Menu

Inventor 2015


Autodesk Inventor 2015 – najpopularniejsze oprogramowanie CAD 3D do projektowania elementów mechanicznych i symulacji


Autodesk_Inventor_2015

Autodesk Inventor 2015 dostarcza wyjątkowy komfort modelowania, jako główną cechę wprowadza skoncentrowane i efektywne dodatki do środowiska modelowania 3D. 


Programy do modelowania CAD 3D Inventor® 2015 i Inventor® Professional 2015 posiadają nowe funkcje i narzędzia do tworzenia zaawansowanych projektów inżynierii mechanicznej, analizy metodą elementów skończonych, symulacji ruchu, zarządzania danymi, systemów trasowanych i projektowania form, a także funkcji zwiększających wydajność pracy z oprogramowaniem CAD.


Przegląd nowości Inventor 2015 i Inventor Professional 2015

Ogólne ulepszenia

Manager aplikacji Autodesk – bądź aktualny
Posiadając wersję 2015 nie musisz się martwić o aktualizację i poprawki do posiadanego oprogramowania. Manager aplikacji wyświetli komunikat kiedy tylko będą one dostępne. Jeśli zdecydujesz się na aktualizację manager pobierze odpowiednie pliki i zainstaluje je na twoim komputerze.
Inventor_2015 Inventor_2015
Zmiana wielkości okna – Opcje aplikacji
Ciągnąc za dowolny narożnik okna – Opcje aplikacji może zmienić rozmiar okna.
Widoczna nazwa płaszczyzny konstrukcyjnej
Nazwa płaszczyzny konstrukcyjnej jest widoczna w środowisku modelowania po najechaniu na nią kursorem myszy, co w znaczący sposób ułatwia identyfikacja płaszczyzn na których pracujemy.
Tworzenie płaszczyzny konstrukcyjnej środkowej pomiędzy równoległymi lub nierównoległymi powiedzeniami. 
Można utworzyć w części lub zespole płaszczyznę konstrukcyjną środkową pomiędzy równoległymi lub nierównoległymi powiedzeniami. W zespole wymagane jest wskazanie powierzchni należących do dwóch różnych komponentów.

Ulepszenia w menu programu

Uproszczenie w menu Szkic i Modelowanie
Wstążka menu jest uproszczona do najczęściej używanych poleceń. To udoskonalenie zwiększa przejrzystość menu i pozwala na szybsze dotarcie do najczęściej używanych poleceń.Niektóre polecenia zostały przeniesione z głównego panelu do rozwijalnej ikony polecenia lub do listy rozwijalnej w panelu.Panel z polecaniami rzadziej  używanymi są domyślnie ukryte w celu optymalizacji miejsca w obszarze roboczym. W środowisku modelowania części 3D panel prymitywów, parametry, mierzenie, części plastikowe, ipart, itp. Są domyślnie ukryte. Dostęp do ukrytych paneli jest za pomocą nowej ikony – pokaż panel.
inv4
Ulepszenia wstążki narzędzi
Nowa opcja zmień rozmiar zapewnia większa elastyczność. Klikając prawym przyciskiem myszy na wstążce można wybrać i ustawić wielkość przycisków, dodać panele do menu czy zmienić położenie wstążki z narzędziami.
Inventor_2015

Poprawa modelowania

Poprawiono efektywność zwijania i owijania krzywej na powierzchni. W dużej liczbie przypadków czas generowania krzywej owiniętej na powierzchni skróci się 50 razy w stosunku do Inventora 2014. Krzywa powstała w wyniku owinięcia jest gładsza i dokładniejsza niż w poprzednich wersjach. Rozmiar pliku zawierającego taką geometrie jest nawet 7 razy mniejszy. Inventor_2015
Modelowanie kształtowe – freeform
Inventor 2015 posiada 14 nowych narzędzi dających dostęp do alternatywnego modelowania kształtowego wykorzystującego bezpośrednią manipulację kształtem. Rozpoczynając prace od  jednej z podstawowych brył, która najbardziej jest zbliżona do żądanego kształtu można za pomocą nowych narzędzi dowolnie zmienić kształt.
Inventor_2015
Bezpośrednia Edycja
Narzędzie – Edycja bezpośrednia pozwala na szybką zmianę rozmiaru, kształtu i położenia elementów kształtujących części. Użyj tego narzędzia jeżeli chcesz:- szybko zmodyfikować część której nie projektowałeś- szybko zmodyfikować importowany model z innego systemu nie posiadający drzewa operacji- zmienić tylko wybraną geometrię bez wprowadzania zmian w powiązane elementy
– szybko sprawdzić inne rozwiązania projektowe
Inventor_2015
Polecenie – Przeciągnij „Sweep” dodano kąt obrotu profilu
Można wprowadzić kąt skrętu profilu wzdłuż ścieżki przeciągnięcia. Kąt określa wielkość skręcenia profilu na całej ścieżce.Wyciąganie z opcją zbieżności lub rozbieżności 
Inventor 2015 nie posiada ograniczenia kąta zbieżności stożkowej podczas operacji wyciągnięcia. Zostały usunięte ograniczenia tworzenia modeli z samo przecinającymi się płaszczyznami.
Inventor_2015

Blachy

Niektóre z ulepszeń w module konstrukcji blachowej:

 • Wskazanie punktów do wycinania stemplem przez wybór oknem
 • Wycinanie z ustawieniem prostopadłej krawędzi ciecia.
 • Zmiana kąta obrotu płaskiego wzoru rozwiniętej blachy
 • Ustawienie strony blachy w rozwiniętym arkuszu – Storna A, dzięki czemu można wskazać kierunek wykonywania operacji na rozwiniętym arkuszu np.: dziurkowania blachy.
Inventor_2015

Szkic 

Wiązania

 • Dodano nowy tryb szkicu „RELAX”. Tryb „Relax” może być używany do modyfikacji geometrii szkicu z pominięciem istniejących wiązań geometrycznych i wymiarów. Tryb „Relax” można włączyć ikoną poniżej ekranu roboczego lub przyciskiem F11. Po włączeniu trybu „Relax” ignorowane są  wymiary i wiązania geometryczne związane ze zmienianą geometrią.
 • Dodano nową ikonę pozwalająca na wprowadzenie wszystkich ustawień dla wiązań geometrycznych i wymiarowych w szkicu 2D. Można ustawić między innymi: podpowiadanie wiązań podczas szkicowania, edycje wymiaru podczas wstawiania, itp.
 • Wprowadzono nowy sposób wyświetlania wiązań, klikając w geometrię wyświetlają się wiązania. Klikając w wiązanie prawy przyciskiem myszy można w łatwy sposób je usunąć.
Inventor_2015
Inventor_2015
Szkic – obracanie widoku 
Nowe ustawienie szkicu definiujące jego zachowanie. Polecenie dostępne w  Opcje aplikacji/Wyświetlanie pozwala sterować obrotem płaszczyzny ze szkicem po wskazaniu płaszczyzny szkicowania.
Inventor_2015
Polecenie ODSUNIECIE – OFFEST
Zostało ulepszone polecenie Odsunięcie. Podczas wykonywania polecenie Odsunięcie gdy geometria osiągnie zerową długość zostaje automatycznie usunięta. Wskutek tego możliwe jest wykonanie odsunięcia o większą odległość.Możliwość wstawiania punktu na wirtualnym przecięciu dwóch elementów szkicu, lub na przecięciu elementu z przedłużeniem innego.

Zespół

Tryb Express
Tryb Express, który służy do szybkiego wczytywania dużych zespołów został znacznie ulepszony. Między innymi dodano możliwość edycji część i podzespołów bez otwierania w osobnym oknie, tworzenie części w zespole, widok w przekroju, tworzenie szyku komponentów, kopiowanie, lustro itp.. . Widoki na dokumentacji 2D wykonywane z zespołów w trybie express są znacznie szybciej generowane.
Wiązania POŁĄCZENIE
Zostały dodane nowe opcje w menu kontekstowym POŁĄCZENIA „Pomiędzy dwoma ściankami”, co ułatwia tworzenie połączeń miedzy częściami.
Generator ram
Zostały dodane dwa nowe polecenia do menu konstrukcji ramowej „Reuse” i „Change reuse”Polecenie „Reuse” pozwala na wstawienie identycznego kształtownika jak już użyty z zachowaniem obróbki końców. Użycie tego polecenie powiększa liczbę wystąpień danego kształtownika. Element taki może mieć przerwane powiązanie z bazowym elementem, można go również przesunąć względem geometrii odniesienia.Polecenie „Change Reuse” służy do zmiany elementu wstawionego poleceniem „Resue”.

Rysunek

Szybsze generowanie widoków dla dużych zespołów.
Dane zespołów zapisanych w trybie „Express” mogą być używane do generowania szybkiego podglądu dla widoków w trybie widoku rastrowego i precyzyjnego.Widok dużych zespołów w widoku rastrowym w trybie express jest generowany znacznie szybciej niż dotychczas. Wymagane jest przeniesienie i zapisanie danych w formacie Inventor wersji 2015.
Szybkie otwieranie rysunków
Ta całkiem nowa opcja otwiera rysunki szybciej. Po wybraniu tej opcji program nie aktualizuje danych o wszystkich składnikach rysunku.
Wymiar z jednym grotem strzałki
Można utworzyć wymiar linowy, kątowy lub długość łuku z jednym grotem strzałki. Należy wybrać dwie linie odniesienia, następnie prawy przycisk myszy i wybrać polecenie.

Komunikacja i współpraca

Chmura punktów
Zostały rozszerzone i wzbogacone polecenia do obsługi chmury punktów.

 • Navigator – przenosi do regionu z zaznaczonymi punktami, można włączyć lub wyłączyć widoczność chmury punktów.
 • Płaszczyzna chmury – tworzy płaszczyznę konstrukcyjna na wybranych punktach chmury
 • Dołączanie punktów do chmury – ustawia gęstość punktów oraz maksymalną ilość punktów załadowanych do chmury.
 • Mierzenie – pozwala na mierzenie odległości między punktami chmury, oraz odległości od innych punktów od innych geometrii.
Mockup 360 dodatek dla Inventor 2015
Dodatek Mockup 360 jest automatycznie instalowany z Inventorem 2015. Pozwala to a wstawienie plików z programu Inventor do środowiska Mockup 360 lub utworzyć plik w programie Mockup zawierający aktualny model z Inventora.Dostęp do Mockup 360 jest z panelu Autodesk 360 znajdującego się na wstążce Inventora.
Configurator 360 – dodatek do Inventor 2015
Dodatek Configuratr 360 zapewnia możliwość przesyłania projektów bezpośrednio z programu Inventor do Configurator 360.Na wstążce Inventor/Autodesk 360 znajduje się ikona Configuratr 360, która zapewnia szybki dostęp do programu.
AutoCAD Electrical Catalog  Browser
Inventor 2015 posiada przeglądarkę z możliwością wstawiania modeli 3D urządzeń elektrycznych znajdujących się w bibliotece programu AutoCAD Electrical.
Translatory
Zostały zaktualizowane i dodane nowe możliwości Importu i Exportu plików nowych formatach.

Pełny opis nowości i udogodnień w produktach Autodesk Inventor 2015 przygotowaliśmy w postaci PDF.

Pobierz PDF >> 


Wersja 2015 właśnie debiutuje na rynku. Jeśli chcą Państwo być na bieżąco z informacjami dotyczącymi tej wersji, zachęcamy subskrypcji naszego miesięcznego biuletynu branżowego, w którym informować będziemy o wszystkich nowościach.

[easy_contact_forms fid=13]


Dlaczego warto?W ciągu ponad 10 lat obecności na rynku współpracowaliśmy już z ponad dwoma tysiącami klientów. Jako Autodesk Gold Partner jesteśmy w stanie zaoferować Państwu atrakcyjną i konkurencyjną ofertę.


Skontaktuj się z nami


 

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the car.


  Promocje