Menu

iLogic dla Inventor – narzędzie dostępne w programie Autodesk Inventor

 Dowiedz się czym jest iLogic i jak możesz go wykorzystać w codziennej pracy.


iLogic dla Inventor – co to jest?

iLogic dla Inventor to narzędzie dostępne w programie Autodesk Inventor, które pozwala użytkownikom na dostosowanie i automatyzowanie procesów projektowych.

iLogic jest wbudowanym modułem, który umożliwia tworzenie skryptów, reguł i programów które mogą sterować różnymi aspektami projektu stworzonego w programie Inventor.

Głównym celem iLogica jest lepsze dopasowanie programu Inventor do wymagań użytkownika oraz zwiększenie efektywności prac projektowych poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, dostosowanie projektu do określonych wymagań i szybsze wprowadzanie zmian.

Inventor iLogic zastosowanie


Jak działa iLogic dla Inventor?

Użytkownicy mogą definiować warunki, reguły i działania, które będą miały wpływ na modele 3D, rysunki 2D, zespoły, tabele zestawieniowe, opisy na rysunkach, itp.

Przy użyciu iLogica można tworzyć skrypty, które m.in.:

  • reagują na zmiany parametrów projektu, takie jak wymiary, materiały, ilość, wagę,
  • mogą być używane do automatycznego generowania różnych wariantów części czy zespołów,
  • pozwolą sprawdzić zgodność z podanymi wymogami,
  • pomogą w automatycznej aktualizacji i uzupełnianiu parametrów iProperties,
  • i wiele więcej.

Inventor iLogic -nazwa arkusza w zestawieniu BOM


iLogic dla Inventor – przykład wykorzystania

Jednym z prostszych przykładów wykorzystania iLogic jest tworzenie modeli parametrycznych części lub zespołów z jednoczesną kontrolą wymiarów, włączania/wyłączania elementów, lub całych części oraz wariantami wykonania wyrobu w zależności od podanych wymiarów. Parametry liczbowe używane w makrach iLogic mogą sterować wymiarami części, ilości otworów, ilości śrub, grubości żebra, a parametry logiczne mogą sterować włączaniem/wyłączaniem określonego typu otworu, zimną śrub na większe, itp.

Logic w Inventorze można wykorzystać do różnych celów w procesie projektowania.
Oto kilka przykładów zastosowań iLogica:

1. Automatyzacja powtarzalnych zadań: iLogic pozwala na automatyzację często powtarzanych czynności, takich jak generowanie standardowych elementów, tworzenie powiązań między komponentami, geneacja dokumentacji w PDF, tworznie rozwinięc blachowych w DXF, uzupełnianie danych w polach iProperties. Dzięki temu konstruktorzy mogą zaoszczędzić czas i wysiłek, eliminując konieczność ręcznego wykonywania tych czynności.

Inventor iLogic - automatyczne tworzenie dokumentacji
 

2. Tworzenie konfiguracji produktów: iLogic umożliwia tworzenie reguł, które automatyczne generują różne warianty projektu na podstawie określonych parametrów. Można definiować reguły dotyczące wymiarów, materiałów, wykonania, opcjonalnego wyposażenia czy innych cech projektu, co pozwala na łatwe tworzenie i zarządzanie różnymi konfiguracjami wyrobów.

iLogic dla Inventor - narzędzia do automatyzacji projektowania
 

3. Zastosowanie warunków i reguł projektowych: iLogic umożliwia wprowadzanie warunków projektowych, które pozwalają na automatyczne sprawdzanie zgodności projektu z określonymi normami, wymogami czy innymi wytycznymi. Można zdefiniować reguły, które będą analizować projekt pod kątem wymiarów, materiałów, czy innych kryteriów, i wyświetlać ostrzeżenia lub informacje zwrotne, gdy projekt nie spełnia określonych warunków.

4. Personalizacja interfejsu i dostosowanie pracy: iLogic pozwala na dostosowanie interfejsu programu Inventor do własnych preferencji i potrzeb. Można tworzyć niestandardowe przyciski, menu, paski narzędziowe czy skróty klawiaturowe, które ułatwiają dostęp do często używanych funkcji i polepszają ogólną wydajność pracy.

5. Integracja z innymi aplikacjami i systemami: iLogic może być wykorzystywane do integracji z innymi aplikacjami i systemami w ramach procesu projektowania. Można tworzyć skrypty, które komunikują się z bazami danych, systemami zarządzania danymi, systemami ERP czy innymi narzędziami, co pozwala na automatyczny przepływ informacji i zapewnia spójność danych w całym procesie projektowym.

iLogic dla Inventor przykład


Dla kogo przeznaczony jest iLogic dla Inventor?

iLogic dla Inventor jest przeznaczone dla różnych grup użytkowników, w tym konstruktorów i inżynierów zajmujących się projektowaniem.

Pozwala im automatyzować powtarzalne czynności, tworzyć konfiguracje produktów, stosować reguły projektowe i personalizować interfejs programu, co przyspiesza proces projektowania, zwiększa efektywność i precyzję.

Środowisko programowania iLogic jest zaprojektowane tak, aby było dostępne dla użytkowników bez głębokiej wiedzy programistycznej. Daje możliwość tworzenia prostych skryptów i reguł za pomocą intuicyjnego interfejsu i wbudowanych funkcji, co umożliwia dostosowanie Inventora do indywidualnych potrzeb bez konieczności posiadania umiejętności programowania.


Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia Inventor iLogic?

Unikalne w Polsce, autorskie szkolenie Inventor iLogic z wykorzystywania narzędzi programistycznych do automatyzacji pracy w programie Inventor i projektowania ogólnie. 

  • szkolenie to oparte jest wyłącznie na funkcjach iLogic, oznacza to, że uczestnik nie musi znać się na programowaniu czy znać języki programowania.
  • obejmuje zagadnienia ze wszystkich obsługiwanych środowisk Inventora (część, blacha, zespół, rysunek). 
  • dowiesz się jak tworzyć regułę iLogic od podstaw i modyfikować ją.
  • Krok po kroku pokażemy Ci jak pracować z iProperty, poznasz różnice pomiędzy regułami zewnętrznymi i  wewnętrznymi.

Dodatkowo szkolenie zawiera szereg niezbędnych informacji uzupełniających takich jak np.: współpraca z Excelem, tworzenie okien dialogowych, wykorzystanie pętli, warunków, zmiennych iLogic itd.

 

Dla kogo polecane jest szkolenie Inventor iLogic?

Szkolenie przeznaczone jest dla zaawansowanych użytkowników oprogramowania Autodesk Inventor, szczególnie  inżynierów mechaników, konstruktorów i projektantów, którzy chcą poznać moduł iLogic od podstaw i wykorzystywać go do przyśpieszenia i automatyzacji powtarzalnych czynności projektowych.Autor: Tomasz Jarmuszczak / PCC Polska