Menu

Inventor Tips&Tricks: Ustawienie i edycja elementów znormalizowanych Content Center

Podpowiedzi na temat używania i pracy z biblioteką elementów znormalizowanych Inventor Content Center.


Biblioteka elementów znormalizowanych Content Center

Ustawianie w Inventorze ścieżki zapisu projektów i elementów znormalizowanych Content Center

Najwygodniej jest ustawić ścieżki zapisu projektów do wydzielonego katalogu z projektami.
Można to zrobić w Inventor > Plik > Opcje >  zakładka 'Plik’.

1


W zakładce Plik należy ustawić 2 ścieżki:

  • Folder projektów np.: D:\Projekty Inventor ( w tym katalogu będą domyślnie umieszczane foldery z projektami).
  • Domyślne pliki Content Center, sugeruję ten folder zrobić podkatalogiem folderu z projektami (przykład poniżej).

2


Elementy znormalizowane z biblioteki po wstawieniu do zespołu będą zapisywane w domyślnym folderze biblioteki (przykład poniżej).
Elementy wstawione z biblioteki i zapisane w tym katalogu nie podlegają edycji.

3


Edycja elementów znormalizowanych Content Center

Elementów wstawionych z biblioteki Content Center do projektu nie można edytować. Aby poddać edycji element znormalizowany to w czasie wstawiania do zespołu należy wybrać opcję – Niestandardowo. Wówczas element z biblioteki zapisywany jest w folderze projektu i można w nim wprowadzać zmiany.

4

Autor: PCC Polska