Menu

Nowości Inventor 2020 – generator RAM

Nowości programu Inventor 2020 – generator RAM

Kategoria: Autodesk Inventor, Tagi: , ,

Generator ram w najnowszej wersji programu Autodesk Inventor 2020 zawiera wiele udoskonaleń i ulepszeń ułatwiających i przyspieszających tworzenie konstrukcji ramowych. Poniżej prezentujemy dostępne nowości.


Nowości programu Inventor 2020 – generator RAM

Generator ram w najnowszej wersji programu Autodesk Inventor 2020 zawiera wiele udoskonaleń i ulepszeń ułatwiających i przyspieszających tworzenie konstrukcji ramowych. Poniżej prezentujemy dostępne nowości.


1. Zaślepki, zakończenia, dekle, stopy – do umieszczania na końcach profili stalowych

Generator ram w Inventor
Użyj nowego polecenia Wstaw zakończenie, aby wstawić element na zakończeniu kształtownika stalowego ramy. Możesz wybrać właściwości zakończania:

  • Umieszczenie: wewnątrz profilu lub na zewnątrz
  • Odsunięcie od obrysu profilu w mm lub procentach
  • Grubość
  • Rodzaj obróbki naroża i wielkość obróbki


Utworzony kształt standardowej zaślepki warto zapisać w ustawieniach wstępnych, aby utworzyć szablon zakończania i w przyszłych projektach wybierać ze zdefiniowanych zakończeń.

 

Wskazówka:

Można zdefiniować własne rodzaje zakończeń profili. Zapisz rodziny zakończeń programu Inventor we własnej bibliotece Content Center. Na przykład, aby umieścić otwór spustowy w deklu, czy w stopie ramy umieścić otwory na śruby.

Na blogu Przemka Sokołowskiego znajduje się film z instrukcją jak utworzyć i zapisać do biblioteki własne zakończania profili – https://autodesk-inventor-pl.typepad.com/my-blog/2019/04/autodesk-inventor-2020-zaślepki-niestandardowe.html

UWAGA: Aby móc wstawiać zakończania do elementów ram należy wybrać w konfiguracji projektu bibliotek projektu bibliotekę Custom Content.2. Przytnij

Polecenie Przytnij jest teraz panelem właściwości. W nowym panelu można wybrać kilka elementów do obróbki na za jednym razem.

W wersji Inventor 2020 można utworzyć przycięcie z podaniem odstępu między profilami.

Funkcja „przytnij” w Inventor
Wcześniej trudno było utworzyć niestandardowe przycięcie. W tej wersji można wybrać określić następujące parametry:

  • Profil podstawowy w celu ustawienia pojedynczej wartości odstępu pomiędzy elementami.
  • Niestandardowy szablon I w celu ustawienia wielu wartości odsunięcia.
  • Profil niestandardowy, do przycinania profilu wg własnego niestandardowego profilu przycięcia zapisanego w rodzinie Content Center. W bibliotece można zdefiniować niestandardowe kształty przycinania profili i opublikować w bibliotece My Library.
  • Cięcie Prostopadłe – nowa opcja, pozwala uzyskać ciecie prostopadłe do grubości rury, aby utworzyć poprawne docięcia.

Cięcie prostopadłe Inventor


3. Wybór i Zmiana położenia kształtownika

Teraz możesz korzystać z manipulatorów podczas wstawiania i modyfikacji położenia kształtowników ramy. Pozycjonowanie profilu z użyciem położenie w oknie dialogowym jest dosyć uciążliwe i wymaga wielu kliknięć. W wersji 2020 programu Autodesk Inventor można wskazywać bezpośrednio na kształtowniku punkty charakterystyczne orientacji profilu, przesuwać za pomocą strzałek położenie pionowe i poziome, oraz obracać profilem wokół osi. Ten sposób znacznie ułatwia i przyśpiesza uzyskanie żądanego położenia kształtownika.

Położenie kształtownika

4. Wydłuż/Skróć

Polecenie Wydłuż/Skróć jest teraz panelem właściwości, można wybierać wiele elementów ramy za jednym razem i zmieniać ich wartości wydłużenia lub skrócenia.

Wydłuż Skróć – Autodesk Inventor

5. Połączenie narożnikowe

Polecenie Połączenie narożnikowe jest teraz panelem właściwości. W nowym panelu można utworzyć połączenie narożnikowe kilku elementów na raz.

Połączenie narożnikowe

6. Ucinanie/wydłużanie do powierzchni

W poleceniu dodano opcje wyboru Utnij wybraną część, które pozwala wybrać stronę kształtownika, która ma zostać zachowana.

Na poniższym rysunku pokazano efekt użycia nowej opcji. Na drugim rysunku standardowe działanie polecenia, na rysunku trzecim po wybraniu opcji – Utnij wybraną część.

Utnij wybraną część – Autodesk Inventor

7. Usuń obróbki końców

Teraz można usunąć obróbkę końców z kilku elementów jednocześnie.

Usuwanie obróbki końców w Inventor
 

Autor: Tomasz Jarmuszczak