Menu

Autodesk Inventor Professional 2021

branżaNowości Autodesk Inventor 2021


Nowa wersja programu Autodesk Inventor 2021 zawiera wiele aktualizacji i udoskonaleń wprowadzonych na podstawie sugestii użytkowników, które przyspieszają procesy projektowe, ograniczają liczbę powtarzalnych zadań i poprawiają obsługę, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na projektowanie i wprowadzanie innowacji w projektach.

 • Ulepszenia wprowadzone na podstawie sugestii klientów:kontynuowany jest proces dodawania udoskonaleń oczekiwanych przez użytkowników programu Inventor.

 • Ciągła poprawa wydajności pracy:możliwa jest praca z coraz większymi i bardziej złożonymi projektami.

 • Połączone i zautomatyzowane procesy projektowe:rozszerzona funkcjonalność AnyCAD dla programu Revit, aby móc współpracować z producentami z branży budowlanej przy współpracy i koordynowaniu projektów BIM. Formaty arkuszy rysunkowych i polecenia iLogic ułatwiają automatyzację tworzenia rysunków zgodnie z własnym standardem CAD.

 • Wiele poprawek dotyczących jakości i stabilności pracy


Profesjonalne projektowanie i inżynieria

Udoskonalenia w zakresie wydajności i produktywności

W programie Inventor 2021 zwiększono wydajność następujących procesów projektowych:

Inventor 2021 nowości wersji 2 Feige Fill GmbH 2

Obraz za zgodą firmy Feige Fill GmbH

 • Szybsza reakcja programu podczas jednoczesnego wybierania wielu komponentów oknem lub przez filtrowanie komponentów.

 • Szybsze zmiany stanu widoczności w przypadku wyboru widoku lub użycia zapisanych widoków.

 • Lepsza wydajność podczas wstawiania podzespołów.


Generator ram

W tym wydaniu wprowadzono wiele udoskonaleń w zakresie obsługi i pracy z generatorem ram. Obejmują one nazewnictwo plików, nowy filtr kategorii, funkcje edycji, etc.

 • Ulepszenia w generowaniu nazwy pliku, bardziej szczegółową kontrolę schematów nazewnictwa komponentów generatora ram. Nowa opcja pozwala ustawić nazwę pliku komponentu, aby była taka sama jak nazwa wyświetlana w przeglądarce
  Inventor 2021 nowości wersji generator ram 1 nazewnictwo plików

 • Podczas wstawiania profilu nowy filtr Kategoria umożliwia zawężenie wyboru

 • Ustawienia wstępne pomagają zapisać najczęściej używane ustawienia ram w celu ich ponownego użycia.
  Inventor 2021 nowości wersji generator ram 1 właściwości

 • Nowy znacznik podglądu ułatwia orientację ramy podczas wybierania geometrii szkieletu.

 • Nowe narzędzia zoomu ułatwiają dopasowanie widoku ramy do manipulatora ramy lub przybliżenie do widoku izometrycznego manipulatora ramy. Po zakończeniu można przywrócić widok początkowy.

 • Polecenie Przytnij/Wydłuż działa na zakrzywionej powierzchni:
  Inventor 2021 nowości wersji generator ram polecenie przytnij wydłuż

 • Dodano dwa nowe kształty przycięcia do obróbki końców profili, rozszerzając obsługę przycinania o dwuteowniki, ceowniki i teowniki oraz elementy kołowe:
  Inventor 2021 nowości wersji generator ram przycinanie o dwuteowniki

 • Znacząca zmiana polecenia Użyj ponownie element ramy, ułatwiając wybór oryginalnego element


Środowisko programu Inventor

Motyw ciemny w wersji testowej

Program Inventor 2021 zawiera testową wersję nowego wyglądu programu – motyw ciemny.

Inventor 2021 nowości wersji motyw ciemny


Udoskonalenia dotyczące interfejsu poleceń – Panele poleceń

Panele właściwości są stosowane w coraz większej liczbie obszarów programu Inventor. Obecnie panele właściwości dostępne są dla następujących poleceń: Zagięcie, Zwój, Utwórz kombinację, Kopiuj obiekt, Pokrycie bitmapą, Usuń powierzchnię, Podziel, Pogrubienie/Odsunięcie i wszystkie polecenia generatora ram.

Inventor 2021 nowości wersji panele poleceń


Połączenie z Revit – Revit AnyCAD

Program Autodesk Inventor może być jeszcze lepiej wykorzystywane przez producentów związanych z branżą budowlaną, zapewniając bezproblemową integrację z danymi programu Revit.

Inventor 2021 nowości wersji połączenie z Revit

 • Dostęp do projektu programu Revit można uzyskać z lokalnego pliku lub w sposób skoordynowany za pomocą chmury, korzystając ze środowiska danych wspólnych Autodesk BIM 360.

 • Po zmianie modelu w programie Revit należy zaktualizować model w programie Inventor. W zespole programu Inventor istnieje odniesienie do modelu programu Revit, bez konwersji pliku — wszelkie zmiany wykonane w projekcie Revit zostaną zaktualizowane w zespole programu Inventor.


Wymiana danych

 • Eksport do formatu JT obsługuje obecnie eksport informacji o wytwarzaniu produktu (PMI) możliwych do interpretacji przez oprogramowanie.
  Inventor 2021 nowości wersji Eksport do formatu JT

 • Dodano obsługę importu plików programu Parasolid w wersji 32.

 • Formaty importu zostały zaktualizowane w przypadku plików programów Solid Edge, SolidWorks i Unigraphics.


Ulepszenia wynikające z sugestii klientów

Opinie użytkowników pomogły wprowadzić ulepszenia dotyczące części, zespołów i rysunków.

Części: program Autodesk Inventor 2021 zawiera udoskonalenia na poziomie części dotyczące konstrukcji blachowej, części wielobryłowych i opisów 3D.
Inventor 2021 nowości wersji 3

 • Kołnierz konstrukcji blachowej może być obecnie zdefiniowany przez płaszczyznę lub powierzchnię odniesienia, co ułatwia dopasowanie dokładnego kąta

 • Ograniczenie liczby kliknięć myszą – użyj wyboru za pomocą okna, aby wybrać wiele brył lub powierzchni w częściach.

 • Zachowanie spójności między opisami 3D a niestandardowymi właściwościami iProperties przez dodanie odniesienia do nich w uwagach linii odniesienia i opisach ogólnych.

Zespoły: program Autodesk Inventor 2021 zawiera udoskonalenia na poziomie zespołu dotyczące środowiska Przewody rurowe, struktury zespołu i schematu nazewnictwa plików
Inventor 2021 nowości wersji zespoły

 • Rozbudowane okno dialogowe Nazwa plików w poleceniu polecenia Odbij i Kopiuj.

 • Dodano nowe opcje dostępne podczas zapisywania plików, które umożliwiają ustawienie domyślnego zachowania określających, czy pliki mają być zapisywane. Nowa kolumna „Zapisz stan” w oknie dialogowym Zapisz pomaga zrozumieć, o zapisanie których plików monituje program Inventor i dlaczego.

 • Generator Połączenia Gwintowego – W oknie dialogowym dodano ikonę – Struktura zespołu. Kliknięcie Włącza/wyłączą strukturę podzespołu, powoduje że możemy przełączać się między wstawianiem elementów połącznia bezpośrednio do zespołu lub jako podzespołu.

Przewody rurowe

 • Wprowadzono udoskonalenia dotyczące nazewnictwa plików
  Inventor 2021 nowości wersji zespoły


Rysunki

Program Autodesk Inventor 2021 zawiera udoskonalenia w tworzeniu rysunku oraz zautomatyzowane narzędzia do tworzenia dokumentacji w celu usprawnienia procesów projektowych.
Inventor 2021 nowości wersji tworzenie dokumentacji

 • Pliki odniesienia – Opcja Styl linii to obecnie Styl wyświetlania z większą liczbą opcji, które zapewniają lepszą kontrolę nad wyglądem części odniesienia na rysunku. Użyj jednej z nowych opcji: Krawędzie przerywane, cieniowanielub Krawędzie ciągłe, cieniowanie, aby wyświetlić pliki odniesienia w kolorze z zarysem kreskowanym lub bez niego.

 • Dodano na wstążce nowy przycisk polecenia automatyczne linie środkowe

 • Poprawione wykrywanie przez program Inventor wymiarów średnicy w widokach z boku lub widokach przekroju po wybraniu geometrii równoległej.

 • Polecenie Zmierz powróciło na kartę Narzędzia w środowisku rysunku, umożliwiając mierzenie na rysunku.

 • Nowa opcja „Obrócony” w poleceniu Wymiar umożliwia wyrównanie wymiaru prostopadle do wybranej krawędzi.
  Inventor 2021 nowości wersji tworzenie dokumentacji 1

 • Usprawniony proces kopiowania i wklejania ogólnych tabel w arkuszu rysunku.


Automatyzacja

Formaty arkuszy i iLogic ułatwiają automatyzację tworzenia rysunków zgodnie z własnym standardem CAD w programie Autodesk Inventor 2021.

 • Układy widoków rysunkowych zapisane jako formaty arkuszy zachowują obecnie ustawienia widoku, takie jak wyświetlanie krawędzi.

 • Dodana nową opcję „Dopasuj widoki do arkuszy”, aby automatycznie skalować widoki:
  Inventor 2021 nowości wersji Dopasuj widoki do arkuszy

 • Formaty arkuszy obsługują obecnie rozwinięcia blachy w przypadku konstrukcji blachowej oraz listę części zespołów. Wszystkie są automatycznie wypełniane na podstawie modelu, do którego utworzono odniesienie podczas tworzenia arkusza:
  Inventor 2021 nowości wersji Formaty arkuszy

 • Aby ułatwić automatyzację tworzenia rysunków, poprawiono możliwość dodawania w programie iLogic wymiarów, uwag i numerów pozycji z elementów oznaczonych etykietami:
  Inventor 2021 nowości wersji reguły iLogic

 • Dodano obsługę zmiany stylów rysowania za pomocą iLogic, co ułatwia zmianę stylów zgodnie z wymaganiami klienta lub wsadową edycję stylów w celu zachowania zgodności ze standardem CAD.


Wydajność

W Autodesk Inventor 2021 skoncentrowano się na ulepszeniach w zakresie wydajności w następujących obszarach:

 • Opcje aplikacji — ograniczone aktualizacje grafiki podczas zmiany opcji

 • Tryb Express

 • Widoki projektu

 • Otwieranie zespołu

 • Przeglądarka modelu — w przypadku niewidocznych komponentów

 • Wstaw komponent — w przypadku podglądu i komponentów z niestandardowym widokiem projektu

 • Szyki komponentów zespołu

 • Szyki elementów zespołu

 • Przebuduj wszystko (tryb pełny) i Aktualizuj

 • Przesunięcie swobodne i Obrót swobodny (tryb pełny), w tym procesy lokalne i szyki zespołu

 • Wiązanie i Połączenie — wyświetlanie podglądu

 • Generator ram

 • Zmiany widoczności komponentu części

 • Wybór krawędzi i powierzchni podczas tworzenia wiązań

 • Reprezentacje pozycyjne z podzespołami elastycznymi

 • Przewody rurowe — gdy kursor jest umieszczany na komponentach

 • Ulepszono wybór krawędzi i powierzchni części

 • Szyki elementów w części

 • Program Microsoft Excel nie jest już wymagany do operacji na arkuszach kalkulacyjnych, które umożliwiają odczyt lub eksport W rezultacie operacje dotyczące części iPart i zespołów iAssembly sterowane arkuszem kalkulacyjnym przebiegają 2–20 razy szybciej. Program Microsoft Excel jest wymagany do tworzenia i edycji arkuszy kalkulacyjnych.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the heart.


  Promocje