Menu

Warunki licencyjne programów Autodesk

Licencjonowanie programów Autodesk odbywa się poprzez subskrypcję


Autodesk umożliwia użytkownikom subskrypcję oprogramowania na określone przedziały czasowe:

 

licencjonowanie warunki korzystania z licencji autodesk


Subskrypcja oprogramowania Autodesk to szereg zalet:

  • Pełna funkcjonalność programów
  • Praca na najaktualniejszych wersjach i dostęp do poprzednich wersji
  • Dostęp do usług w chmurze
  • Dostęp do dodatkowych usług i narzędzi
  • 3-letnia licencja to gwarancja niezmiennej ceny
  • Tokeny Flex to elastyczność, gdy korzystasz z programu tylko kilka razy w miesiącu

Warunki korzystania z licencji Autodesk

Przede wszystkim, posiadając licencję single user, każdy użytkownik przydzielony do takiej licencji ma możliwość zainstalowania programu i korzystania z niego naprzemiennie na trzech urządzeniach (np. stacja robocza w biurze, firmowy laptop, komputer w domu). Kluczowe jest pamiętanie o każdorazowym wylogowaniu się z jednego urządzenia, przed zalogowaniem się do programu na innym urządzeniu.


Warunki korzystania z licencji Autodesk Flex

Korzystanie z tokenów Flex podlega tym samym zasadom, co korzystanie z subskrypcji Single User (j.w.). Różnica polega na tym, że subskrypcja Single User dla jednego użytkownika jest przypisana do użytkowania tylko jednemu nazwanemu użytkownikowi w danej chwili, natomiast Tokeny Flex nie są subskrypcją dedykowaną do konkretnego użytkownika. Mogą być przypisane do nieograniczonej liczby użytkowników, którzy uzyskują dostęp do produktów „opłacając” dzienną stawkę tokenów za używanie programu. Tokeny Flex najlepiej nadają się do sporadycznego używania produktu.

Każda subskrypcja Flex jest ważna przez rok od daty zakupu. Jeśli subskrypcja Flex osiągnie datę zakończenia i posiada niewykorzystane tokeny, to niewykorzystane tokeny wygasają. Tokeny z wygasłych subskrypcji nie są odnawiane i nie ma zwrotu pieniędzy za niewykorzystane wygasłe tokeny. Gdy tokeny lub okres ważności zaczną się kończyć, będziesz otrzymywać powiadomienia od Autodesk. Więcej o warunkach korzystania z tokenów Flex.


Licencje multi-user

Licencje multi-user: od 7 lutego 2023 roku licencje multi-user nie są już dostępne w ofercie subskrypcyjnej. Obecnie wszystkie licencje są już name-user (single-user) – czyli do każdego programu przypisany jest konkretny użytkownik. Autodesk wprowadził program, który umożliwia wymianę licencji multi-user na dwie licencje name-user (do 6 lutego 2024). Więcej o warunkach wymiany licencji >>>


FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania o subskrypcję

 

Czy korzystanie z subskrypcji na oprogramowanie na komputerze wymaga połączenia z Internetem?

Korzystanie z większości instalowanych na komputerze programów dostępnych w subskrypcji nie wymaga bieżącego połączenia z Internetem. Połączenie z Internetem jest wymagane podczas instalowania i aktywowania oprogramowania. Konieczne jest jednak nawiązanie połączenia z Internetem co najmniej raz na 30 dni w celu sprawdzenia ważności subskrypcji i aktualności oprogramowania.

Niektóre z naszych programów dodatkowo umożliwiają korzystanie z wybranych usług w chmurze, które nie są zainstalowane na komputerze. Mogą do nich należeć usługi opcjonalne, takie jak renderowanie w chmurze, narzędzia do współpracy i bezpieczne przechowywanie danych. Dodatkowo oferujemy produkty, które są dostępne wyłącznie w postaci usługi w chmurze. Korzystanie z produktów dostępnych w chmurze wymaga połączenia z Internetem. Przykładem jest tu program Fusion 360.

Czy przed końcem subskrypcji dostanę wiadomość e-mail z przypomnieniem?

Tak, wysyłamy przypomnienie e-mail przed końcem subskrypcji. Aby zapoznać się ze szczegółami, takimi jak okres subskrypcji i data wygaśnięcia, możesz zajrzeć do sekcji Umowy na koncie w portalu Autodesk Account.

Do jakich wersji programów mam dostęp w subskrypcji?

Posiadając subskrypcję klient ma dostęp do najnowszej wersji programu (np. 2023) oraz do trzech wersji wstecz (2022, 2021, 2020).