikacja i optymalizacja odbywa się natychmiast po wprowadzeniu
 •  Praca odbywa się na jednym modelu uwzględniającym wprowadzone zmiany, bez konieczności budowania wielu modeli
 •  Testowanie wirtualnego modelu jest łatwiejsze szybsze i tańsze


Reasumując: kilka wymienionych powyżej korzyści cyfrowego prototypowania pozwala na obniżenie kosztów projektowania finalnego produktu, oraz skraca czas potrzebny do wprowadzenia produktu na rynek.


W myśl wizji cyfrowego prototypowania Autodesk stworzył szereg narzędzi wspomagających każdy etap tego procesu począwszy od projektowania koncepcyjnego, a skończywszy na przygotowaniu produkcji.


Wiodącym i bardzo rozbudowanym narzędziem do prototypowania cyfrowego wykorzystywanym przez inżynierów na całym świecie jest Autodesk Inventor Professional.

Dzięki narzędziu, którym jest Autodesk Inventor, czyli aplikacja do projektowania 3D inżynierowie mogą:

Zaprojektować każdy element z uwzględnieniem materiału z jakiego jest wykonany, jego wymiarów, kształtów, wagi, a nawet wyliczyć koszty poniesione przy produkcji tego jednego konkretnego elementu.


Skorzystać z obszernych możliwości generatorów przy projektowaniu poszczególnych elementów lub całych zespołów (przekładnie pasowe, łańcuchowe, zębate, połączenia spawane, instalacje rurowe,.. ).


Skorzystać z obszernych bibliotek elementów znormalizowanych takich jak śruby, nakrętki, łożyska, pierścienie, itp. (Autodesk Inventor posiada około 1 000 000 gotowych elementów znormalizowanych w ponad 18 standardach: PN, DIN, ISO, ANSI,…).


Sprawdzić wytrzymałość części i mechanizmów (Metoda Elementów Skończonych – MES), w elementach projektowanego zespołu podczas jego pracy i zaprojektować je w optymalny sposób.


Zasymulować pracę całego zespołu czy mechanizmu i zlokalizować ewentualne błędy powstałe w procesie projektowania, czy w czasie ruchu.


Przygotować dokumentacje wykonawczą 2D zawierającą widoki, przekroje, rzuty, rysunki montażowe.


Stworzyć listę części, listy materiałowe, zestawienie komponentów.


Przygotować kompletne listy części dla działu zakupów.


Zarządzać dokumentacją projektową wykorzystując dołączony program PDM – Autodesk Vault Basic.

 

Oprócz wymienionych powyżej możliwości Autodesk Inventor Professional posiada jeszcze wiele innych funkcji. Tak ogromna funkcjonalność tego narzędzia czyni go najczęściej wybieranym programem przez projektantów na całym świecie.


Autodesk dla każdego etapu procesu prototypowania cyfrowego przygotował wiele dodatkowych narzędzi przeznaczonych typowo dla konkretnej fazę powstawania prototypu. Do takich narzędzi należą m.in.:

Autodesk Alias – narzędzie przeznaczone do projektowania powierzchniowego, tworzenia koncepcji i designu przemysłowego, w którym powstają zaawansowane modele powierzchniowe 3D, rysunki, szkice, prezentacje.

AutoCAD Electrical – narzędzie, które pozwoli w sposób profesjonalny zaprojektować wszystko co jest związane z instalacjami elektrycznymi, sterowania i automatyki w tworzonym wirtualnym modelu.

Autodesk 3ds Max – narzędzi, które w sposób profesjonalny przygotuje animowaną wizualizację produktu w jego rzeczywistym otoczeniu pracy.

 


Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the house.


  Promocje

  Autodesk Inventor - cyfrowe prototypownie, 5.0 out of 5 based on 2 ratings