Menu

Jak korzystać z ifeature – InventorKategoria: Mechanika, Tagi: ,

W tym artykule prezentujemy jak zapisać element kształtujący, jak używać bloków w Inventorze oraz w jaki sposób utworzyć element iFeature.

Proces budowania elementu kształtującego

Zbudować część jak na rysunku, wstawić szkic sześciokąta zwymiarować i wyciągnąć przez WYCIĘCIE na 5 mm.


Wybieramy poleceni NARZĘDZIA / WYCIĄGNIJ iFeature
Wskazujemy w drzewku tworzenia modelu Wyciągnięcie proste 2. Jego parametry są przenoszone do okna dialogowego.
Klikamy z lewej strony okna na parametr 8 a następnie >>, dane tego parametru przenoszone są drugiego okna. To samo robimy dla parametru 5.


Liczby jakie będą przypisywane tym parametrom można ograniczyć poprzez wybór ZAKRES lub LISTA.
W przypadku ZAKRES definiujemy minimalną i maksymalną wartość. Wybór LISTA powoduje że musimy wpisać wszystkie wartości jakie może mieć nasz parametr.


Wybieramy lista i wpisujemy 3 wartości 8, 10, 12 i wybieramy zapisz. Program pyta się gdzie zapisać nasz element, wybieramy domyślny katalog, a jako nazwę pliku wpisujemy GNIAZDO.


Teraz możemy już wielokrotnie wstawiać zdefiniowany element o nazwie GNIAZDO.

Wybieramy ikonę WSTAW i Feature, przycisk Przeglądaj i wybieramy plik GNIAZDO.IDE


Po wybraniu musimy pokazać na której powierzchni chcemy umieścić nasz element, wybieramy powierzchnię. Następnie łapiąc za końce strzałek obrotu i przesunięcia można dowolnie przemieszczać element po rysunku.


Po naciśnięciu dalej przechodzimy do wyboru parametrów liczbowych z jakimi wstawia się element. Wartości możemy rozwijać z listy lub wpisywać z klawiatury. Klikamy ZAKOŃCZ


Po wstawieniu nowego elementu kształtującego możemy precyzyjnie go umieścić wybierając edycję szkicu w elemencie iFeature.