Menu

Przetłoczenia w blachach (iFeature) – Inventor Tips & Tricks

Przetłoczenia w blachach - Inventor iFuture

Kategoria: Aktualności, Tagi: , ,

Pracując w Invenotrze z blachami, na pewno często spotykałeś się z potrzebą wykonania przetłoczeń na elementach. W dzisiejszym artykule chciałbym Ci przedstawić jak prawidłowo podejść do tematu z wykorzystaniem narzędzia iFeature.


Inventor – Przetłoczenia w blachach

Krok 1: Zaczynam od stworzenia prostej konstrukcji blachowej

stworzenia konstrukcji blachowej Inventor

Osiami kontrukcyjnymi wyznaczam środek ściany, na której będę chciał rozpocząć pracę.

Osiami kontrukcyjnymi wyznaczam środek ściany

W miejscy przecięcia linii wstawiam punkt. Jest on niezbędny do dalszej pracy.

Jeśli Twój model nie wymaga wyznaczania środka lub innych charakterystycznych punktów, możesz od razu zacząć od tego miejsca.


Krok 2: Tworze szkic pomocniczy w postaci krawatu.

Tworze szkic

Następnie jeszcze jeden, który posłuży później za podgląd miejsca w którym powstanie nasze przetłoczenie.


Krok 3: Do dalszej pracy tworzę wyciągnięcie narysowanego wcześniej szkicu pomocniczego.

Wyciągniecie posłuży mi do wyznaczenia środka naszego wytłoczenia za pomocą płaszczyzny konstrukcyjnej.

pracy tworze wyciągnięcie narysowanego


Krok 4: Tworzę szkic na utworzonej płaszczyźnie konstrukcyjnej.

Naciśnij klawisz F8, aby dokonać przekroju dla lepszego podglądu i łatwiejszego rysowania.


Krok 5: Rysuję kształt przetłoczenia.

Zaczynam od narysowania łuku. Następnie przedłużam go poziomą linią prostą.

Zaczynam rysować kształt przetłoczenia


Krok 6: Za pomocą odsunięcia, kopiuje szkic i odsuwam go na grubość blachy. Następnie zamykam go liniami pionowymi.

Za pomocą odsunięcia, kopiuje szkic


Krok 7: Teraz rysuję pionową i poziomą linie i łączę ją z punktem środka łuku, celem związania go, aby nie rozpadł się przy przesuwaniu.


Krok 8: Szkic przetłoczenia wyrównuje do wcześniej wyciągniętego szkicu pomocniczego.

Szkic przetłoczenia


Krok 9: Szkic przetłoczenia jest już gotowy więc pozostaje wykonanie samego przetłoczenia.

Przetłoczenie tworzę obracając mój szkic wokół wcześniej narysowanej pionowej linii, która posłuży mi za oś obrotu.


Krok 10: Powtarzam krok 9, w celu wycięcia obszaru „pod” wytłoczeniem.

wycięcia obszaru „pod” wytłoczeniem

Końcowy efekt przedstawia się następująco:

Końcowy efekt inventor


Krok 11: Rozpoczynamy kolejny etap – teraz utworzę wytłoczenie jako osobą część za pomocą narzędzia iFeature.

  • Przechodząc do iFeature, zmieniam najpierw typ na „iFeature otworu konstrukcji blachowej”.
  • Następnie na drzewku części wybieram wyciągnięcie proste szkicu pomocniczego (kwadrat).
  • Zaznaczą mi się wtedy od razu wszystkie powiązane z nim elementy.
  • Dodatkowo jako Reprezentacje uproszczoną wybieram narysowany na samym początku okrąg.

iFuture otworu konstrukcji blachowej


Krok 12: Po zapisaniu pliku, wracam do modelu, wybieram powierzchnie na której chce pracować, tworzę szkic i zaznaczam punktami miejsca w których będę chciał zrobić wytłoczenia.


Krok 13: W ostatnim kroku wykorzystuję „Narzędzie do otworów przebijanych”.

Narzędzie do otworów przebijanych

W oknie wybieram zapisany kształt wytłoczenia i klikam Zakończ.

Wytłoczenia zostały prawidłowo rozmieszczone:

zostały prawidłowo rozmieszczone


Autor: Marcin Sroka | PCC Polska