Menu

Autodesk Inventor Professional 2018

branża


Nowości w Autodesk Inventor Professional 2018


Autodesk Inventor Professional 2018 został stworzony do ciągle zmieniających się potrzeb współczesnego projektanta i konstruktora.

W oparciu o szerokie możliwości modelowania i wydajne narzędzia do projektowania Autodesk Inventor Professional 2018 jest następnym krokiem naprzód w tworzeniu projektów 3D dla branży mechanicznej. Udoskonalenia wymiany danych umożliwiają rozproszonym wielobranżowym zespołom na efektywniejsze współdziałanie z danymi pochodzącymi z różnych źródeł. Biorąc pod uwagę doświadczenie użytkowników programu Inventor Professional producent, firma Autodesk, podjął działania w celu zwiększenia wydajności i elastyczności pracy w programie. Te wysiłki w najnowszej wersji programu Inventor Professional 2018 umożliwiają projektowanie i współpracę szybciej, wydajniej i skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Możliwości wykorzystania Autodesk Inventor Professional

©Autodesk

Wszystkie ulepszenia w najnowszej wersji oprogramowania Inventor pomagają w tworzeniu doskonalszych projektów, koordynowania prac przy rozwoju produktów w grupie projektowej w celu szybszego wykonania projektu.


Co nowego znajdziesz w Inventor Professional 2018?

Ulepszenia w Inventor Professional 2018 skupiły się w głównych obszarach:

 • definiowanie informacji w modelu 3D
 • konstrukcje blachowe
 • szkicowanie
 • wydajna praca z dużymi projektami
 • modelowanie części

Definiowanie informacji w modelu 3D

Pozwala na umieszczenie w modelu 3D opisów, cech, tolerancji i informacji o obróbce. Po umieszczeniu tych informacji automatyczny „doradca” sprawdza wprowadzone dane i wyświetla informacje o problemach i błędach. Modele z umieszczonymi w ten sposób informacjami mogą być eksportowane do formatu PDF 3D lub STEP 242, w których będą widoczne. Tak wykonane opisy mogą być automatycznie umieszczone na dokumentacji 2D.

 
Projekt 3D z wymiarowaniem Autodesk Inventor Professional

©Autodesk

Konstrukcje blachowe

Nowe narzędzia pozwalają na tworzenie konstrukcji blachowej składającej się z wielu oddzielnych blach w środowisku jednej części, co znacznie ułatwia projektowanie konstrukcji blachowej i wzajemnych połączeń między elementami. Nowością wersji 2018 jest możliwość tworzenia części blachowych o różnych grubościach blachy i różnych właściwościach w jednym pliku części.

Szkicowanie

Nastąpiła duża zmiana w wymiarowaniu i wiązaniu rzutowanej geometrii – nie trzeba rzutować elementów aby móc się do nich związać, wystarczy wskazać a program dokona tego automatycznie.

Wydajna praca z dużymi projektami

Wprowadzono zmiany polepszające szybkość i płynność pracy z dużymi projektami. Szczególnie jest to widoczne przy pracy z dużymi zespołami i tworzeniem ich dokumentacji 2D. Pracując w programie Inventor Professional 2018 użytkownicy odczują znaczne poprawienie wydajności i szybkości następujących operacji:

 • Ukrywanie linii niewidocznych na rysunkach
 • Przesuwanie i obracanie widoków 2D
 • Szybsze otwieranie zespołów z bardzo zagnieżdżoną strukturą
 • Operacje nawigacji w modelu 3D: zoom, przesunięcie, obrót
 • Tworzenie wielu widoków na rysunkach, podgląd i ich edycja
 • Szybsze tworzenie widoków, zmiana skali na rysunkach
 • Szybszy wybór elementów
Rozbudowane i łatwiejsze narzędzia do tworzenia części:

 • Wyciągnięcie szkicu na odległość od danej płaszczyzny
 • Tworzenie fazy tylko na części krawędzi
 • Efektywniejsze tworzenie otworów na powierzchniach krzywych, możliwość lepszego definiowania kierunku otworu
 • Ulepszenia w poleceniu wyciągnięcie: wyciągnięcie profilu od powierzchni 1 na odległość 2. Polecenie może być szczególnie przydatne przy budowie nowych części i korzystania z podkładów DWG
 Wyciskanie Autodesk Inventor Professional

©Autodesk

Wyciągnięcie Autodesk Inventor Professional

©Autodesk

     Przejdź do sklepu     
Zapisz się na newsletter
  Skontaktuj się z nami  

Opis poszczególnych nowych narzędzi, cech i ulepszeń w Autodesk Inventor Professional 2018

Rysunek

Jeżeli podgląd rzutu nie będzie mógł być utworzony przez 3 sekundy program wyświetli pasek postępu.

Używanie danych projektowych pochodzących z innych systemów CAD

Obiekty zbudowane z siatek – Mesh. Można wykonywać dokumentację z obiektów składających się z  siatek, można robić widoki 2D, przekroje, elementy mogą być wymiarowane i opisywane.

Upraszczanie geometrii modeli

Praca z narzędziem daje lepsze efekty, mamy możliwość precyzyjnego sterowania usuwaniem części czy poszczególnych geometrii, okno dialogowe posiada większą ilość narzędzi do kontroli elementów, które możemy wyspecyfikować do usunięcia. Tworzone uproszczone modele są mniejsze, wierniej oddają oryginalną część.

 
Upraszczanie geometrii modeli Autodesk Inventor Professional 2018

©Autodesk

Tworzenie modeli maszyn i urządzeń zgodnych ze standardem BIM

Narzędzia do tworzenia modeli BIM zostały usprawnione, szybciej tworzy się modele i nadaje im cechy zgodne z BIM. Inventor Professional 2018 może bezpośrednio zapisywać dane w formatach IFC i RFA.

ANY CAD – korzystaj z plików CAD niezależnie w jakim formacie są zapisane

Pliki Inventor 2017-2018 – Została zwiększona funkcjonalność używania plików zapisanych w programie Inventor wersji 2017 i 2018. Pliki części i zespołów w formacie Inventor Professional 2018 mogą być używane w wersji 2017. Daje to możliwości współpracy między projektantami posiadającymi różne wersje (2017 i 2018) programu Inventor Professional. Do identyfikacji ostatniej wersji zapisu została dodana informacja w oknie otwierania – ostatni zapis w wersji.

 
Korzystanie z plików wersji 2017 i 2018 Autodesk Inventor Professional 2018

©Autodesk

Modelowanie z użyciem podkładów w formacie DWG

W znaczny sposób został poprawiony mechanizm korzystania z podkładów wykonanych w formacie DWG. Teraz można skorzystać z następujących dodatkowych cech i usprawnień:

 • Import plików z podkładem DWG do środowiska zespołu
 • Wybór wielu podkładów DWG
 • Otwieranie z prawego przycisku myszy podkładów
 • Automatyczne rzutowanie geometrii DWG
 • Tworzenie szkicy w tej samie płaszczyźnie w jakiej jest podkład DWG
 • Tworzenie połączeń w tej samej płaszczyźnie
Prezentacja

Środowisko prezentacji umożliwia obsługę modeli powierzchniowych. Modele powierzchniowe można wybierać oknem, rozsuwać komponenty powierzchniowe, wyznaczać w oparciu o nie orientację układu do rozsunięcia.

We wcześniejszym dodatku R2 do Inventor 2017 zostało dodanych wiele funkcji poprawiających funkcjonalność tworzenia prezentacji.

 
Prezentacja Autodesk Inventor Professional 2018

©Autodesk

Mierzenie

Narzędzia pomiarowe programu Inventor Professional zostały znacznie uproszczone i ulepszone w celu zwiększenia wydajności.
Możesz teraz:

 • Wywołać mierzenie dowolnej wielkości przez kliknięcie w jedną ikonę – mierzenie
 • Wykonać wszystkie czynności pomiarowe z nowego panelu narzędzi
 • Wyświetlić informacje dla każdego wskazania za pomocą jednego kliknięcia
 • Łatwe mierzenie kąta i określenie wyboru środka w oknie graficznym
 • Łatwe rozpoznawanie wybranej geometrii w oknie graficznym
 
Mierzenie w Autodesk Inventor Professional 2018

©Autodesk

Przeglądarka

Narzędzia w przeglądarce ułatwiają wyszukiwanie elementów zespołu i części, filtrowanie, dodawanie widoków środowisk i umieszczanie okna przeglądarki w dowolnej pozycji:

 • Wyszukiwanie komponentu w zespole po fragmencie nazwy
 • Wyszukiwanie cechy w części
 • Filtrowanie zawartości zespołu
 • Ustawianie pozycji okna, widocznych zakładek
 
Wyszukiwanie elementów Autodesk Inventor Professional 2018

©Autodesk

Parametry

W oknie z parametrami jest dodana nowa kolumna z informacją w jakiej operacji jest użyty parametr. Dodano filtr, którym można dokonać grupowania parametrów po operacjach w jakich są wykorzystywane.

Generowanie podglądu rzutu 2D

Usprawnione generowanie rzutu 2D po zmianie jego skali – generowanie widoku rysunku następuje dopiero po wprowadzeniu skali i zatwierdzeniu. Można włączyć lub wyłączyć podgląd widoku rysunku w czasie jego tworzenia, w niektórych sytuacjach w znaczny sposób poprawia to wydajność tworzenia dokumentacji dużych zespołów.©AutodeskObsługa plików CAD w obcych formatach

W Inventor Professional 2018 dodano i wprowadzono obsługę obcych plików CAD w następujących formatach i wersjach:

TRANSLATOR

IMPORT

EXPORT

Alias V10 or later N/A
CATIA V4 All Revisions N/A
CATIA V5 R6 – V5-6R2016 R10 – V5-6R2016
Creo Parametric 1.0; 2.0; 3.0 N/A
IGES All Revisions 5.3
JT 7.0 – 10.2 7.0 – 10.2
IFC N/A 2×3
NX Unigraphics V13 – NX 11 N/A
OBJ N/A N/A
Parasolid Up to 29.0 9.0 – 29.0
Pro/ENGINEER Up to Wildfire 5.0 N/A
Pro/ENGINEER Granite Up to 9.0 1.0 – 9.0
Pro/ENGINEER Neutral N/A N/A
Rhino Up to 5.0 N/A
SAT Up to 7.0 7.0
SolidWorks 2001 Plus – 2017 N/A
STEP AP203E2, AP214, AP242 AP203E2, AP214, AP242
STL N/A N/A
XGL/ZGL N/A N/A

Używane obce pliki CAD nie muszą być konwertowane na format programu Inventor Professional. Poniższa tabela prezentuje format plików, dla których mogą być one wczytane jako modele referencyjne (modele odniesienia) posiadające swoje źródło w programie macierzystym. Wówczas taki model może być aktualizowany w programie macierzystym, a w środowisku Inventor Professional wystarczy włączyć aktualizację modelu odniesienia. Dzięki temu możemy pracować w środowisku mieszanym mając 2 lub więcej różnych programów CAD.


Wczytywanie i obsługa modeli referencyjnych w formatach:

FORMAT WERSJA IMPORT/strong> AKTUALIZACJA DANYCH PODCZAS PRACY
CATIA V5 R6 – V5-6R2016
PTC Creo Up to 3.0
PTC Wildfire Up to 5.0
SolidWorks 2001 Plus – 2017
Siemens NX v3 – v11
Alias v11 – 2016
AutoCAD 2D Up to 2017
STEP AP203E2, AP214, AP242
     Przejdź do sklepu     
Zapisz się na newsletter
  Skontaktuj się z nami  

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the plane.


  Promocje