Menu

Inventor i układanie części w porządku alfabetycznym – Tips & tricks

Jak ułożyć w porządku alfabetycznym części w przeglądarce zespołu, zestawieniu komponentów i na rysunku zestawieniowym?


Układanie części w porządku alfabetycznym w Inventor Professional

Tworząc złożenie w programie Autodesk Inventor lista elementów w przeglądarce jest tworzona w kolejności wstawania elementu do zespołu. Ciężko jest taką listę przeszukiwać i odnaleźć element wg nazwy.

W przypadku nazw elementów składających się z ciągów liczbowych zapanowanie nad zespołem może być trudne.
Autodesk Inventor - Sortowanie elementów 1
Możemy ręcznie ułożyć elementy części wg jakiegoś porządku i uzyskać żądaną kolejność, ale jest to zadanie żmudne i czasochłonne.  
Autodesk Inventor - Sortowanie elementów 2
Autodesk Inventor w zakładce PRODUKTYWNOŚĆ posiada funkcję do porządkowania elementów wg. porządku alfabetycznego – Sortowanie alfabetyczne komponentów.  
Autodesk Inventor - Sortowanie elementów 3
Stosując tę funkcję program sortuje w porządku alfabetycznym listę komponentów zespołu.  
Autodesk Inventor - Sortowanie elementów 4
Widzimy, że w przeglądarce zespołu elementy zostały ułożone alfabetycznie wg kolejności rosnącej.
Przechodząc do zestawienia komponentów widzimy, że elementy są poukładane nadal wg kolejności wstawienia – wg pozycji.
Można to poprawić w widoku STRUKTURALNY używając polecenia Sortuj i wykonać sortowanie po Numerze części. (w tym wypadku jest taki sam jak nazwa pliku)
 
Autodesk Inventor - Sortowanie elementów 5
W wyniku tego otrzymujemy listę części posortowaną wg nazwy elementu. Numer elementu -Pozycja wymaga wykonania ponownej numeracji.  
Autodesk Inventor - Sortowanie elementów 6
Wybierając polecenie – Przenumerowanie pozycji, można nadać nowe numery elementom. Można ustawić od jakiej wartości ma się zaczynać numerowanie i z jakim przyrostem maja być numerowane kolejne elementy.  
Autodesk Inventor - Sortowanie elementów 7
W wyniku tej operacji mamy ułożone części wg numeru i odpowiednio ponumerowane.
Autodesk Inventor - Sortowanie elementów 8
Dla tak ułożonej listy części można wykonać dokumentację rysunkową zespołu. Lista części jaka powstaje zawiera poukładane w porządku pozycje z prawidłowymi numerami części.
Autodesk Inventor - Sortowanie elementów 9
Ta sama kolejność wyświetlania – Przeglądarka zespołu, zestawienie komponentów i lista części na rysunku
Autodesk Inventor - Sortowanie elementów 9-1

 

Źródło: PCC Polska