Menu

Inventor TIPS&TRICKS: Konstrukcje blachowe – Rozwinięcia

Przedstawiamy jak postępować z konstrukcjami blachowymi sprawiającymi problemy podczas rozwijania.


Inventor – Konstrukcje blachowe: Jak uzyskać płaskie rozwinięcie modelu giętej konstrukcji blachowej

Otwierając gotowy model konstrukcji blachowej z innego systemu CAD 3D lub w pliku STEP musimy wykonać rozwinięcie, aby przygotować detal do produkcji. Podczas tworzenia rozwinięcia możemy napotkać na pewne problemy i model nie zostanie rozwinięty na płasko.

Do analizy i wykrycia problematycznych rozwinięć możemy wykorzystać polecenie ROZEGNIJ (Unfold). Możemy wskazać poszczególne elementy, które mają zostać rozwinięte. Jeżeli model wykonany jest prawidłowo polecenie zostanie wykonane poprawnie i zostaną rozwinięte poszczególne zagięcia w modelu. Jeżeli jest jakiś błąd w modelu, to nie będzie można zaznaczyć zagięcia blachy, jest to sygnał że trzeba poprawić w tym miejscu model.

arkusze-blach-inventor


Pierwszą analizę rozpoczynamy od dokładnego obejrzenia gięcia. Szczególnie uwagę należy zwrócić na krawędzie gięcia. Jeżeli osoba tworząca model rysowała go przy użyciu narzędzi modelowania bryłowego, a nie narzędzi do konstrukcji bachowych to może wystąpić problem uniemożliwiający poprawne rozwinięcie blachy.

8


Najprostszym sposobem naprawy jest usunięcie takiego elementu. Na płaszczyźnie rysujemy szkic, następnie tworzymy linię podziału.

7


Następnie przy pomocy narzędzi do modelowania bryłowego możemy dokonać operacji podziału. Wskazując powierzchnię główną oraz linię dzielącą uzyskujemy podział. Następnie korzystając z narzędzi takich jak bezpośrednia edycja możemy zaznaczyć powierzchnie i krawędzie, które chcemy usunąć.

6


Po ponownym wybraniu polecenia Rozegnij sprawdzamy, czy wybrany fragment rozwija się. Jeżeli występuje zagięcie, które nie jest rozpoznawane przez program jako gięcie, musimy się mu dokładnie przyjrzeć. W naszym przypadku twórca modelu założył gięcie z zerowym promieniem.

5


W rzeczywistości nie może być zerowego promienia gięcia podczas procesu technologicznego i Inventor w taki sposób do tego podchodzi. Najlepiej naprawić to poprzez usunięcie zaokrąglenia, a potem wygenerować nowe zaokrąglenie. Poleceniem ZAGIĘCIE (Bend) możemy wygenerować nowe gięcie (podgląd gięcia na zielono), ustawiamy na 0 promień gięcia. Uzyskujemy poprawnie wygenerowany element.

4


Najlepiej naprawić poprzez np. narzędzie do usuwania geometrii i usuwamy zaokrąglenie.

3


Kolejno narzędzie Bend ( gięcie), możemy wygenerować nowe gięcie (podgląd gięcia na zielono), ustawiamy 0 promień gięcia. Uzyskujemy poprawnie wygenerowany element.

2


Następnie tworząc rozwinięcie blachowe widzimy, że udało się nam w tym miejscu poprawić geometrię. Zatem przy pracy z elementami „obcymi” i problemach z ich rozwinięciem, najlepiej przyjrzeć się zagięciom i sprawdzić ich poprawność modelowania.

9


Czy możliwe jest gięcie o innym kształcie niż regularne zaokrąglenie?

Inventor umożliwia wykonanie elementów giętych o nieregularnych kształtach i rozwijanie ich. Zobaczmy przykład z rozwijaniem elementu zagiętego w oparciu o krzywą typu splajn. W tym celu należy przejść do modelowania bryłowego i na wybranej ściance utworzyć szkic. Przy pomocy narzędzia np. spline rysujemy linię w jakiej będzie wygięta blacha. Początek linii możemy związać stycznie do bocznej ściany. Definiujemy stałą odległość drugiej linii nadając w ten sposób grubość blachy, taką samą jak w całym elemencie. Z obu stron linią zamykamy profil.

arkusze-blach-inventor


Następnie wyciągamy wybrany element poleceniem Wyciągnięcie na odpowiednią wysokość.

arkusze-blach-inventor


Do utworzonego w ten sposób elementu w każdej chwili możemy utworzyć rozwinięcie blachowe.

arkusze-blach-inventor


W gięciu najważniejsze jest:

– Geometria musi mieć prawidłowy kształt.

– Musi być zachowana jednolita ciągła grubość materiału w modelu.

– Element powinien być gięty w jednym kierunku.


ZOBACZ KRÓTKI FILM NA TEN TEMAT:


Źródło: Autodesk Polska / YouTube

 Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska