Menu

Inventor Tips&Tricks: Skróty klawiszowe

Przydatne skróty klawiszowe w Inventor Professional

Kategoria: Autodesk Inventor, Tagi: , ,

Korzystanie ze skrótów w znaczny sposób przyśpiesza pracę i operacje często wykonywane w programie Inventor.


Inventor Professional – Skróty klawiaturowe

Prezentujemy skróty klawiszowe dostępne w programie Autodesk Inventor za pomocą widoku klawiatury z opisanymi poleceniami, oferujemy użytkownikom przewagę w przyspieszaniu pracy oraz eliminowaniu potrzeby szukania powtarzalnych czynności w menu. Dzięki pełnej gamie skrótów, jako użytkownik zyskasz szybszy i bardziej efektywny sposób wykonywania zadań, co z kolei pozwoli Ci się skupić na kreatywnym procesie projektowania. Wystarczy jeden ruch palców, aby wywołać dowolne polecenie, a to sprawia, że praca staje się płynniejsza i bardziej intuicyjna.

skróty klawiaturowe Inventor 2017


Na szczególną uwagę zasługują skróty klawiaturowe:

  • F4 + LPM  = Obraca obiekty w oknie graficznym.
  • F7 = Usuwa widoczność części w celu odsłonięcia płaszczyzny szkicu.
  • Alt+ LPM i przeciągnięcie myszką =  Inventor: stosuje wiązanie zestawiające lub wstawiające w zespołach. W szkicu przesuwa punkty kontrolne splajnu.
  • Shift+ kliknięcie prawym przyciskiem myszy = Uruchamia menu polecenia wyboru.
  • Shift + wciśnięcie kółka myszki = Pozwala automatycznie obracać model w oknie graficznym. (zastępuje F4).
  • D = Uruchamia polecenie Wymiar ogólny.
  • E = Uruchamia polecenie Wyciągnięcie proste.
  • H = Uruchamia polecenie Otwór.Invntor 2025 nowosci narzedzia funkcje

Szersza lista poleceń skrótów klawiszowych

Skrót klawiszowy Nazwa Funkcja Zakres działania
F1 Pomoc Pomoc dla aktywnego polecenia lub okna dialogowego. Globalna
F2 Nowy fragment Ustawia nowy fragment okna graficznego. Globalna
F2 na nazwie w przeglądarce Zmień nazwę Umożliwia zmianę nazw węzłów w przeglądarce modeli Globalna
F3 + kółko myszy Powiększ Powiększa lub zmniejsza widok w oknie graficznym. Globalna
F4 + LPM Obrót Obraca obiekty w oknie graficznym. Globalna
F5 Widok poprzedni Powraca do poprzedniego widoku. Globalna
F6 Widok izometryczny Wyświetla widok izometryczny modelu. Globalna
F7 Przekrój grafiki Usuwa widoczność części w celu odsłonięcia płaszczyzny szkicu. Szkic
F8 Pokaż wszystkie wiązania Wyświetla wszystkie wiązania. Szkic
F9 Ukryj wszystkie wiązania Ukryj wszystkie wiązania Szkic
Esc Zakończenia Kończy polecenie. Globalna
Delete Usuwanie Wymazuje wybrane obiekty z rysunku. Globalna
Alt + LPM + przeciągnięcie myszką Półautomatyczne wiązania Stosuje wiązanie zestawiające lub wstawiające w zespołach. W szkicu, przesuwa punkty kontrolne splajnu. Konstrukcja spawana
Ctrl + A Wybierz inny W widokach modelu podczas wyboru komponentu lub podzespołu można uzyskać dostęp do menu rozwijanego Wybierz inny. Globalna
CTRL + D Wymiar Przełącza komunikat narzędzi wymiaru (włącza lub wyłącza) Szkic 3D
Alt + A Przełącz panel przeglądarki do tyłu Włącza/wyłącza przeglądarkę programu Inventor wraz z przeglądarką dodatku Vault. Narzędzia
CTRL + R Włącza/wyłącza tryb orto Włącza/wyłącza tryb rysowania orto dla linii lub splajnów na szkicach 3D Szkic 3D
Alt + S Przełącz panel przeglądarki do przodu Włącza/wyłącza przeglądarkę programu Inventor wraz z przeglądarką dodatku Vault. Narzędzia
CTRL + I Wyprowadź wiązania Włącza i wyłącza zastosowanie wiązań. Szkic 3D
Ctrl + Y Odtwórz Uruchamia polecenie Odtwórz (anuluje ostatnie polecenie Cofaj). Globalna

Skrót klawiszowy Nazwa Funkcja Zakres działania
CTRL + Z Cofaj Pozwala usunąć ostatnio naszkicowany segment linii w aktywnym poleceniu Linia. Globalna
CTRL + SHIFT + P Przyciągaj do obiektu Włącza i wyłącza tryb lokalizacji obiektów. Szkic 3D
Shift+ kliknięcie prawym przyciskiem myszy Uruchamia menu polecenia wyboru. Globalna
Shift + wciśnięcie kółka myszki Obrót modelem Pozwala automatycznie obracać model w oknie graficznym. (zastępuje F4) Globalna
SHIFT + spacja Przełącza płaszczyzny szkicu dla linii i splajnów Szkic 3D
B Numer pozycji Uruchamia polecenie Numer pozycji. Rysunek
BDA Zestaw wymiarów od bazy Uruchamia polecenie Zestaw wymiarów od bazy. Rysunek
C Punkt środkowy okręgu Do rysowania koła Szkic
C Wiązanie Uruchamia polecenie Wiązanie. Zespół
CH Fazowanie Tworzenie fazowania Część/Zespół
CP Szyk kołowy Tworzy szyk kołowy geometrii szkicu. Szkic 2D
D Wymiar ogólny Uruchamia polecenie Wymiar ogólny. Szkic / Rysunek
D Pochylenie ściany Tworzy pochylenie ściany / zwężenie. Część
E Wyciągnięcie proste Uruchamia polecenie Wyciągnięcie proste. Część
F Zaokrąglenie Tworzy zaokrąglenie. Część/Zespół
FC Tolerancja kształtu i położenia Uruchamia polecenie Tolerancja kształtu i położenia. Rysunek
H Otwór Uruchamia polecenie Otwór. Część/Zespół
L Linia Uruchamia polecenie Linia. Szkic
LE Tekst linii odniesienia Tworzy tekst z linią odniesienia Rysunek
LO Wyciągnięcie złożone Tworzy wyciągnięcie złożonego Część
M Przesuń komponent Uruchamia polecenie Przesuń komponent. Zespół
MI Odbij Tworzy lustrzane odbicie. Część/Zespół

Skrót klawiszowy Nazwa Funkcja Zakres działania
N Utwórz komponent Uruchamia polecenie Utwórz komponent. Zespół
ODS Zestaw wymiarów współrzędnościowych Uruchamia polecenie Zestaw wymiarów współrzędnościowych. Szkic
P Wstaw komponent Uruchamia polecenie Wstaw komponent. Zespół
Q Tworzenie wiązań iMate Uruchamia polecenie Utwórz wiązanie iMate. Część/Zespół
R Obrót Uruchamia polecenie Obrót. Część/Zespół
RO Obróć komponent Uruchamia polecenie Obróć komponent. Konstrukcja spawana
RP Szyk prostokątny Tworzy szyk prostokątny elementu geometrii szkicu. Część /Szkic 2D
S Szkic 2D Uruchamia polecenie Szkic 2D. Część/Zespół szkicu 2D
S3 Szkic 3D Uruchamia polecenie Szkic 3D. Część
SW Przeciągnięcie Tworzy element przeciągnięcia. Część/Zespół
T Tekst Uruchamia polecenie Tekst. Szkic / Rysunek
T Rozsuń komponenty Uruchamia polecenie Rozsuń komponenty. Prezentacja
TR Ucięcie Uruchamia polecenie Utnij. Szkic
] Płaszczyzna konstrukcyjna Tworzy płaszczyznę konstrukcyjną. Globalna
/ Oś konstrukcyjna Tworzy oś konstrukcyjną. Globalna
. Punkt konstrukcyjny Tworzy punkt konstrukcyjny. Globalna
; Unieruchomiony punkt konstrukcyjny Tworzy unieruchomiony punkt konstrukcyjny. GlobalnaInvntor 2025 nowosci narzedzia funkcje