Inventor TIPS&TRICKS: Konstrukcje blachowe – RozwinięciaOpublikowane: 01 kw. / 2016 Kategoria: Aktualności, Tagi: , , , , , , ,

Przedstawiamy jak postępować z konstrukcjami blachowymi sprawiającymi problemy przy rozwijaniu.


Inventor – Konstrukcje blachowe: Jak uzyskać rozwnięcia modelu

Otrzymując gotowy model złożony z giętej blachy musimy wykonać rozwinięcie. Podczas tworzenia rozwinięcia możemy napotkać na pewne problemy. Dzięki funkcji Unfold ( rozwinięcie) możemy wskazać poszczególne elementy, które mają zostać rozwinięte.

Jeżeli model wykonany jest prawidłowo polecenie zostanie wykonane poprawnie. Jeżeli jest jakaś nie zgodność element podświetli się na czerwono a dany element nie rozwinie się.

arkusze-blach-inventor


Pierwszą analizę rozpoczynamy od dokładnego obejrzenia gięcia. Szczególnie uwagę należy zwrócić na krawędzie gięcia. Jeżeli osoba tworząca model rysowała go przy użyciu narzędzi modelowania bryłowego a nie narzędzi do konstrukcji bachowych może wystąpić problem uniemożliwiający poprawne rozwinięcie blachy.

8


Najprostszym sposobem naprawy jest usunięcie takiego elementu. Na płaszczyźnie rysujemy szkic, następnie tworzymy linię podziału.

7


Następnie przy pomocy narzędzi do modelowania bryłowego możemy dokonać operacji podziału. Wskazując powierzchnię główną oraz linię dzielącą uzyskujemy podział. Następnie korzystając z narzędzi takich jak bezpośrednia edycja możemy zaznaczyć powierzchnie i krawędzie, które chcemy usunąć.

6


Po ponownym wejściu do modelowania powierzchniowego wybrany fragment rozwija się. Jeżeli występuje zagięcie, które nie jest rozpoznawane przez program jako gięcie musimy się mu dokładnie przyjrzeć. W naszym przypadku twórca modelu założył gięcie z zerowym promieniem.

5


W rzeczywistości nie może być zerowego promienia gięcia podczas procesu technologicznego i Inventor w taki sposób do tego podchodzi.

4


Najlepiej naprawić poprzez np. narzędzie do usuwania geometrii i usuwamy zaokrąglenie.

3


Kolejno narzędzie Bend ( gięcie), możemy wygenerować nowe gięcie (podgląd gięcia na zielono), ustawiamy 0 promień gięcia. Uzyskujemy poprawnie wygenerowany element.

2


Następnie tworząc rozwinięcie blachowe widzimy, że udało się nam poprawić geometrię. Zatem przy otrzymywaniu elementów obcych i problemach z rozwinięciem, najlepiej przyjrzeć się elementom gięcia.

9Czy możliwe jest gięcie o innym kształcie niż regularne zaokrąglenie ?

Inventor umożliwia takie gięcia. W tym celu należy przejść do modelowania bryłowego i na wybranej ściance utworzyć szkic. Przy pomocy narzędzia np. spline rysujemy linię w jakiej będzie wygięta blacha. Początek linii możemy sparować stycznie do bocznej ściany. Definiujemy stałą odległość drugiej linii nadając w ten sposób grubość blachy taką samą jak w całym elemencie. Z obu stron linią zamykamy profil.

arkusze-blach-inventor


Następnie wyciągamy wybrany element ( Extrude) z opcją do wskazanej wysokości.

arkusze-blach-inventor


Do utworzonego w ten sposób elementu w każdej chwili możemy utworzyć rozwinięcie blachowe.

arkusze-blach-inventor


W gięciu najważniejsze jest:

– Geometria musi mieć odpowiedni kształt.

– Musi być zachowana jednolita grubość.

– Element powinien być gięty w jednym kierunku.


ZOBACZ KRÓTKI FILM NA TEN TEMAT:


Źródlo: Autodesk Polska / YouTube