Menu

Inventor Tips&Tricks: Wstawianie na rysunek wielkości i zakresu arkusza blachy

Tym razem przedstawiamy poradę dla osób zajmujących się arkuszami blach i zastanawiająch się jak automatycznie wstawić pewne elementy.


Jak automatycznie wstawić na rysunek wielkość arkusza blachy po rozwinięciu?

Jak wstawić na rysunek zakres arkusza blachy do gięcia?

Rozwiązanie:

Program Autodesk Inventor posiada wiele parametrów, które można wykorzystać na różnych etapach projektowania i tworzenia dokumentacji. Parametry mogą służyć do automatyzacji pracy, automatycznego przekazywania danych, lub np. do tworzenia automatycznych opisów na rysunku. Poniższy przykład pokazuje w jaki sposób można stworzyć rysunek, w którym automatycznie będą się wypełniać dane wielkości arkusza blachy po rozwinięciu.


 1. Pierwszy etap to wykonanie konstrukcji blachowej i wykonanie z niej płaskiego rozwinięcia.

  Inventor arkusze blachy    Inventor arkusze blachy


 2. Kolejny etap to wykonanie dokumentacji technicznej 2D: Tworzymy nowy rysunek i wstawiamy rzuty zagiętej blachy i płaski wzór.

  Inventor arkusze blachy

 3. Nastepnie wprowadzamy pola ze zmiennymi, które będą automatycznie wypełnianie po wstawieniu rozwiniętego arkusza blachy na rysunek. Klikamy ikonę Tekst – Ikona tekst pozwala na wprowadzenie opisów tekstowych, a także zmiennych parametrów.

  Inventor arkusze blachy

 4. W oknie dialogowym wybieramy zmienną „Właściwości konstrukcji blachowej”.

  Inventor arkusze blachy

 5. Kolejno wybieramy „Wymiary płaskie długość”, dokładność i klikamy ikonę ze znakiem X i strzałką, która powoduje wprowadzenie na rysunek zmiennego parametru.

  Inventor arkusze blachy

 6. Czynność tę powtarzamy dla: długości, szerokości i pola powierzchni. Przed zmiennym parametrem można wprowadzić opisy tekstowe, opisujące zmienną.

  Inventor arkusze blachy

 7. Inventor arkusze blachy

Tworzenie szablonu rysunku do wykorzystania przy tworzeniu nowej dokumentacji konstrukcji blachowej

Stworzony powyższą metodą rysunek możemy zapisać jako szablon. Otwierając szablon jako nowy będzie już zawierał pola opisowe rozwiniętej blachy. W tym celu należy z rysunku usunąć rzuty blachy, pozostawiamy tylko pola tekstowe i zmienne.

Inventor arkusze blachy

Następnie Polecenie – „Zapisz jako/ Zapisz jako szablon”, rysunek zapisujemy w katalogu Templates. Nadajemy mu nazwę – Rysunek blachy.

Inventor arkusze blachy

Tworząc teraz nowy rysunek blachy możemy go wykonać korzystając z zapisanego szablonu. Polecenie Utwórz nowy plik, wskazujemy Rysunek blachy i do niego wstawiamy rozwinięty element.

Inventor arkusze blachy

Pola długość, szerokość, powierzchnia wypełniają się w sposób automatyczny.

Inventor arkusze blachy
 

Autor: PCC Polska