Menu

Zarządzanie projektem – Inventor Tips&Tricks

Zobacz w jaki sposób, tworząc nowy projekt, korzystać z plików zawartych w innym projekcie. 


Zarządzanie projektem w Invnetorze

Podczas pracy nad nowym projektem może się zdarzyć, że chcielibyśmy skorzystać z plików utworzonych i zapisanych w starszych projektach.

Najprostszym wyjściem jest odnalezienie interesującego nas pliku w innym projekcie i wstawienie takiego pliku do nowego projektu. Ale podczas wstawiania tegoż elementu pojawia się komunikat: „Położenie wybranego pliku nie znajduje się w ścieżce wyszukiwania aktywnego pliku projektu”.

Inventor - zarządzanie projektem
Komunikat ten informuje nas, że nie jest to działanie zalecane.


Aby powyższy informacja nie pojawiała się, należy w aktywnym projekcie, na którym pracujemy, jako biblioteki wskazać inne projekty, z których chcemy korzystać.

Inventor - zarządzanie projektem
Aby to zrobić należy zamknąć wszystkie otwarte pliki i dodać do bibliotek foldery, z których chcemy korzystać. Symbolem plus dodajemy kolejne biblioteki. W trakcie ich tworzenia można nadać każdej z nich indywidualną nazwę.


Inventor - zarządzanie projektem
Tak zdefiniowane biblioteki pozwolą nam na korzystanie w aktualnym projekcie z plików zawartych w innych projektach. Chcąc wstawić komponent możemy skorzystać ze automatycznie utworzonych skrótów do projektów, znajdujących się na liście po lewej stronie okna.


Inventor - zarządzanie projektem
Foldery z projektami wskazanymi jako biblioteki posiadają atrybut „tylko do odczytu”, a pliki z nich wstawione nie mogą być modyfikowane.

Działając w przedstawiony sposób program Inventor pilnuje poprawności i spójności projektów. Jeżeli chcemy skorzystać w nowym projekcie z utworzonego wcześniej pliku, to jego źródło powinno być w jednym projekcie. Do innych projektów powinien być on wstawiany jako odniesienie bez możliwości edycji.

Oczywiście można z jednego projektu skopiować pliki i wstawić do drugiego. Ale takie postępowanie może doprowadzić do sytuacji, kiedy mamy 2 pliki o tej samej nazwie z różną zawartością. W przypadku korzystania z programu Inventor nie będzie to miało większych konsekwencji, ale jeżeli dane te są przekazywane do produkcji lub systemu ERP to może się zdarzyć, że w produkcji będą 2 różne rysunki o takiej samej nazwie. Tym samym poprawne definiowanie projektów na tym etapie pozwoli nam na uniknięcie późniejszych problemów w przypadku pojawienia się niespójnych danych.

 

Autor: PCC Polska